Employee experience bij Proximus

Proximus wil het volledige potentieel van zijn medewerkers naar boven brengen vanuit de overtuiging dat de talenten van de mensen het hart van een bedrijf vormen.

Logo_proximus
CASE_Proximus_Uitgelicht

Proximus heeft de ambitie om - aan de hand van empoyee journeys en service design - een ​​medewerkerservaring te creëren die ertoe doet, in termen van toekomstige vaardigheden, medewerkers vertrouwen geven in verandering, een stimulerende werkomgeving creëren en een slimme organisatie zijn. Proximus wil het volledige potentieel van zijn medewerkers naar boven brengen vanuit de overtuiging dat de talenten van de mensen het hart van een bedrijf vormen.

Dankzij de fijne samenwerking met het team van Möbius hebben we een stap gezet richting een best-in-class employee experience. Door onze medewerkers centraal te stellen in onze processen zijn we erin geslaagd onze HR-dienstverlening te optimaliseren en een echte meerwaarde te leveren voor onze medewerkers en voor het bedrijf. De pragmatische aanpak en manier van werken van Möbius werden gewaardeerd door alle stakeholders, waardoor dit project een echt succes werd. Dit succes motiveerde ons meteen ook om deze nooit voltooide uitdaging voort te zetten.

Morgane De Montlivault Executive Advisor CHRO

Projectdoelstellingen

Om dit te doen, wil de HR-afdeling van Proximus ervoor zorgen dat ze de best mogelijke service bieden aan hun interne klanten, de Proximus-medewerkers, door:

  • De behoeften van de verschillende groepen medewerkers doorheen de "employee journey" in kaart te brengen

  • Ervoor te zorgen dat deze worden vertaald naar gebruiksvriendelijke en frictieloze diensten en processen.

  • Het verankeren van deze “employee experience”-methodiek in de HR manier van werken.

Aanpak

Möbius is dit project gestart met het in kaart brengen van de levenscyclus van een werknemer, beginnend bij het aangetrokken worden tot het bedrijf, het geselecteerd worden en onboarden, over de coaching en de ondersteuning tijdens levens- en professionele evenementen, leren en groeien ... tot uiteindelijk het verlaten van het bedrijf.

Deze stappen in de levenscyclus werden geprioriteerd rekening houdend met de huidige prestaties, strategische beslissingen, de impact die verwezenlijkt kan worden (basic expectation, satisfier or delighter).

Na prioritering en selectie gaan we effectief aan de slag met de gekozen employee journey al dan niet met focus op een specifieke medewerkersdoelgroep. We hebben de reikwijdte bepaald van het proces dat we willen aanpakken en specificeerden bepaalde profielen en activiteiten die we willen opnemen.

Via de meest relevante service design technieken gaan we aan de slag met een geëngageerd Proximus-projectteam om een ​​diepgaand inzicht te krijgen in de huidige situatie en de gewenste toekomstige richting te bepalen. Dit doen we via persona's, interviews, surveys, data anlayse, interactieve workshops, brainstormsessies en focus groepen.

Tijdens het proces hebben we speciale aandacht besteed aan verschillende profielen of segmenten binnen de organisatie (operationele rollen versus kenniswerkers), omdat de ervaringen en verwachtingen zeker kunnen verschillen tussen segmenten van werknemers.

Resultaten

We sluiten elke employee journey sprint telkens af met een gedetailleerd implementatieplan van verbeteracties, dat gedragen wordt door zowel het HR-management als een gecombineerde groep van medewerkers. Door dit plan door te voeren, wil Proximus de employee experience voor al zijn medewerkers naar een hoger niveau tillen.