Compensatiestrategie​

Möbius nam contact op met de meerderheid van de olie-inzamelaars om gedetailleerde gegevens op te vragen over hun inzamelactiviteiten (volumes, kosten, inzamelmethode, locatie van de inzamelpunten …)​.

Logo Valorlub
Valorlub

Valorlub staat in voor de praktische uitvoering van de plicht van haar leden om gebruikte minerale oliën in te zamelen op de Belgische markt.
Valorlub moet aan de overheid aantonen dat hun compensatiestrategie voldoet aan een minimale kostendekking van 80% voor de inzamelpunten van hun gemaakte kosten voor een gescheiden inzameling, transport, verwerking en administratie van de gebruikte olie. Als deze minimumdrempel niet wordt gehaald, moet een aangepaste beloningsstrategie worden ontwikkeld.​

 
Aanpak

  • Möbius nam contact op met de meerderheid van de olie-inzamelaars om gedetailleerde gegevens op te vragen over hun inzamelactiviteiten (volumes, kosten, inzamelmethode, locatie van de inzamelpunten …).
  • Er is een gedetailleerde analyse van de ondervonden kosten uitgevoerd om het verband tussen de kosten en het verzamelde volume te begrijpen.
  • Er is een beslissingsondersteunende tool ontwikkeld om verschillende beloningsstrategieën te testen​.

Möbius heeft ons geholpen bij het opzetten van een compensatiestrategie voor onze inzamelpunten die gebaseerd is op eerlijke en objectieve allocatieprincipes om het gewenste drempelniveau te bereiken.

Frank Vanderpooten Managing Director Valorlub

Resultaten

  • Uit de analyse bleek dat niet aan de gewenste minimale vergoedingsdrempel werd voldaan​
  • Met de tool voor beslissingsondersteuning kon de raad van bestuur ​
  • Om verschillende opties te simuleren om de minimumdrempel te bereiken​
  • Om een strategie op te zetten die de vergoeding toewijst in lijn met de gemaakte kosten voor de inzamelpunten