Coaching pilootprojecten geïntegreerde zorg

Möbius begeleidde het RIZIV en de FOD Volksgezondheid bij de voorbereidende fase voor de pilootprojecten geïntegreerde zorg.

FOD_logo_nl
Coaching

Möbius begeleidde het RIZIV en de FOD Volksgezondheid bij de voorbereidende fase voor de pilootpojecten geïntegreerde zorg. Daartoe ontwikkelden we bij Möbius tools en templates voor het uitwerken van het projectplan voor de pilootprojecten en begeleidden we gedurende een periode van 7 maanden heel intensief 20 pilootprojecten waarvoor de interesse kenbaar was gemaakt via een interesseverklaring. 

Op 19 oktober 2015 hebben de ministers van Volksgezondheid van de deelstaten en de federale overheid in de Interministeriële Conferentie een Gemeenschappelijk plan voor chronisch zieken goedgekeurd, met als titel: ‘Geïntegreerde Zorg voor een betere gezondheid’. De uitvoering van het plan concretiseerde zich onder meer in pilootprojecten voor geïntegreerde zorg.

Sinds 1 januari 2018 zijn diverse actoren binnen in het totaal 12 pilootprojecten aan de slag met de uitvoering van hun ambitieuze actieplannen. De twaalf projecten zijn verspreid over heel België: zes in Vlaanderen, vijf in Wallonië en één in Brussel. Deze projecten hebben als doel ernaar te streven de zorg voor chronisch zieken helemaal anders aan te pakken: de patiënt en zijn/haar omgeving centraal stellen en de hulp en zorg als een geheel bekijken, over de verschillende lijnen en silo’s van zorg- en hulpverstrekkers heen. Met de pilootprojecten wordt in België een belangrijke stap gezet richting geïntegreerde zorg; ze zijn het resultaat van nauwe samenwerking tussen de verschillende zorg- en hulpverstrekkers, in co-creatie met de verschillende overheden.

Samen met een aantal collega’s mocht ik vanuit Möbius het RIZIV en de FOD Volksgezondheid begeleiden bij de voorbereidende fase. Daartoe ontwikkelden we tools en templates die actoren in de pilootprojecten konden gebruiken bij het uitwerken van het projectplan.

We begeleidden gedurende een periode van 7 maanden intensief 20 pilootprojecten waarvoor de interesse kenbaar was gemaakt via een interesseverklaring.  

Hiervoor hanteerden we een combinatie van enerzijds intensieve 1-op-1 coaching voor elk van de projecten, begeleiden van werksessies binnen de pilootregio’s en organiseren van plenaire sessies over de pilootprojecten heen waarin kennis en ervaring werd gedeeld.

Daarnaast werkten we bij Möbius een methodologie uit waarmee voor de pilootprojecten een risicostratificatie van de uitdagingen in de regio kon gebeuren. Hiervoor werd toegang verleend tot de databases van het RIZIV.

Van die 20 projecten werden er uiteindelijk 12 geselecteerd.

We mogen trots zijn op het resultaat! De begeleiding resulteerde in een projectplan per pilootregio waarin werd bepaald welke acties de volgende vier jaar zouden worden ondernomen om de zorg voor chronisch zieke patiënten te verbeteren binnen de regio. Vanuit Möbius zorgden we ook voor het maken van snelheid in het traject en tilden we de kwaliteit naar een hoger niveau door het stellen van kritische vragen bij het periodiek nalezen van de opgestelde plannen.

Voor meer informatie zie https://www.integreo.be/nl.