Evaluatie van de logistieke dienstverlening aan zorginstellingen

Kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie van de logistieke dienstverlening aan Vlaamse en Nederlandse ziekenhuizen en woonzorgcentra.

Case_Hospital Logistics_logo
Case_Hospital Logistics_uitgelicht-1

Strategische Uitdaging 

De goederenstromen in ziekenhuizen en woonzorgcentra kunnen heel complex zijn. Hospital Logistics neemt al jaren met verve deze veeleisende logistieke opdracht over van zorginstellingen. Hospital Logistics besliste haar logistieke diensten te laten evalueren door een objectieve partij via een gerichte marktbevraging. 

Wanneer bepaalde diensten voor verbetering vatbaar zijn, zullen klanten je er over aanspreken. Je weet wel waar het probleem zich ongeveer bevindt, maar signalen van alle klanten zijn toch niet steeds éénduidig. Möbius heeft ons geholpen om de opportuniteiten in onze dienstverlening zeer duidelijk in kaart te brengen. Doordat hun enquête een zeer hoge responsgraad behaalde, waren wij ook zeker dat de resultaten van het onderzoek juist waren. Hierdoor was het gemakkelijker om doelgericht en snel in te grijpen.

Filip Cuypers CEO Hospital Logistics

Aanpak 

In een eerste fase werden 10 kwalitatieve diepte-interviews afgenomen bij bestaande en potentiële klanten (ziekenhuizen en woonzorgcentra) om inzichten te verwerven in hun percepties, noden en huidige beleving van de dienstverlening. 

Nadien werden deze inzichten breder getest in de markt via een kwantitatieve marktbevraging. Deze online bevraging had als doel om de huidige tevredenheid te meten en te valideren wat de huidige sterktes, zwaktes en eventuele onbeantwoorde klantennoden zijn. 

Deze bevraging had een heel hoge responsgraad: 49% van de aangeschreven contacten namen deel.  

Er was voldoende representativiteit op:

  • Land: België en Nederland 
  • Segment: Ziekenhuizen en woonzorgcentra 
  • Profiel: Directie, Inkoop, Aankoop, Logistiek

Waardoor subgroepanalyses en conclusies tot op dat niveau mogelijk waren. 

Voorbeeld samenvattingsslide per profiel en tevredenheidsaspecten op de Customer Journey: 

Case_Hospital Logistics_afb1

 

Case_Hospital Logistics_afb2

 

Resultaat

Hospital Logistics kan met deze inzichten hun toekomststrategie heel gericht verfijnen. Ze hebben geïdentificeerd waar de focus en middelen op moeten ingezet worden om verder te bouwen aan een duurzame klantenrelatie.