Projectmanagement verhuis complexe medische apparatuur bij ZNA Cadix

Möbius begeleidde ZNA Cadix bij de verhuis van complexe medische apparatuur, met minimale impact op de ziekenhuisdiensten en leverde zo een sterk staaltje af van succesvol projectmanagement in de gezondheidszorg.

Case_ZNA_logo
CASE_ZNA_medische toestellen

Campus Stuivenberg, Sint Elisabeth en Jan Palfijn verhuisden in september 2023 richting het nieuwbouwziekenhuis ‘Cadix. In de drie sites waren heel wat complexe medische toestellen aanwezig die op een vlotte en veilige manier verhuisd dienden te worden met zo weinig mogelijk impact op de operationele werking van het ziekenhuis. Zo dienden de beademingstoestellen van het operatiekwartier of Intensieve Zorgen zo weinig mogelijk onbeschikbaar te zijn én diende er na verhuis 100% zekerheid te zijn over een feilloze werking. ZNA Cadix legde het projectmanagement van deze complexe verhuisoperatie in handen van Möbius.

Door de begeleiding van Möbius werd de nodige structuur en opvolging gebracht in de verhuis van onze complexe medische toestellen richting Cadix. Hierdoor konden de betrokken diensten zo maximaal mogelijk focussen op de zorg voor onze patiënten.

Vincent Gabriëls Programma manager nieuwbouw

Projectmanagement complexe verhuisoperatie

Het team voor de verhuisoperatie was al samengesteld toen Möbius werd benaderd om de verplaatsing van de diverse complexe medische apparatuur (C-bogen, ECG-machines, infuuspompen, beademingstoestellen, oftalmoscopen, spleetlampen, audiometers, cardiac output-apparaten ...) te coördineren.

ZNA Cadix rekende op Möbius om:

  • de diverse rollen en verantwoordelijkheden binnen het team duidelijk te maken en onderling af te stemmen 

  • de definitie van een complex medisch toestel scherp te stellen 

  • te zorgen voor een overzichtelijke inventaris van alle complexe medische toestellen 

  • te zorgen voor overzicht van alle betrokken partijen bij de verhuis van de complexe medische toestellen, dit betekende dat per toestel in kaart gebracht werd wie welke acties diende te ondernemen bij een verhuis – ICT, bio TD, leveranciers, Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), technische keuring … 

  • na te gaan wat de minimaal vereiste verhuistijd was per toestel 

  • de minimale verhuistijd toe te passen op de ‘business as usual’ om zo de operationele impact te kunnen inschatten 

  • een verhuisplanning en draaiboek per dienst op te maken dat kon bezorgd worden aan de externe verhuisfirma 

  • coördinatie te voorzien op het moment van de verhuis zelf zodat alle complexe toestellen tijdig en conform afspraken opnieuw in dienst konden genomen worden 


Resultaten

Alle afdelingen die afhankelijk zijn van complexe medische apparatuur die overgebracht moest worden naar het ZNA Cadix, konden 100% conform het opgemaakte verhuisdraaiboek verhuizen. Alle leveranciers waren ten allen tijden op de hoogte van waar en wanneer welk toestel terug in dienst gesteld moest worden. Patiënten die na de verhuizing naar ZNA Cadix behandeld moesten worden met complexe medische apparatuur, konden rekenen op dezelfde hoogwaardige kwaliteit van zorg als voor de verhuizing.