Geweldige employee experiences, net als customer experiences, ontstaan niet zomaar!

Artikel

Door de ervaringen van werknemers met de organisatie, mensen, processen en technologie te begrijpen en in kaart te brengen, kunt u hun gedrag en de uiteindelijke bedrijfsresultaten beter begrijpen.

Trüvius - People Matter - Logo
werknemers

De klanten van vandaag veranderen, maar uw werknemers ook. Volgens professor Nick Kemsley, mededirecteur van het Henley Business School Centre for HR Excellence, moeten we de werknemers van vandaag zien als consumenten. Dit is waarom:

  1. Een toename van portfolio denken. Werknemers denken op lange termijn en bouwen een portfolio op voor toekomstige functies. Zeer weinig werknemers sluiten zich aan bij bedrijven voor het leven.

  2. Lage drempels om over te stappen. De komst van LinkedIn om de passieve kandidaat sociaal te werven heeft het gemakkelijker gemaakt voor werknemers en werkgevers om elkaar te vinden.

  3. War for talent. Werkgevers worden agressiever in het wegkapen van uw werknemers.

  4. Persoonlijke merkwaarde. Mensen dragen merkkleding en rijden in auto's als statussymbool. Het cv van de werknemer of het huidige logo naast hun profiel is belangrijk voor hun persoonlijke merk en om die volgende baan te krijgen.

  5. Veranderende opvattingen over werk en behoeften. Voor sommige consumenten is het product waarmee ze zich associëren meer dan het product, het is een afgestemd doel of overtuiging van het merk. Werknemers willen meer dan een baan, ze willen een roeping die aansluit bij het doel van de organisatie.

In het licht van deze veranderingen en de opkomst van een nieuw type werknemer rijst de vraag: "Zijn we echt bezig met de behoeften van de nieuwe werknemer?" Laten we niet vergeten dat de betrokkenheid van werknemers even cruciaal is voor de bedrijfsprestaties als de betrokkenheid van klanten.

Om uw medewerkers beter te begrijpen en de beste manier te vinden om hen te betrekken, stellen wij voor Employee Experience Journey Mapping te gebruiken. Employee Experience Journey Mapping is een methodologie die is gebaseerd op de zeer succesvolle Customer Experience Journey Mapping-methodologie (Service Design Thinking). Employee Experience Journey Mapping kan worden gebruikt om specifieke employee journeys beter te begrijpen en betere employee experiences te creëren.

Volgens deskundigen is het in kaart brengen van de employee journey net zo belangrijk als het in kaart brengen van de customer journey en moet er eerst aandacht aan worden besteed voordat organisaties de customer journey op orde kunnen krijgen.

Door de ervaringen van werknemers met de organisatie, mensen, processen en technologie te begrijpen en in kaart te brengen, kunt u hun gedrag en de uiteindelijke bedrijfsresultaten beter begrijpen.

 

Leer uw medewerkers beter kennen.

Net zoals alle klanten uniek zijn, zijn werknemers allemaal verschillend. Hun behoeften variëren op basis van hun rol, afdeling en werkstijl. Vooral in grotere bedrijven kan het moeilijk zijn om elk proces te kennen dat een groep gebruikt en hoe de verschillende teams met elkaar omgaan. Een employee journey map kan helpen blootleggen op welke gebieden verschillende teams succes hebben, waar ze mogelijk tijd en middelen verspillen en waar ze onnodige hiaten of knelpunten ervaren.

 

Ontdek wat uw werknemers motiveert en wat hen in de weg staat.

Bedrijven die te maken hebben met niet betrokken werknemers, lage productiviteit of slechte klantenservice kunnen dat waarschijnlijk deels toeschrijven aan een mismatch tussen de eisen en verwachtingen die aan werknemers worden gesteld en de middelen die zij ter beschikking krijgen. Het is niet zo dat bedrijven niet om hun werknemers geven (althans, dat hopen we niet); het is dat veel organisaties geen inzicht hebben in de dagelijkse ervaringen van hun werknemers, een probleem dat een employee journey map kan helpen oplossen.

Persona's kunnen ook een nuttig hulpmiddel zijn bij het in kaart brengen van de employee journey. Net als bij buyer persona's aan de klantzijde, worden bij employee persona's de kenmerken en persoonlijkheden van echte mensen onderzocht en hun belangrijkste gedragingen, ambities en doelstellingen vastgesteld. Het gebruik van persona's in het journey map proces maakt het gemakkelijker om volgende zaken te spotten:

  • kansen en tekorten bij het personeel
  • barrières in de processen en toepassingen die werknemers gebruiken en die hen ervan kunnen weerhouden hun werk doeltreffend te doen