Optimalisatie van de logistieke stromen in ZNA Cadix

Möbius ondersteunde ZNA bij de evaluatie van de haalbaarheid van de logistieke processen en stromen in het nieuwe ziekenhuiscomplex ZNA Cadix.

Logo ZNA
ZNA Cadix

Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) is volop aan het werk om het nieuwe ziekenhuiscomplex, ZNA Cadix, voor te bereiden voor de opening in maart 2023. De betrouwbaarheid van de ondersteunende logistieke processen en stromen werden getoetst. 

Het evenwicht tussen theorie en praktijk is opvallend bij Möbius. De resultaten zijn theoretisch onderbouwd maar Möbius stelde ons gerust door het in detail uit te werken en ter plaatse te testen.

Nathalie Martens Projectcoördinator strategische investeringsprojecten

Strategische uitdaging

Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) bereidt zich sinds 2020 voor op de verhuis van verschillende sites naar het nieuwe ziekenhuiscomplex ZNA Cadix. ZNA Cadix is gelegen naast de gelijknamige Cadixwijk in Antwerpen waar park, water en stad samenkomen. De omvang en hoogte van dit nieuwe ziekenhuis en de impact hiervan op de personen- en logistieke stromen werden getoetst op praktische haalbaarheid. Volgende specifieke uitdagingen werden geëvalueerd:

  1. Om de werking van een ziekenhuis te garanderen, is er een aanzienlijk aantal ondersteunende processen en stromen nodig zoals het transport van voeding, apotheekgoederen, CSA, linnen, afval en logistieke goederen. Doordat het nieuwe ziekenhuiscomplex uit 19 verdiepingen bestaat, zullen de liften een cruciale rol spelen in de doorstroming en haalbaarheid van de bevoorradingen. De efficiëntie van de liftenplanning en de haalbaarheid voor het transport van de logistieke stromen werden geëvalueerd.
  2. Daarnaast mogen ook de wachttijden voorde bezoekers-, patiënten- en personeelsstromen niet oplopen. De drukte die de verschillende type stromen met zich meebrengen werden getoetst.
  3. ZNA Cadix heeft een eigen spoeddienst, intensieve zorgen afdeling, brandwondencentrum, dagziekenhuis, polikliniek en nierkliniek. Bovendien wordt er ook een restaurant en zorgboulevard met verschillende winkels en supermarkten voorzien. Deze worden allen beleverd vanuit de aanvoerzone (-1). De afstemming van de doorstroming van de leveringen op de aanvoerzone werd uitgetekend. 

Aanpak

Möbius bracht de toekomstige situatie in kaart aan de hand van mathematische tools.  

Een eerste onderzoek naar de haalbaarheid van de logistieke goederenstromen in de nieuwbouw werd uitgevoerd. Na een analysefase werden de verschillende toekomstige  goederenstromen in kaart gebracht en gekwantificeerd. Met deze input werd een liftensimulatietool opgesteld die een efficiënt liftenplan genereerde. Hierdoor kunnen alle goederenstromen in de nieuwbouw gegarandeerd en op een optimale manier uitgevoerd worden. Om het liftenplan te ondersteunen, werden bovendien alle goederenstromen op elke verdieping interactief uitgetekend. Het liftenplan werd ook meerdere keren uitgetest via een dry-run met een neutraal publiek. Met de routeschema's, een liftenplan en opgestelde randvoorwaarden werden concrete tools aangeleverd die de medewerkers in staat stelden om in de nieuwe site optimaal hun ondersteunende taken uit te voeren.

Liftensimulatietool
Liftensimulatietool

In een tweede onderzoek werden de toekomstige bezoekers-, patiënten- en personeelsstromen in de centrale liften in kaart gebracht en gekwantificeerd. Via wachtlijntheorie konden knelpunten geïdentificeerd en verwachte wachttijden berekend worden. Door de identificatie van de knelpunten konden er mitigerende acties zoals aansporing van trapgebruik, bepaalde stromen omleiden naar alternatieve liften, … worden opgesteld om zo een vlotte doorstroming van personen in het ziekenhuis te garanderen.

Tenslotte werd de lay-out van de overslagzone waar de goederen aankomen in het ziekenhuis en verder verdeeld worden ontworpen. Op basis van de toekomstige volumes en huidige architectuur werd een operationeel ontwerp (grondplan) en nodige signalering voorgesteld om zo een optimale werking van de overslag- en aanvoerzone te bekomen. Daarnaast werden de inkomende en uitgaande stromen zoals bezoekers, ambulances en leveringen op niveau -1 in kaart gebracht. Via wachtlijntheorie werd opnieuw getest vanaf welk moment de huidige inrichting resulteerde tot problemen zodat remediërende maatregelen konden geformuleerd worden. 

Resultaat

Möbius ontwikkelde rekenmodellen, zoals het liftensimulatiemodel en een wachtlijntheorie, alsook praktische tools zoals interactieve routeschema’s, dry-runs en een operationeel ontwerp van de overslagzone. ZNA kan met deze tools verder aan de slag. Zo kan ZNA bij wijzigingen van bijvoorbeeld inrichting, volumes of tijdstippen de tools aanpassen om de invloeden hiervan te onderzoeken.