Programmamanager in de kijker: Marijke Borghgraef

Artikel

We delen graag onze ervaring in programma- en projectmanagement via collega’s die onze klanten vanuit deze rol ondersteunen.

Marijke Borghgraef

Programma’s of projecten uitvoeren in de zorgsector vereist naast kennis en ervaring ook betrokkenheid voor het zorgsysteem en zijn medewerkers. Daarom delen we graag onze ervaring via collega’s die als project-of programmamanager onze klanten ondersteunen. 

 

Maak kennis met Marijke Borghgraef

 

Op welk project, waarin jij de rol van project- of programmamanager opnam, ben je het meest trots?

"De projecten waarop ik werk hebben allemaal een zeer tastbare maatschappelijke impact en verdienen het allemaal om trots op te zijn. Zo heb ik er bijvoorbeeld mee voor gezorgd dat Wit-Gele Kruis en CM samen een kwalitatief personenalarmeringsysteem kunnen aanbieden of dat psychologische zorg in België kan worden terugbetaald."

Een projectmanager is geen administratieve opvolger van een actieplan, wel een bruggenbouwer, die erin slaagt een groep mensen in dezelfde richting te laten bewegen.

Marijke Borghgraef

Wat zijn voor jou de drie belangrijkste valkuilen van project- en programmamanagement en hoe ga je hiermee om?

 

Valkuil 1

Valkuil 2

Valkuil 3

Hete hangijzers vermijden
Vastlopen in specifieke deliverables
Onvoldoende neutraliteit bij de projectmanager

1. Hete hangijzers worden vaak te ver voor zich uitgeschoven en worden daardoor steeds moeilijker beheersbaar.

"Een goede retroactieve planning, die duidelijk maakt op welk moment welke knopen doorgehakt moeten worden, kan deze valkuil helpen vermijden."

2. Men rijdt zich vast in de specifieke deliverables, die in het projectplan gedefinieerd worden, en verliest mogelijke alternatieve oplossingen uit het oog.

"Dit kan vermeden worden door - bij de aanvang van het project - voldoende aandacht te schenken aan het definiëren van het ‘waarom’ van het project: waarom doen we dit en wat willen we realiseren? Als er later in het project keuzes gemaakt moeten worden, kunnen deze afgewogen worden tegen deze finaliteit van het project.   

Om het grotere plaatje steeds voor ogen te houden, kan bijvoorbeeld elk overleg gestart worden met een opfrissing van het 'waarom'."

3. De projectmanager is betrokken partij en staat onvoldoende neutraal in het project.

"Een neutrale projectleider bewaart het helikopterzicht en gaat evenwichtig om met verschillende belangen. In de praktijk is een neutrale projectleider echter niet altijd beschikbaar. In die gevallen is het belangrijk om deze rol toe te vertrouwen aan een integere persoon die het belang van het grotere geheel boven het belang van zijn/haar achterban kan stellen."

 

Welke praktische tip(s) kan je meegeven op het vlak van project- en programmamanagement?

"Projectmanagement is een kwestie van werken met mensen. Een projectmanager is geen administratieve opvolger van een actieplan, wel een bruggenbouwer, die erin slaagt een groep mensen in dezelfde richting te laten bewegen. Hiertoe is het cruciaal dat je investeert in menselijke relaties. Je moet de betrokkenen kennen en begrijpen welke beweegredenen er achter bepaalde reacties schuilen.

Heb ook begrip voor emoties. Schuif ze niet zomaar aan de kant, maar probeer te begrijpen wat hier achter schuilt en probeer van daaruit oplossingen te zoeken."

 

Onderscheidt project- en programmamanagement in de zorgsector zich van algemeen project- en programmamanagement?

"Wat je doet, is identiek, maar de manier waarop moet afgestemd zijn op de cultuur waarin je werkt. Heel wat mensen in de zorgsector zijn getraind in acuut handelen. Ze zijn ook erg betrokken bij hun werk: elke patiënt telt en verdient de beste zorg.

Dit durft al eens botsen met het meer planmatig werken op langere termijn en met het voor ogen houden van het ‘grotere geheel’, wat in een projectmanagementmodus gevraagd wordt. Je moet je bewust zijn van deze verschillen, begrip tonen voor mekaars standpunten en samen zoeken naar oplossingen."