Nieuwe organisatiestructuur voor afdelingen Vrije tijd en Publieke ruimte en gebouwen

Stad Tienen wilde de afdelingen Vrije tijd en Publieke ruimte en gebouwen klaarmaken voor de uitdagingen van de toekomst. De doelstelling was te komen tot sterke afdelingen met een duidelijk toekomstbeeld, een professionele werking en gemotiveerde werknemers met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden.

Trüvius - People Matter - Logo
logo_tienen
CASE_Tienen_uitgelicht

Dankzij de professionele aanpak van Möbius, met respect voor de eigenheid van iedere afdeling en gebaseerd op het samen zoeken naar oplossingen, werd een positief traject uitgetekend waar iedereen zich kan in terugvinden. Dit traject vormt de basis voor een nieuwe manier van samenwerken en projecten realiseren.

Freddy Vandaele Afdelingshoofd beleids- en projectmanagement

Aanpak

Het toekomsttraject is gestart met een grondige analyse van de huidige werking. Aan de hand van kwalitatieve interviews met de medewerkers van de stad werden de sterke en werkpunten van de afdelingen en hun diensten, alsook de interacties met andere interne en externe partners in kaart gebracht.

Op basis van de analyse werden opportuniteiten geïdentificeerd in co-creatie met de medewerkers aan de hand van verschillende werkgroepen. Deze aanpak werd gehanteerd om het nodige draagvlak en engagement te creëren voor een succesvolle implementatie van de verbetervoorstellen.

 

Resultaten

Los van het formuleren van verbetervoorstellen werd gedurende de werkgroepen voor beide afdelingen een nieuwe organisatiestructuur en bijhorend organigram uitgetekend. De nieuwe structuur is gericht op een verbeterde, meer horizontale samenwerking tussen de teams met aandacht voor de ervaring van de klant.

Voor de afdeling Publieke ruimte en gebouwen werden aanvullend interactieve workshops uitgevoerd om de werking van de buitenploegen fundamenteel te verbeteren met als eindresultaat een gedragen charter rond samenwerking.