Evolutie naar een moderne werkomgeving bij Fluxys

Ontdek hoe Möbius Fluxys ondersteunde bij de transformatie naar een moderne toekomstbestendige werkomgeving en het implementeren van het Nieuwe Werken.

CASE_Fluxys_logo_2
Case_fluxys_uitgelicht

Fluxys beheert een uitgebreid netwerk van infrastructuur waaronder pijpleidingen, opslagfaciliteiten en LNG-terminals. Deze infrastructuur speelt een cruciale rol in het waarborgen van de energievoorziening in België en de rest van Europa. Als een voortrekker in de energietransitie is Fluxys actief bezig met het vervoeren van andere molecules om de overgang naar een koolstofvrije samenleving te realiseren.

 

Noodzaak tot vernieuwing

Om connectie tussen medewerkers te stimuleren en om aantrekkelijk te blijven als werkgever, koos Fluxys ervoor haar hoofdkantoor te vernieuwen zodat het beter zou aansluiten op de moderne werkbehoeften. De bestaande kantoren waren bovendien toe aan een opknapbeurt en uit een analyse bleek dat medewerkers behoefte hadden aan meer ontmoetingsruimte en een inrichting die samenwerking bevordert.

Met deze inzichten en de wens om duurzaam te renoveren, schakelde Fluxys architecten en partners in om een grondige renovatie van de hoofdzetel voor te bereiden, gebaseerd op de principes van het Nieuwe Werken (NWOW). Voor de begeleiding van dit ambitieuze project vertrouwde Fluxys op de expertise van Möbius.

De samenwerking met Möbius verloopt heel vlot: als échte partner leerden ze in een mum van tijd ons bedrijf en onze cultuur kennen. Bovendien nemen ze het werk uit handen. Kunnen bouwen op de expertise van een team met verschillende competenties is een echte meerwaarde. Alle B’s komen bovendien aan bod: ‘bricks’, ‘behaviours’ & ‘bytes’! We vinden bovendien het wiel niet opnieuw uit en doen een beroep op de kennis en ervaring opgedaan bij andere grote spelers.

Wouter Daelemans Internal Communications Manager Fluxys Group

Aanpak: co-creatief designproces

Het project startte met een analyse van de operationele processen en de medewerkersbehoeften. Op basis van de inzichten uit deze analyse en de nieuwste trends werd een visie en bijhorend concept uitgewerkt voor de toekomstige werkomgeving.

Samen met de architect werd het concept vertaald naar plannen voor een vernieuwd en modern hoofdkantoor. Ook werden de Work@Fluxys-principes opgesteld om samenwerking, uitwisseling en welzijn te bevorderen, waarbij de nadruk ligt op interactie, ergonomie, en milieubewustzijn. Tijdens de designfase, deed het projectteam geregeld beroep op advies en inzichten van de toekomstige gebruikers. Via een klankbordgroep en interne communicatie werden medewerkers betrokken.

CASE_Fluxys_afb1

Om de overlast tijdens de werkzaamheden te beperken en in alle comfort te kunnen blijven werken, ook tijdens de overgangsfase, zijn alle teams van Fluxys verhuisd naar een tijdelijke werkomgeving. Deze tijdelijke locatie biedt een kans om nieuwe indelingen te testen en nieuwe gewoonten te introduceren als voorbereiding op de vernieuwde activity-based inrichting van de hoofdzetel. Ondanks enkele uitdagingen qua timing, hebben de teams van Fluxys en Möbius zich ingespannen om een naadloze overgang naar de tijdelijke werkomgevingen te garanderen.

 

Project en change management

Met meer dan 1100 mensen die worden beïnvloed door de verhuizing en meer dan 12.000 m² aan ruimte die moet worden verbouwd en ingericht, is degelijk project en change management cruciaal.

Het projectteam stuurt een uitgebreid verander- en communicatieprogramma aan om de nieuwe gewoonten te stimuleren. Dit omvat onder meer het implementeren van pilootexperimenten en het bieden van continue ondersteuning aan medewerkers tijdens de verhuizing.

Deze stapsgewijze aanpak, van onderzoek en ontwerp tot implementatie en acceptatie, heeft ervoor gezorgd dat het vernieuwingsproject van het hoofdkantoor van Fluxys op koers blijft en dat de medewerkers volledig betrokken zijn bij het proces.

 

Resultaten: Fluxys klaar voor de toekomst

Het resultaat wordt een aangename en moderne werkomgeving bij Fluxys, die samenwerking en ontmoeting bevordert zonder aan efficiëntie in te boeten. De nieuwe werkomgeving, ontworpen volgens de Work@Fluxys-principes, biedt diverse werkplekken die alle formele en informele werkvormen ondersteunen. 

Fluxys zal haar medewerkers een inspirerende en productieve werkomgeving bieden die klaar is voor de toekomst. Bovendien zien we nu al dat de veranderingen op de (tijdelijke) werkplek bijdragen aan een positieve samenwerkingscultuur binnen de organisatie.

 

CASE_Fluxys_afb2   CASE_Fluxys_afb3