Bedrijfscultuur: gids voor het begrijpen van de cultuur op de werkplek

Artikel

Ontdek de kracht van bedrijfscultuur en hoe het succes van een organisatie beïnvloedt. Leer de verschillende modellen en hoe je de cultuur kunt veranderen.

Bedrijfscultuur

Wat is bedrijfscultuur?

Bedrijfscultuur is een integraal onderdeel van elke organisatie, maar het definiëren ervan kan lastig zijn vanwege zijn abstracte en multi-dimensionale aard. In eenvoudige termen, kan het worden gedefinieerd als de verzameling van gedeelde waarden, overtuigingen, en gedragingen die uniek zijn voor een organisatie. Het is de onderliggende stroom die invloed heeft op hoe werknemers met elkaar en met hun werk omgaan.

Dit kan onder meer betrekking hebben op:

 • Bedrijfswaarden: De principes en normen die het gedrag van werknemers sturen

 • Visies: Het langetermijn doel of ideaal dat het bedrijf nastreeft

 • Normen: De ongeschreven regels en verwachtingen voor gedrag binnen het bedrijf

 • Werkingsystemen: De manieren van werken en organiseren binnen de organisatie

 • Symbolen: De visuele representaties van de cultuur, zoals logo's en kantoorinrichting

 • Taal: De unieke termen en jargon die binnen het bedrijf worden gebruikt

 • Aannames: De diepgewortelde overtuigingen en aannames die de cultuur ondersteunen

 

Bedrijfscultuur en bedrijfssucces

De impact van bedrijfscultuur op het succes van een organisatie kan niet worden overschat. Een positieve, goed afgestemde cultuur kan het verschil maken tussen een florerende organisatie en een die worstelt. Het kan de productiviteit verbeteren, de betrokkenheid van medewerkers verhogen, talent aantrekken en behouden, en de winstgevendheid verbeteren.

Positieve voorbeelden van bedrijfsculturen die hebben bijgedragen aan bedrijfssucces zijn onder meer:

 • Google: Google's cultuur van innovatie, openheid en medewerkersbetrokkenheid heeft hen geholpen om enkele van de meest revolutionaire producten in hun sector te creëren en de toptalenten aan te trekken.

 • Zappos: Zappos staat bekend om zijn klantgerichte cultuur en de hoge mate van autonomie die het aan zijn medewerkers biedt, wat heeft bijgedragen aan zijn reputatie voor uitstekende klantenservice.

 • Coolblue: Coolblue staat met hun slogan 'alles voor een glimlach' bekend om hun excellente klantenservice. Maar ze gaan nog verder dan dat. Ze willen dat collega's elkaar niet alleen als collega's, maar ook als vrienden zien. Ze creëren een werkomgeving waarin samenwerking en vriendschap centraal staan, en waar iedereen met plezier naar het werk komt.

 • TVH: TVH werd dit jaar opgenomen in de 'Top 20 Aantrekkelijkste Werkgevers' van Randstad. Deze erkenning is voornamelijk te danken aan hun continue investering in de persoonlijke ontwikkeling van hun werknemers, wat resulteert in talloze kansen voor groei en vooruitgang.

 • Agristo: Agristo staat bekend om hun warme bedrijfscultuur. Ze koesteren hun medewerkers als een familie, en creëren een werkomgeving waarin iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt. Door deze familiale eigenheid te koppelen aan een grote innovatiedrang en steile ambities, ontwikkelden ze zich de afgelopen jaren tot een sterk groeiend bedrijf.

 

Factoren die de bedrijfscultuur beïnvloeden

Er zijn vele factoren die de bedrijfscultuur beïnvloeden. Deze kunnen zowel intern als extern zijn en omvatten onder meer:

 • De waarden, overtuigingen, en achtergrond van de oprichters en leiders

 • De aard van het bedrijfsmodel en de industrie

 • De nationale en regionale cultuur waarin het bedrijf opereert

 • De grootte en fase van groei van het bedrijf

 • ...

Elk van deze factoren kan de cultuur op verschillende manieren beïnvloeden en het is belangrijk om hier rekening mee te houden bij het vormgeven van de cultuur van uw organisatie.

 

Hoe geef je de bedrijfscultuur weer in het dagelijks leven?

Bedrijfscultuur wordt elke dag op de werkplek weerspiegeld. Dit kan variëren van de manier waarop vergaderingen worden geleid, de manier waarop succes wordt erkend en beloond, tot de manier waarop werknemers met elkaar en met klanten omgaan.

photo-1556761175-b413da4baf72

Enkele voorbeelden van hoe bedrijfscultuur zich in het dagelijks leven kan manifesteren, zijn:

 • Vergaderingen: De manier waarop vergaderingen worden geleid kan veel onthullen over de cultuur van een organisatie. Zijn ze formeel of informeel? Wordt er van iedereen verwacht dat ze hun mening geven of worden beslissingen genomen door een kleine groep mensen aan de top?

 • Erkenning en beloning: Hoe en wanneer worden werknemers erkend en beloond voor hun werk? Wordt er meer waarde gehecht aan individuele prestaties of aan teamprestaties?

 • Communicatie: Is de communicatie binnen het bedrijf open en transparant, of is informatie beperkt tot bepaalde personen of afdelingen?

 • Omgaan met fouten: Hoe reageert de organisatie op fouten? Worden ze gezien als leermomenten of worden ze bestraft?

 

Modellen voor bedrijfscultuur

Er zijn verschillende modellen en theorieën die zijn ontwikkeld om te helpen bij het analyseren en begrijpen van bedrijfscultuur. Een populair model is het Competing Values Framework, dat organisaties indeelt op basis van de mate van flexibiliteit versus stabiliteit en interne versus externe oriëntatie.

