Een nieuwe werkomgeving en manier van werken voor de NMBS administratie

Ontwikkeling van het NWOW concept voor het nieuwe hoofdkantoor van de NMBS. Transitie van een klassieke kantooromgeving naar een Activity Based werkomgeving.

Case_NMBS_logo
CASE_NMBS_uitgelicht

Strategische Uitdaging

In 2019 besliste de NMBS om een nieuw hoofdkantoor te vestigen aan het Brusselse Zuidstation (Fonsnylaan). Dit historische gebouw, dichtbij het hart van de Belgische spoorwegen wordt het nieuwe hoofkantoor van de NMBS administratie. Alle administratieve medewerkers die op dit moment verspreid werken in een 6-tal verschillende gebouwen in Brussel, zullen er samengebracht worden.

De oprichting van dit hoofdkantoor is dan ook een belangrijk momentum om Het Nieuwe Werken (intern genaamd WeShift) te introduceren binnen de NMBS, Ypto en HR-Rail.

Möbius werd gevraagd om dit verandertraject te begeleiden en 4.700 medewerkers op een soepele manier klaar te maken voor een nieuwe werkplek en -methode. Deze opdracht was tweeledig:

 • de visie en conceptuitwerking van een moderne werkomgeving

 • de change begeleiding voor de transitie van een traditionele werkplek naar een moderne, gedeelde en activiteitsgebonden werkomgeving

 

Case_NMBS_kantoor1

Case_NMBS_kantoor2

 

De samenwerking met het Möbius-team tijdens de conceptuele fase en bij het opstellen van het begeleidingstraject voor Fonsny verliep heel vlot. Ik kijk ernaar uit om opnieuw met Möbius samen te werken zodra de bouwwerkzaamheden beginnen, want we zullen al hun energie en efficiëntie nodig hebben om dit ambitieuze project tot een goed einde te brengen!

Sophie Reinhard Change Manager NWOW Fonsny

Aanpak

Als antwoord op de tweeledige uitdaging werden de volgende activiteiten reeds uitgevoerd:

 1. Definiëren van de visie en bouwstenen van NWOW op maat van de NMBS, Ypto en HR-Rail (Bricks, Bytes en Behavior).

 2. Profiel- en behoefteanalyse van de verschillende directies en eindgebruikers.


  Case_NMBS_activiteiten

 3. Uitwerken van een fit-out concept (macro design en vloerplannen) voor het nieuwe hoofdkantoor volgens de principes van het Activity-Based werken, in nauwe samenwerking met de architecten (OMA en Jaspers & Eyers).

 4. Uitvoeren van een stakeholderanalyse en opmaak van een communicatieplan.

 5. Ontwikkelen van een veranderaanpak die succes garandeert. De voorgestelde veranderaanpak steunt op de ADKAR methodologie. De aanpak is hybride met een mix aan fysieke sessies in kleinere groepen, digitale workshops, brede digitale communicatie, digitale self-learning modules, individuele begeleiding en team coaching op de werkvloer.

 

Resultaat

Tot op heden werden volgende zaken gerealiseerd:

  • NWOW concept en programma van vereisten voor het Fonsny gebouw:

   • Berekening van de target bezetting en het benodigd aantal werkplekken voor het hele gebouw

   • Mix aan werkplekken op maat van de activiteiten van de eindgebruikers

   • Finale vloerplannen volgens de gedefinieerde NWOW principes

  • Change- en communicatieplan voor de begeleiding van 4700 medewerkers naar een nieuwe manier van (samen)werken.