Ontwerp en implementatie van het Target Operating Model

Cellnex Nederland stelde Möbius aan om een een efficiënt Operating Model te ontwerpen en te implementeren voor 7 verschillende locaties.

Logo Cellnex Telecom
Cellnex

Cellnex Telecom is is Europa's toonaangevende operator van draadloze telecommunicatie- en omroepinfrastructuren met een portfolio van ca. 130.000 locaties, inclusief verwachte uitrol tot 2030. Cellnex is actief in 12 landen: Spanje (hoofdkwartier), Italië, Nederland, Frankrijk, Zwitserland, het VK, Ierland, Portugal, Oostenrijk, Zweden, Polen en Denemarken.

In Nederland bestaat Cellnex uit verschillende bedrijven die tussen 2016 en 2021 zijn overgenomen. Sommige zijn al geïntegreerd (Towerlink, Shere Masten en Alticom), andere zijn bezig met integratie. Dit is het geval bij Cignal Infrastructure (voorheen T-Infra, het torenbedrijf van Deutsche Telekom in Nederland) dat in juni 2021 werd overgenomen door Cellnex.

Deze overname resulteerde in de grootste onafhankelijke Telecom Infrastructuur Operator in Nederland, met in totaal 4.310 torens en rooftops, 24 telecom- en datatorens en het leveren van omroepdiensten voor FM en DAB+ radio in Nederland en Vlaanderen.

Strategisch moment

Cellnex Nederland besloot in september 2019 een integratieproject op te zetten om een stap voorwaarts te maken in de integratie van de drie initiële bedrijven. Cellnex Nederland was op zoek naar een partner om de oplevering van een Operating Model te ondersteunen. Het doel is om een efficiënt bedrijfsmodel te definiëren en in te zetten voor 7 vooraf gedefinieerde gebieden. De Operationele modellen dienen te bestaan uit vier elementen: Richtlijnen, Organisatieverantwoordelijkheden, Processen en Dashboards. Naast overleg met de leiders en teams van elk gebied, is er ook continue afstemming nodig met de functie-eigenaren op corporate level in Spanje, om zo sturing aan het industriële model te geven.

Möbius heeft zeer professioneel werk geleverd. Workshops en ontwerp zijn goed uitgevoerd, didactisch, klantgericht en eerlijk. We hebben een grote stap vooruit gezet in ons Operating Model.

Marc Balust Deputy Managing Director

Aanpak

Tijdens de kick-off fase hebben we de processen in scope afgesproken en hebben we een implementatie-roadmap voor het project ontwikkeld, inclusief een communicatieplan om te zorgen voor een goede inbedding in Cellnex Nederland. Ook legde Möbius hun visie uit op het modelleren van bedrijfsprocessen en dat de workshops voor het in kaart brengen van processen zouden worden uitgevoerd via een SIPOC-benadering (tool afgeleid van LEAN-beheer). We hebben afgesproken om Visio te gebruiken als software voor procesmodellering. Op niveau 3 (werkprocessen) was procesmodellering vereist.

Alle processen zijn afgeleid in workshops met de lokale proceseigenaren en de relevante procesexperts, resulterend in lokale procesblauwdrukken. Deze multifunctionele workshops hebben sterk bijgedragen aan de buy-in van de relevante stakeholders als start voor een goede toekomstige inbedding. Voor sommige processen bestonden er wel Corporate Blueprints, wat een hoge mate van afstemming op corporate level vereiste. Tijdens de workshops moesten we ook een lijst met knelpunten en verbetermogelijkheden ontwikkelen. Uiteindelijk hebben we de lokale blauwdrukken gevalideerd met het corporate level en met de lokale proceseigenaren en zijn we het eens geworden over de opvolging van de knelpunten en kansen.

 

In 2020 is het ontwerp van de belangrijkste lokale bedrijfsprocessen voor Cellnex NL afgerond. Dit omvatte procesbeschrijvingen van 45 processen, evenals een lijst van 85 knelpunten en verbeteropportuniteiten opgesteld na/tijdens meer dan 80 workshops. Een deel van de verbeteropportuniteiten is inmiddels ook aangepakt. Ook is er een “interactief doorklik” Operating Model voor Cellnex Nederland opgemaakt.

Op basis van het project in 2020 kwamen Cellnex en Möbius overeen om samen te werken in een volgende fase, met als doel het bedrijfsmodel en de bijbehorende processen om te zetten in een methode voor continue verbetering. Het doel is om duurzame processen in de organisatie te waarborgen door prestatiebeheer en procesbevestiging te introduceren.

CellnexProcessesENG

Procesbeschrijvingen

Door de tevredenstellende resultaten in 2020 is de samenwerking tussen Cellnex NL en Möbius verder geïntensiveerd. Nieuwe overeenkomsten voor consulting en advies zijn ondertussen getekend, o.a. Programma Management ondersteuning bij de integratie van T-Infra in de Cellnex NL organisatie.

Afbeeldingen van Cellnex Netherlands