Begeleiding bij de verzelfstandiging van het Psychiatrisch Ziekenhuis ZNA Stuivenberg

Als projectmanager begeleidde Möbius het Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg bij de verzelfstandiging en het daarbijhorende (her)uitwerken van de interne organisatie en processen en de succesvolle implementatie van nieuwe standaarden.

Case_ZNA_logo
CASE_ZNA_1-1-1-1

In september 2023 verhuisde het Algemeen Ziekenhuis Stuivenberg naar ZNA Cadix. Het Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg blijft echter wel gevestigd op de site, en krijgt daardoor ook ruimte om de eigen activiteiten verder te optimaliseren. 

De werking van het Psychiatrisch Ziekenhuis is historisch gezien altijd sterk verweven geweest met het Algemeen Ziekenhuis. De verhuis van het Algemeen Ziekenhuis had daarom een grote impact op de interne organisatie en processen van het Psychiatrisch Ziekenhuis. Er moesten met verschillende stakeholders afspraken gemaakt worden (o.a. artsen, apotheek, transport, magazijn, verpleging ...), er moesten nieuwe standaarden worden geïmplementeerd en huidige protocollen moesten worden geëvalueerd. Ook de fysieke en praktische inrichting van de site werd geëvalueerd: praktische afspraken over parkeren en het inrichten van een eigen fietsenstalling, het testen van de brandveiligheid (het evalueren van de brandcircuits en deze oefenen), het bouwen van een nieuw restaurant voor patiënten en personeel, leidingen die afhankelijk zijn van het hoofdgebouw van het Algemeen Ziekenhuis ...

Door de verscheidenheid aan processen, de verschillende stakeholders en de tijdsinvestering die hiermee gepaard ging, deed het Algemeen Ziekenhuis samen met het Psychiatrisch Ziekenhuis een beroep op Möbius om een interim projectmanager aan te stellen die het overzicht zou bewaren.

Dankzij de begeleiding van Möbius kan het Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg nu rekenen op processen die ontwikkeld werden op de eigen maat en werking, en kan het zelfstandig functioneren op de Stuivenberg site.

Hugo Pietermans Algemeen Directeur

Aanpak

Möbius ondersteunde het Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg gedurende het laatste jaar van de verhuisvoorbereidingen. Het projectmanagement vroeg een veelzijdige benadering, van procesmatig denken en inhoudelijke kennis tot snel schakelen met de juiste stakeholders en dit alles rekening houdend met de eigenheid van een psychiatrisch ziekenhuis.  

Het takenpakket was daarom ook divers: 

  • Opmaken van procedures en overeenkomsten 

  • Beschrijven en ontwerpen van processen

  • Samenbrengen van stakeholders rond de tafel

  • Opvolgen van subteams

  • Begeleiden van het openen van het nieuwe restaurant

  • Toewijzen van locaties van nieuwe functies in het Psychiatrisch Ziekenhuis

  • Voorbereiden van de overschakeling naar nieuwe werking terwijl de oude werking nog van toepassing bleef

  • Uitvoeren van operationele taken

  • ...

 Dit alles werd projectmatig opgevolgd en gerapporteerd naar de verschillende belanghebbenden en het directiecomité.   

   

Resultaten

Dankzij het aanstellen van een centraal aanspreekpunt voor het coördineren van de veranderingen, konden zowel directie als personeel bij één collega terecht voor hun antwoorden. Daarnaast werd de afstemming tussen processen die met elkaar interageren ook gestroomlijnd.  Sinds september 2023 functioneert het Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg zelfstandig op Site Stuivenberg, en kan het rekenen op de eigen ondersteunende diensten en processen om patiënten van kwalitatieve zorg te voorzien.