Productiviteitsverhoging als springplank voor wereldwijde expansie

Samen met Möbius zette EyeSee Research drastische stappen in het stroomlijnen van de bedrijfsvoering met als doel verdere wereldwijde expansie.

Logo EyeSee
EyeSee Research

EyeSee Research is een onderzoeksbedrijf voor gedragsonderzoek dat gebruik maakt van toegankelijke gedragsonderzoeksmethoden op afstand, zoals online eyetracking, gezichtscodering, virtueel winkelen en enquêtes om de impact te meten van shopper marketing, reclame, digitale oplossingen en innovaties. Respondenten gebruiken hun eigen devices (computers en mobiele telefoons). Dit is tijds- en kostenefficiënt en maakt testen op wereldschaal mogelijk. Door deze technieken te gebruiken in combinatie met conventionele technieken, behaalt EyeSee Research next level consumenteninzichten met de hoogste voorspellende waarde.

EyeSee Research werd opgericht in 2012 en is sindsdien exponentieel gegroeid, met kantoren op meerdere continenten (Mexico City en Singapore werden onlangs toegevoegd) die klanten over de hele wereld bedienen. Het bedrijf werd bekroond met meerdere prijzen, zoals de Quirk's global market research project award en Deloitte's most sustainable growth award in 2020.

Samen met Möbius zetten we drastische stappen in het stroomlijnen van onze bedrijfsvoering met als doel verdere wereldwijde expansie. Möbius heeft ons geholpen om de bewustwording binnen het bedrijf te vergroten en ons te voorzien van een bewezen en effectieve verbeteraanpak. Ze begeleiden en dagen onze mensen uit wanneer nodig om ervoor te zorgen dat de projectdoelstellingen worden gehaald.

Olivier Tilleuil CEO & Oprichter EyeSee Research

Verhogen van de productiviteit om de tevredenheid van werknemers en klanten te behouden

In 2020 groeide het bedrijf aanzienlijk. Samen met de opening van verkoopkantoren in Amerika en Azië was de werkdruk voor operationele teams die belast waren met de oplevering van projecten ongekend hoog. Om ervoor te zorgen dat zowel de klanttevredenheid als het welzijn van de medewerkers op peil bleven zonder het personeelsbestand te verdubbelen, was het nu tijd om een stap terug te zetten en te kijken hoe de operationele efficiëntie en standaardisatie binnen de operationele teams kon worden verhoogd.

Als eerste stap werd Möbius gevraagd om

  • de bewustwording te verhogen van het belang en de basismethodes van procesmanagement en continue verbetering

  • de meest kritische fase van het projectuitvoeringsproces te onderzoeken om zo de meest impactvolle verbetermogelijkheden te identificeren

Aanpak

  • Tijdens de initiële sessies identificeerden we alle bouwstenen en actoren binnen het end-to-end sales & delivery proces. Daarnaast werd op basis van het verbeterpotentieel één proces geselecteerd voor een diepgaande analyse.

  • Na het interviewen van verschillende stakeholders in het proces en het bepalen van de projectdoelstellingen samen met het interne projectteam, voerden we een kwantitatieve analyse uit met behulp van technieken als process mining en data-analyse om ervoor te zorgen dat we een objectief beeld hadden van de situatie en de eerste knelpunten konden identificeren. Vervolgens hebben we de tijd genomen om de resultaten te interpreteren en verschillende oplossingen voor te stellen met behulp van onze stapsgewijze participatieve procesoptimaliseringsaanpak. Zo konden we de meest dringende knelpunten aanpakken met doordachte oplossingen die werden aangereikt door de mensen die het werk dagelijks doen. Deze betrokkenheid zorgt ervoor dat deze mensen zich ook effectief gaan inzetten om de verandering uit te voeren. We hebben deze pilot afgerond met een brede communicatie naar alle belanghebbenden en de implementatie van het verbeterstappenplan.

  • Möbius verzorgde ook interactieve opleidingssessies over procesbeheer en voortdurende verbetering. Vandaag kunnen de meeste werknemers binnen het bedrijf denken en handelen in termen van processen en zelfstandig deelnemen aan verbeteringsworkshops.

  • Om deze kennis in de organisatie te verankeren, startte Möbius een coachingstraject naar intern programmamanagement om de veranderingen te realiseren en de andere processen binnen operations aan te pakken.

Aanzienlijke winst in interne productiviteit

Tijdens het initiële project werden meerdere oplossingen gedefinieerd om een vermindering van de werklast met 30% en een vermindering van de doorlooptijd met 40% te bereiken. Möbius werkte samen met verschillende interne experts om ervoor te zorgen dat de output binnen de organisatie werd gedragen. Door de meerderheid van de projectmedewerkers te trainen en het verbeterproces in de praktijk te laten zien met onze eerste pilot, was EyeSee Research in staat om het programma intern voort te zetten met beperkte coaching ondersteuning van Möbius.

Met de uitvoering van dit programma zet EyeSee Research grote stappen in de professionalisering van haar activiteiten met het oog op verdere wereldwijde expansie.