Ontwerp van een state-of-the-art chirurgisch dagziekenhuis

Om excellente zorg te kunnen verlenen op alle terreinen van de gezondheids- en ouderenzorg, stelde het Imeldaziekenhuis samen met consultingbedrijf Möbius hun masterplan 2025 op, met daarin vervat de bouw van een nieuw state-of-the-art chirurgisch dagziekenhuis.

Imelda_Logo
xavi-cabrera-kn-UmDZQDjM-unsplash-1

Strategische uitdaging

Het Imeldaziekenhuis streefde naar een nieuw performant chirurgisch dagziekenhuis. Het dagziekenhuis zal van een leeg blad vertrekken waardoor het moet voldoen aan hoge eisen. De verschillende stromen van zowel patiënten, bezoekers, personeel als materiaal werden geoptimaliseerd en zo veel mogelijk gescheiden. Het zorgproces werd efficiënter ontworpen, steeds met het oog op maximaal comfort voor de patiënt. De capaciteit van het nieuwe dagziekenhuis is aangepast aan de zorgnoden voor de volgende 10 jaar. Möbius ondersteunde het Imeldaziekenhuis met deze voorstudie waarmee een architectenbureau later aan de slag kon.

Möbius vatte de essentie van een grondige én snelle analysefase helder samen in enkele scenario’s waardoor we als directie vlot beslissingen konden nemen. Ze brachten artsen, verpleegkundigen en andere stakeholders samen met behulp van originele en laagdrempelige methodieken waardoor we tot een gedragen resultaat konden komen. De samenwerking getuigde van expertise, creativiteit en oprechte betrokkenheid. 

Stefaan Claeys Facilitair directeur

Aanpak 

Er werden verschillende kernvragen beantwoord door data-analyses aan te vullen met kwalitatieve informatie uit interviews.  

  1. Welke disciplines worden gebundeld in het nieuwe dagziekenhuis om de maximale capaciteit niet te overstijgen? Dit was de eerste vraag die beantwoord werd aan de hand van uitgebreide interviews met artsen en verpleegkundigen aangevuld met een data analyse naar de haalbaarheid op ruimtelijk vlak. De totale beschikbare oppervlakte lag namelijk al vast bij de start van het ontwerp. 
  2. Hoe zal de nieuwe manier van werken in het toekomstige chirurgisch dagziekenhuis eruit zien? Via inspiratiesessies en referentiebezoeken aan andere dagziekenhuizen werden een aantal centrale ontwerpprincipes gedefinieerd. Deze werden aangevuld met  de mening van de patiënt. Zij werden betrokken via een online bevraging en een focusgroep. Daarnaast werden de ontwerpprincipes getoetst aan een “Customer Experience expertenpanel”, dat bestond uit een lean expert uit de gezondheidssector, een customer experience expert en een expert uit de toeristische sector om met een toekomst- en klantgerichte bril te kijken naar de processen. Dit expertenpanel werd ook bijgewoond door medewerkers vanuit het Imeldaziekenhuis zodat de voorstellen rechtstreeks getoetst en verbeterd konden worden.  
  3. Hoe zullen de verschillende stromen gedefinieerd worden in het nieuwe dagziekenhuis? Op een interactieve en visuele wijze zijn we samen met de verschillende groepen medewerkers en artsen aan de slag gegaan om iteratief in ontwerpateliers de vlekkenplannen op te stellen. De vlekkenplannen geven de bouwstenen van  het nieuwe dagziekenhuis en de verschillende stromen weer.

    Imelda_patientenflow

  4. Welke capaciteit moet in het nieuwe dagziekenhuis voorzien worden om de toekomstige groei te garanderen? Als laatste stap werd een gedetailleerde capaciteitsanalyse uitgevoerd. De benodigde capaciteit (OK-zalen, bedden, zetels in lounge …) werd gesimuleerd over verschillende jaren heen om inzicht te verkrijgen in de evolutie:  bij opening van het nieuwe dagziekenhuis, 5 jaar na opening en 10 jaar na opening. Deze analyse hield ook rekening met verschillende trends zoals de demografische verschuiving en groei, het ambitieniveau per discipline en het verschil t.o.v. de 3M benchmark van dagverblijven. 

Resultaten

De capaciteitsanalyse en de toekomstige manier van werken werden in intensieve samenwerking met de medewerkers en patiënten van Ziekenhuis Imelda opgesteld en gevalideerd. Hierbij werd elke discipline afzonderlijk betrokken, waardoor een gedragen en robuust eindresultaat werd opgeleverd waarmee het Imeldaziekenhuis verder aan de slag kon gaan.  De werking in het nieuwe chirurgisch dagziekenhuis zal vlotter, efficiënter en patiëntgerichter zijn waardoor het Imeldaziekenhuis klaar is voor de komende zorgjaren.