Gestroomlijnde communicatie door standaard procesmap met duidelijke KPI's

Colruyt Group wenste een metamodel waarin processen end-to-end gemodelleerd en gestandaardiseerd worden en KPI's toegevoegd werden.

Logo Colruyt Group
Procesmap whiteboard

Strategische uitdaging

Colruyt Group wenste een metamodel waarin processen end-to-end gemodelleerd en gestandaardiseerd worden op groepsniveau te ontwikkelen en te implementeren. Drie uitdagingen werden hiertoe gedefinieerd:

  • Plaats de verschillende technieken die vandaag worden gebruikt om processen te modelleren op één lijn door overlap te minimaliseren en synergiën te zoeken
  • Definieer regels voor het toekennen van levels en het afbakenen van processen
  • Modelleer alle end-to-end-processen, te beginnen met een pilootproces

Vanuit geloof en ervaring staan we binnen Colruyt Group ver in procesmatig ondernemen. Toch slaagt Möbius er in om voor te lopen en ons te blijven uitdagen!

Ruben Missine Departementshoofd Business Analytics & Insights

Aanpak

Definitie van het metamodel

Door middel van deskresearch en voorbereidende meetings werd de huidige situatie in kaart gebracht en het werk van eerdere opdrachten samengevat. Vervolgens werden op basis van interactieve vergaderingen met verschillende interne belanghebbenden een procesmethodologie en een groepsbreed procesmodel gedefinieerd.

Het verankeren van de methodologie binnen de organisatie

Omdat Colruyt Group veel werknemers op verschillende locaties heeft, werd de ontwikkelde methodologie grondig gedocumenteerd met, bijvoorbeeld, het opstellen van trainingsmateriaal. Daarnaast heeft Möbius ondersteuning geboden bij het opzetten en trainen van een team van procesexperten en het coachen van de raad van bestuur om brede ondersteuning te verzekeren.

Het vastleggen van de individuele processen

Voor elk end-to-end proces heeft Möbius een participatieprogramma opgezet met experten uit de verschillende winkelketens (Spar, Colruyt Laagste Prijs, Dreamland, BioPlanet,...). Samen met deze experten werden voor elk proces vijf workshops georganiseerd met als doel een ondersteunde en gevalideerde structuur te ontwikkelen die van toepassing is op alle verschillende winkelketens. Möbius speelde hierin een faciliterende rol samen met het team van procesexperten.

 

Resultaat

De samenwerking met Möbius leidde tot de volgende concrete resultaten:

  • Een gemeenschappelijk communicatiemiddel binnen de organisatie om over de verschillende processen te praten
  • Een meer gerichte kennisoverdracht tussen de verschillende ketens
  • Een natuurlijke kanteling van de organisatie om meer end-to-end na te denken
  • Een eerste inzicht voor elk proces in mogelijke Key Performance Indicators (KPI's)