Data als basis voor het maken van strategische keuzes

Via doorgedreven data-analyse op basis van dashboards, kon AZ Vesalius een onderbouwde keuze maken in het kader van de netwerkvorming andreaz.

AZVES_logo
AZVES_Financieel dashboard

AZ Vesalius is een regionaal ziekenhuis met campussen in Tongeren en Bilzen. Het ziekenhuis wil voor de mensen van de eigen regio de vertrouwde toegangspoort zijn tot gezondheid op maat, en samen voor een warmere en betere omgeving zorgen. Sinds 2019 vormt AZ Vesalius het ziekenhuisnetwerk andreaz samen met de ziekenhuizen Jessa (Hasselt), Sint-Franciscus (Heusden-Zolder) en Sint-Trudo (Sint-Truiden). 

We nemen beslissingen op basis van feiten en cijfers, om zo hoge kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid te garanderen. Evidence-based medicine impliceert het gebruik van gevalideerde meetinstrumenten en rapporteringstools. Daarom is de samenwerking met een consultant als Möbius voor ons belangrijk.

Eric Christiaens CEO AZ Vesalius Ziekenhuis

Strategische uitdaging

AZ Vesalius wenste een zorgstrategisch plan op te maken voor het ziekenhuis in kader van de netwerkvorming andreaz. Dit plan moest worden uitgewerkt op basis van transparant inzicht in marktaandelen, demografische evoluties en financiële impact van de verschillende mogelijke strategische scenario’s om diepgaand inzicht te krijgen in de eigen werking en potentieel naar de toekomst toe. 

Aanpak  

Via  ziekenhuiseigen en extern beschikbare data bouwde Möbius dashboards ter inzicht en sturing van de te maken beleidskeuzes: 

  • Het Value4Health dashboard gaf AZ Vesalius inzicht in kosten en opbrengsten per zorgpad van het ziekenhuis op niveau van APR-DRG, dienst en specialisme. Naast dit financiële dashboard is er een benchmark opgenomen waar tot op het niveau van elke afdeling en per APR-DRG wordt getoond waar het verbeterpotentieel het grootst is ten opzichte van de benchmark. Zo kunnen deelnemende ziekenhuizen van elkaar leren, kansen tot verbeteren identificeren en draagvlak creëren voor implementatie. Dankzij de benchmark kan gericht worden geoptimaliseerd en leiden initiatieven tot het leveren van meer en betere zorg tegen minder kosten. Ook werden er financiële fiches opgesteld. Deze fiches gaven specifiek aan hoe AZ Vesalius scoort op niveau van activiteiten, MDC en APR-DRG ten opzichte van de benchmark.

  • Het strategisch dashboard gaf AZ Vesalius inzicht in het eigen portfolio, marktaandelen van het ziekenhuis en andere netwerken, groei per APR-DRG en geografische inzichten op gemeenteniveau waarbij het onderscheid wordt gemaakt tussen klassieke verblijven en dagverblijven. Daarnaast worden speerpunten voor de toekomst weergegeven aan de hand van een voorspellingsmodel. Dit model houdt rekening met historische gegevens, demografische evoluties en groeivoeten per APR-DRG en zoomt in op het attractiegebied van het ziekenhuis. 

AZVES_Strategisch dashboard

Illustratie van het strategisch dashboard. De cijfers in de getoonde dashboards zijn fictief.


  • Om inzicht te geven in capaciteitsbenutting en gebruik van het operatiekwartier bouwde Möbius een capaciteitsdashboard voor het OK. Dit dashboard toonde AZ Vesalius onder andere de bezetting van operatiezalen voor de verschillende disciplines en start- en eindtijden van geplande ingrepen. In het dashboard is zo per discipline te evalueren waar de bezetting niet optimaal is en hoe met capaciteit efficiënter kan worden omgegaan naar de toekomst toe. 


AZVES_OK dashboard.jpeg

Illustratie van het OK Dashboard. De cijfers in de getoonde dashboards zijn fictief.

 

Resultaten

Op basis van deze oefening werd een gedragen visie en missie uitgewerkt.  In het vervolgtraject begeleidde Möbius AZ Vesalius verder in het vertalen van de strategische en operationele doelstellingen, het formuleren van concrete acties en het implementeren van de strategie.