Beleid: van buiten naar binnen

Traditioneel wordt beleid vaak bedacht en uitgewerkt door ambtenaren. Dat wil de gemeente Leusden radicaal omdraaien: de gemeente als begeleider van het realiseren van ideeën uit de samenleving.

Logo Gemeente Leusden
Leusden

Strategische uitdaging

Beleidsontwikkeling ‘van buiten naar binnen’, dat is de uitdaging van de gemeente Leusden. Traditioneel wordt beleid vaak bedacht en uitgewerkt door ambtenaren. Dat wil de gemeente Leusden radicaal omdraaien: de gemeente als begeleider van het realiseren van ideeën uit de samenleving. Meer initiatief beleggen bij samenwerkingspartners en directer aansluiten op de wensen van de (partijen in de) samenleving.

De tweede uitdaging is het verhogen van de efficiëntie en de kwaliteit van het beleidsvormingsproces. Efficiënter door sneller van de tekentafel tot concrete uitvoering te komen en een kwaliteitsverbetering door afspraken en uitvoering regelmatig te evalueren en hiervan te leren.

 

Aanpak

Samen met het management van de gemeente heeft Möbius een aanpak uitgewerkt gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • Heldere visie: door middel van workshops en interviews zijn de fundamenten van het nieuwe beleidsproces bepaald. In deze visie is duidelijk gekozen voor beleidsvorming op basis van een participatief, integraal en lerend proces.
  • Business case: het project is gestart met een business case waarin financieel is onderbouwd welke investeringen en besparingen nodig zijn om het nieuwe beleidsproces te realiseren.
  • Draagvlak: het nieuwe proces betekent een verandering in de werkwijze voor medewerkers. Medewerkers zijn uitvoerig bij het uitwerken van het proces betrokken. Onderstaande animatiefilm is een voorbeeld van één van de communicatiemiddelen.

Resultaat

Met onze aanpak hebben we de volgende resultaten gerealiseerd:

  • Van buiten naar binnen: ideeën en initiatieven uit de samenleving vormen de trigger voor het beleidsvormingsproces. De gemeente ondersteunt de beleidsvorming en bepaalt het beleid met input vanuit de samenleving.
  • Eenduidige werkwijze: waardoor iedereen weet wat de gemeente doet en hoe.
  • Efficiënt: het proces bestaat uit duidelijke afgebakende fases: initiatieven, beleidsvorming, uitvoering, monitoring en evaluatie. Onnodige activiteiten zijn uit het proces gehaald.
  • Leereffect: door de evaluatie van afspraken over de uitvoering en de inbreng van nieuwe ideeën wordt beleid continu aangescherpt en verbeterd.
  • Juiste medewerker op de juiste plek: voor het nieuwe proces zijn verschillende rollen met duidelijke verantwoordelijkheden beschreven.