Procesmapping bij Knauf HQ Nederland

Om meer klantgericht te werken en weg te komen van silo-denken in de organisatie, werd Möbius gevraagd om middels process mapping de organisatie te transformeren naar meer procesgericht werken en denken.

logo_knauf
CASE_Knauf_uitgelicht

Als onderdeel van haar meerjarig strategisch programma wil Knauf BV in Nederland de organisatie sturen op een sterke klantgerichtheid
Als onderdeel van dit programma werd Möbius gevraagd om het traject "Structuur & Processen" te leiden en te ondersteunen, waarbij de nadruk lag op het transformeren van de organisatie van afdelingssilodenken naar procesoriëntatie (ontwerp en implementatie).

 

Eindelijk zetten we de stap van operational excellence naar customer excellence,
de best mogelijke klantervaring.

Sander Wicherink Directeur Finance & Logistics KNAUF B.V.

Aanpak

 • In kaart brengen van de “As-Is” bedrijfsprocessen op niveau 1-3, via multidisciplinaire workshops (voor maximale inbedding) met relevante teams en stakeholder, interviews en go-sees.
 • Bepalen van de “To-Be” bedrijfsprocessen op niveau 1-3, vertrekkende van klantbehoeften en klantreizen, en gebruikmakend van de knelpunten en verbetermogelijkheden uit de As-Is workshops.
 • De output van de workshops ontvangen met behulp van SIPOC's en Makigami's. Dit omvat process swim lanes, rollendefinitie, gebruikte systemen en bepaling van knelpunten en verbetermogelijkheden.
 • Analyseren van verbetermogelijkheden en deze via een “benefit-effort” methodiek in kaart brengen in een geprioriteerde set van acties en projecten.
 • Implementatie van een te verwachten order-to-cash-proces, met behulp van continue verbeteringsmethodologieën zoals prestatiecascadering en dagelijkse managementsystemen, voor een optimale organisatorische inbedding.
 • Verdere implementatie van andere processen via “olievlek” denken.

CASE_Knauf_logistiek

 

Resultaten

 • Process maps gedefinieerd op niveau 1-3 voor de kern-, stuur- en ondersteunende processen.
 • Een aangepaste en verbeterde process map op niveau 1 (domeinniveau) opgesteld om het procesoverstijgend denken te versterken.
 • Een set van gedefinieerde verbeterprojecten en -acties, inclusief prioritering, op basis van de geïdentificeerde hiaten. Grotere verbeterprojecten in opstartfase. Kleinere verbeteracties onderdeel van het dagelijkse beheersysteem geïnstalleerd.
 • Een dagelijks managementsysteem op basis van een prestatiecascade voor Order-to-Cash, met de bedoeling om de prestaties te monitoren en problemen op tafel te krijgen, en om de organisatorische samenwerking en het begrip van elkaars behoeften te verbeteren. Opgezet in continue verbeteringsstijl om te zorgen voor inbedding en toekomstige voortdurende verbeteringen. Möbius is coach van dit proces en voert 2e coaching uit zodat Knauf in de toekomst zelf het voortouw kan nemen.
 • Volgende stappen is het uitrollen deze methodologie over alle kernprocessen om Knauf te ondersteunen in hun streven naar operational excellence.

CASE_Knauf_planbord