Hervorming en optimalisering van de kernactiviteiten

CEL Data Services introduceerde best practices aangaande voortdurende verbetering en gedrag in de onderneming, opdat het bedrijf klaar zou zijn voor de uitdagingen die het te wachten staan.

Logo CEL Data Services
CEL Data Services

Strategische uitdaging

CEL Data Services is een leverancier van totaaloplossingen op het vlak van IT-/geldautomaatdiensten voor de banksector. Terwijl het merendeel van de huidige activiteiten gericht is op ING en Record Bank, dient CEL Data Services haar klantenbasis te diversifiëren, gelet op de moeilijke economische context in de financiële dienstensector. Dit is het ideale moment om te herdefiniëren waarvoor CEL Data Services en zijn werknemers nu precies staan en om de operationele doeltreffendheid van de kernprocessen doorheen de waardeketen te evalueren.

Möbius begeleidde CEL Data Services bij de invoering van een op beste praktijken gebaseerde benadering en de introductie van de beginselen van voortdurende verbetering in de onderneming, opdat het bedrijf klaar zou zijn voor de uitdagingen die het te wachten staan.

Möbius hielp CEL Data Services de belangrijkste bedrijfsprocessen in kaart te brengen en te 'leanen' om deze beter onder controle te houden. Bij de missie- en waardebepaling van de organisatie werd het management betrokken om als één team de nieuwe uitdaging 'go-to-market' aan te gaan. Door de professionaliteit en aanpak van Möbius was dit in een mum van tijd geïntegreerd binnen de organisatie. Éen woord: BRAVO!

Wilfrid Huculak CEO

Aanpak

Naar onze mening is het van cruciaal belang om de aandacht op verschillende verbeteringspijlers te vestigen. Daarom werden er parallel 3 verbeteringstrajecten uitgerold:

Focus op de identificatie en opvolging van kleine, individuele verbeteropportuniteiten doorheen de organisatie.

Möbius trainde en coachte een team van sterk gemotiveerde werknemers uit verschillende afdelingen om een cultuur van continu verbeteren te implementeren. Vervolgens pasten deze 'verbeteringshelden' de verschillende aangereikte tools en methodologieën toe in hun respectieve afdelingen. Dankzij deze aanpak konden we voor bewustzijn zorgen in de hele onderneming.

Focus op procesverbetering en grote verbeteropportuniteiten.

Möbius introduceerde een kader en een methodologie om de processen bij CEL Data Services te modelleren en te verbeteren. Daarbij zorgden we voor training, faciliteerden we procesverbeteringsworkshops en werkten we een procesplan uit. Verder werden er binnen het bedrijf rollen en verantwoordelijkheden bepaald en toegewezen met het oog op een continue procesoptimalisering

Focus op werknemers- en managementgedrag.

Gedrag is van cruciaal belang om te kunnen uitblinken. Met de volle steun van het management werd er bijgevolg gestart met een traject om niet alleen het huidige gedrag te observeren en het ideale gedrag en de ideale waarden voor de onderneming te bepalen, maar ook om de manier te identificeren waarop de doelstellingen ter zake verwezenlijkt konden worden.

Het betrekken en motiveren van de juiste mensen en het hogere management werden daarbij als essentiële elementen voor het succes van alle trajecten beschouwd.

 

Resultaat

Met de begeleiding van Möbius slaagde CEL Data Services erin om:

  • het bewustzijn te vergroten en werknemers ertoe aan te zetten om de huidige activiteiten in vraag te stellen en kansen voor verbetering te identificeren;
  • de belangrijkste kernprocessen te visualiseren en te verbeteren;
  • de activiteiten tussen afdelingen en teams op elkaar af te stemmen;
  • de waarden en het ideale gedrag binnen de organisatie te (her)definiëren;
  • concrete acties te identificeren om deze verbeteringsopportuniteiten te implementeren.