Gezondheidseconomische evaluatie van een nieuwe screeningstest voor antilichaambiomarkers

Möbius ontwikkelde voor UHasselt BIOMED een interactief gezondheidseconomisch model om de kosteneffectiviteit van een nieuwe medische test te beoordelen.

Logo_Biomed_wit
CASE_Biomed_uitgelicht

Inleiding

Rheumatoïde artritis (RA) is een chronische auto-immuun aandoening die voornamelijk de gewrichten aantast, wat leidt tot pijn, ontsteking en mogelijk gewrichtsschade na verloop van tijd. In de laatste twee decennia is een verschuiving in de behandeling van RA zeer succesvol geweest in het terugdringen van de ziekte, met minder gewrichtsschade en invaliditeit bij een toenemend aantal patiënten tot gevolg. Deze verschuiving werd bereikt door een vroegtijdige herkenning en diagnose, het toepassen van een vroegtijdige intensieve behandeling en de beschikbaarheid van nieuwe therapieën.

Bij de behandeling van RA worden verschillende klassen medicatie gebruikt, vaak gelijktijdig of achtereenvolgens gedurende langere perioden. De behandelingsstrategie kan over het algemeen worden onderverdeeld in eerstelijns- en tweedelijnsbehandelingen. Na de diagnose van RA wordt een behandeling gestart met conventionele eerstelijnstherapie (conventionele synthetische DMARD's). Tweedelijnstherapie (biologische DMARD's) wordt opgestart en vergoed als twee types conventionele behandeling niet hebben geleid tot een verbetering in de toestand van de patiënt.

UHasselt BIOMED onderzoekt het gebruik van een antilichaam-biomarkertest ter voorspelling van de therapie respons: een positieve antilichaam-biomarkertest geeft de aanwezigheid aan van specifieke antilichamen die een gebrek aan respons voorspellen op eerstelijnstherapie. In het geval van een positieve test zou een patiënt meer baat hebben bij een vroegtijdige toegang tot de tweedelijnstherapie.

 

Strategische uitdaging

UHasselt wenste de kosteneffectiviteit te beoordelen van het invoeren van een antilichaam-biomarkertest om de respons op de eerstelijnstherapie te voorspellen. Hiervoor werd aan Möbius gevraagd om een gezondheidseconomische analyse van de interventie uit te voeren en een interactief kosteneffectiviteitsmodel te ontwikkelen.

Het team van Möbius is uiterst professioneel, goed ingelezen in ons onderwerp en leverde een fantastische service. Ze volgden ons actief op en zorgden ervoor dat al onze vragen werden beantwoord en alles helder was. Wij kunnen een samenwerking met Möbius alleen maar aanbevelen.

Sukayna Fadlallah Onderzoeker bij UHasselt BIOMED

Aanpak

Om een volledige gezondheidseconomische analyse uit te voeren, dienden zowel het 'AS IS'-scenario (standaardtherapie) als het 'TO BE'-scenario (interventie met screening van antilichaam-biomarkers) voor de betreffende medische interventie in kaart te worden gebracht. Deze mapping omvat het gehele zorgpad, waarbij de verschillende mogelijke interventies worden geïdentificeerd en hun bijhorende kosten en gezondheidseffecten worden geëvalueerd. Om een volledig overzicht van de verschillende behandelingsstrategieën te verkrijgen, werden zowel de beschikbare literatuur als de meningen van experten geraadpleegd.

Op basis van de geïdentificeerde patiënttrajecten werd een interactief Markov-model ontwikkeld om de kosteneffectiviteit van de interventie te beoordelen in vergelijking met de standaardzorg. De constructie van het model omvat het definiëren van relevante "gezondheidstoestanden" en het bepalen van de overgangen daartussen. Overgangsprobabiliteiten worden toegekend om de probabiliteit te vertegenwoordigen dat patiënten tijdens het zorgpad van de ene naar de andere gezondheidstoestand overgaan. Door bovendien de bijbehorende kosten en gezondheidseffecten aan elke gezondheidstoestand te koppelen, is het mogelijk om beide zorgpaden te vergelijken op het gebied van kosteneffectiviteit.

De resultaten werden gerapporteerd in termen van verwachte directe medische kosten, quality-adjusted life years (QALY) en de incrementele kosteneffectiviteitsratio (ICER). Deze verhouding geeft aan welke incrementele kosten nodig zijn om gedurende een periode van vijf jaar een extra QALY te verkrijgen, vanuit het perspectief van de betalers voor gezondheidszorg.

De richtlijnen van het Belgische Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) werden in acht genomen om de methodologische kwaliteit, transparantie en uniformiteit van de gezondheidseconomische analyse te waarborgen. De volgende tabel geeft een overzicht van de basiselementen van de economische evaluatie die zijn toegepast in deze gezondheidseconomische beoordeling in overeenstemming met de richtlijnen van het KCE:

 

Case_Biomed_pic1

Voor de evaluatie van gezondheidszorgkosten werd gebruikgemaakt van de data van de technische cel (RIZIV en Federale Overheidsdienst). Om efficiënt toegang te krijgen tot deze gegevens, heeft Möbius een interactief dashboard ontwikkeld. Klik hier voor meer informatie over het gebruik van dit dashboard:

Resultaten

In lijn met de rapporteringsstandaarden van het KCE werd een eindrapport opgesteld dat UHasselt BIOMED een duidelijk inzicht geeft in de methodologie en de eerste resultaten. Dit eindrapport bevat een uitgebreide uitleg van de doelstellingen, elementen van economische evaluatie, resultaten, discussie en referenties.

Daarnaast werd een praktisch interactief kosteneffectiviteitsmodel afgeleverd. Gezien het vroege stadium van het onderzoek en de beperkte klinische gegevens, kan het interactieve model door het team van UHasselt BIOMED worden gebruikt om parameterwaarden aan te passen en meerdere scenario's te testen met betrekking tot de kosteneffectiviteit van de interventie.