Bedrijfscultuur: gids voor het begrijpen van de cultuur op de werkplek

Artikel

Ontdek de kracht van bedrijfscultuur en hoe het succes van een organisatie beïnvloedt. Leer de verschillende modellen en hoe je de cultuur kunt veranderen.

Bedrijfscultuur

Wat is bedrijfscultuur?

Bedrijfscultuur is een cruciaal aspect van elke organisatie, gekenmerkt door gedeelde waarden, overtuigingen en gedragingen die uniek zijn voor elke organisatie. Deze cultuur beïnvloedt hoe werknemers interacties aangaan en hoe zij hun werk uitvoeren, waardoor het een fundamentele stroom binnen het bedrijf vormt.

Dit kan onder meer betrekking hebben op:

 • Bedrijfswaarden: De normen die werknemersgedrag sturen

 • Visies: Het langetermijndoel dat het bedrijf nastreeft

 • Normen: Ongeschreven gedragsverwachtingen binnen het bedrijf

 • Werkingsystemen: De manieren van werken en organiseren binnen de organisatie

 • Symbolen: Visuele representaties zoals  logo's en kantoorinrichting

 • Taal: Specifieke jargon binnen het bedrijf

 • Aannames: Onderliggende overtuigingen die de cultuur ondersteunen

 

Impact van bedrijfscultuur op bedrijfssucces

Een positieve en goed afgestemde bedrijfscultuur kan essentieel zijn voor het floreren van een organisatie, het verhogen van productiviteit, medewerkersbetrokkenheid, en winstgevendheid. Succesvolle voorbeelden hiervan zijn bedrijven zoals Google, Zappos, Coolblue, TVH en Agristo, die allemaal unieke culturele eigenschappen bezitten die bijdragen aan hun succes.

Factoren die bedrijfscultuur beïnvloeden

De cultuur binnen een organisatie kan beïnvloed worden door diverse factoren, waaronder de waarden van oprichters en leiders, het bedrijfsmodel, en de nationale of regionale cultuur. Het begrijpen van deze invloeden is cruciaal voor het effectief vormgeven van de bedrijfscultuur.

Weerspiegeling van bedrijfscultuur in het dagelijks leven

De dagelijkse manifestatie van bedrijfscultuur is zichtbaar in hoe vergaderingen worden geleid, hoe succes wordt erkend, en hoe er met fouten wordt omgegaan. Deze alledaagse aspecten onthullen veel over de normen en waarden van een organisatie.

photo-1556761175-b413da4baf72

 

Modellen voor bedrijfscultuur

Er zijn verschillende modellen en theorieën die zijn ontwikkeld om te helpen bij het analyseren en begrijpen van bedrijfscultuur. Een populair model is het Competing Values Framework. Het Competing Values Framework deelt organisaties in op basis van flexibiliteit versus stabiliteit en interne versus externe oriëntatie.

Het Competing Values Framework kan worden weergegeven als volgt:

 

Intern Gericht

Extern Gericht

Flexibel

Clan Cultuur (gericht op samenwerking en participatie)

Adhocratie Cultuur (gericht op innovatie en dynamiek)

Stabiel

Hiërarchie Cultuur (gericht op structuur en controle)

Markt Cultuur (gericht op concurrentie en resultaten)

 

Het begrijpen van waar je organisatie zich bevindt binnen dit model kan helpen bij het identificeren van sterktes, zwaktes, en gebieden voor verbetering binnen je bedrijfscultuur.

 

De rol van leiderschap

Leiders hebben een cruciale rol in het vormgeven en onderhouden van bedrijfscultuur door hun gedrag, besluitvorming en communicatie.

Er zijn verschillende manieren waarop leiders invloed kunnen uitoefenen op de bedrijfscultuur, waaronder:

 • Rolmodelleren: Leiders kunnen door hun gedrag en acties laten zien welke waarden en gedragingen worden gewaardeerd binnen de organisatie.

 • Communicatie: Leiders kunnen door middel van hun communicatie de waarden, doelen en verwachtingen van de organisatie overbrengen.

 • Besluitvorming: De manier waarop leiders beslissingen nemen, kan veel onthullen over de onderliggende waarden en normen van de organisatie. Zijn beslissingen bijvoorbeeld gebaseerd op korte-termijn winst of langetermijn duurzaamheid?

 

Bedrijfscultuur analyseren

De eerste stap naar het verbeteren van je bedrijfscultuur is een grondige analyse van de huidige situatie. Dit kan door middel van op maat gemaakte enquêtes die medewerkerspeilingen over waarden, attitudes, en gedragingen omvatten. Verder verrijken één-op-één interviews en focusgroepen deze data met diepgaandere inzichten en interactieve discussies. Observaties op de werkplek onthullen subtiele aspecten van de cultuur. Een combinatie van deze methoden biedt een compleet en gedetailleerd beeld van de bestaande bedrijfscultuur.

De rol van HR

Human Resources (HR) speelt een essentiële rol bij het ontwikkelen, handhaven en veranderen van de bedrijfscultuur. Enkele manieren waarop HR de bedrijfscultuur kan beïnvloeden, zijn:

 • Werving en selectie: HR kan helpen om kandidaten te werven en te selecteren die niet alleen over de juiste vaardigheden beschikken, maar ook passen bij de cultuur van de organisatie.

 • Training en ontwikkeling: HR kan trainings- en ontwikkelingsprogramma's aanbieden die de waarden en gedragingen ondersteunen die de organisatie wil bevorderen.

 • Prestatiemanagement: HR kan een prestatiebeoordelingssysteem opzetten dat in lijn is met de cultuur van de organisatie, en medewerkers beloont en erkent op basis van deze waarden en gedragingen.

 

Veranderen van bedrijfscultuur

Het aanpassen van bedrijfscultuur is een complex proces dat sterk leunt op effectief verandermanagement. Dit begint met een diepgaand begrip van de bestaande cultuur, gevolgd door het identificeren van noodzakelijke veranderingen en het implementeren van een strategisch veranderplan. Regelmatige evaluaties en aanpassingen zijn essentieel voor succes.

Bij Möbius combineren we onze expertise in bedrijfscultuur met verandermanagement om organisaties optimaal te ondersteunen. Voor een dieper inzicht in hoe deze processen interacteren, bekijk ons artikel over verandermanagement. Neem contact op voor hulp bij het optimaliseren van uw bedrijfscultuur.