 

Het Competing Values Framework kan worden weergegeven als volgt:

 

Intern Gericht

Extern Gericht

Flexibel

Clan Cultuur (gericht op samenwerking en participatie)

Adhocratie Cultuur (gericht op innovatie en dynamiek)

Stabiel

Hiërarchie Cultuur (gericht op structuur en controle)

Markt Cultuur (gericht op concurrentie en resultaten)

 

Het begrijpen van waar je organisatie zich bevindt binnen dit model kan helpen bij het identificeren van sterktes, zwaktes, en gebieden voor verbetering binnen je bedrijfscultuur.

 

Bedrijfscultuur en leiderschap

Leiders spelen een onmiskenbare rol bij het vormgeven en onderhouden van de bedrijfscultuur. Door middel van hun gedrag, communicatie en beslissingen, kunnen ze de normen en waarden creëren en versterken die de basis vormen voor de bedrijfscultuur.

Er zijn verschillende manieren waarop leiders invloed kunnen uitoefenen op de bedrijfscultuur, waaronder:

 • Rolmodelleren: Leiders kunnen door hun gedrag en acties laten zien welke waarden en gedragingen worden gewaardeerd binnen de organisatie.

 • Communicatie: Leiders kunnen door middel van hun communicatie de waarden, doelen en verwachtingen van de organisatie overbrengen.

 • Besluitvorming: De manier waarop leiders beslissingen nemen, kan veel onthullen over de onderliggende waarden en normen van de organisatie. Zijn beslissingen bijvoorbeeld gebaseerd op korte-termijn winst of langetermijn duurzaamheid?


 

Zo analyseer je waar je bedrijf staat qua cultuur

Het analyseren van je huidige bedrijfscultuur is de eerste stap naar het verbeteren ervan. Dit proces begint met een grondige studie van de huidige staat van zaken, die op verschillende manieren kan worden uitgevoerd.

Eén methode is het gebruik van enquêtes, die specifiek zijn ontworpen om de waarden, attitudes en gedragingen van de medewerkers te peilen. Dit geeft een inzichtelijk overzicht van hoe medewerkers de cultuur binnen de organisatie waarnemen.

Naast enquêtes zijn één-op-één interviews met medewerkers een waardevolle bron van informatie. Deze diepgaande gesprekken kunnen waardevolle inzichten opleveren en verdieping geven aan de algemene trends die naar voren zijn gekomen uit de enquêteresultaten.

Verder kunnen focusgroepen worden georganiseerd. Deze kleine discussiegroepen stellen medewerkers in staat om diepgaand te discussiëren over bepaalde aspecten van de cultuur. Door de interactieve aard van deze groepen kunnen medewerkers ideeën en perspectieven delen die anders misschien niet naar voren zouden zijn gekomen.

Tot slot kan het observeren van gedrag, interacties en routines op de werkplek een zeer onthullende methode zijn om de dagelijkse cultuur te begrijpen. Deze vorm van directe observatie kan subtiele maar belangrijke elementen van de bedrijfscultuur onthullen die niet altijd expliciet worden uitgedrukt in enquêtes of interviews.

Door deze methoden te combineren, kan een volledig en genuanceerd beeld worden verkregen van de huidige bedrijfscultuur.

 

De rol van HR

Human Resources (HR) speelt een essentiële rol bij het ontwikkelen, handhaven en veranderen van de bedrijfscultuur. Enkele manieren waarop HR de bedrijfscultuur kan beïnvloeden, zijn:

 • Werving en selectie: HR kan helpen om kandidaten te werven en te selecteren die niet alleen over de juiste vaardigheden beschikken, maar ook passen bij de cultuur van de organisatie.

 • Training en ontwikkeling: HR kan trainings- en ontwikkelingsprogramma's aanbieden die de waarden en gedragingen ondersteunen die de organisatie wil bevorderen.

 • Prestatiemanagement: HR kan een prestatiebeoordelingssysteem opzetten dat in lijn is met de cultuur van de organisatie, en medewerkers beloont en erkent op basis van deze waarden en gedragingen.

 

Bedrijfscultuur veranderen

Het veranderen van de bedrijfscultuur kan een uitdaging zijn, maar het is zeker niet onmogelijk. Het begint met het begrijpen van de huidige cultuur, het identificeren van wat er moet veranderen, en vervolgens het ontwikkelen en implementeren van een plan om deze veranderingen te bewerkstelligen.

Enkele stappen die je kunt volgen bij het veranderen van de bedrijfscultuur zijn:

 1. Begrijp de huidige cultuur: Gebruik de bovenstaande methoden om inzicht te krijgen in je huidige bedrijfscultuur.

 2. Identificeer de gewenste cultuur: Bepaal welke waarden, overtuigingen en gedragingen je wilt bevorderen in je organisatie.

 3. Ontwikkel een veranderplan: Dit moet duidelijk de stappen bevatten die nodig zijn om de gewenste cultuur te bereiken.

 4. Implementeer het plan: Dit kan het introduceren van nieuwe beleidslijnen, het houden van trainingssessies, en het belonen van gedrag dat in lijn is met de nieuwe cultuur omvatten.

 5. Evalueer en stel bij: Controleer regelmatig of je op de goede weg bent en maak indien nodig aanpassingen.

Het is belangrijk om geduldig te zijn bij het veranderen van de bedrijfscultuur, omdat dit tijd en consistentie vereist.

Bij Möbius hebben we de expertise en ervaring om organisaties te helpen bij het begrijpen, vormgeven en verbeteren van hun bedrijfscultuur. Als je klaar bent om de kracht van je bedrijfscultuur te ontgrendelen en het beste uit je team te halen, neem dan vandaag nog contact met ons op!