Een nieuw kinderziekenhuis op maat van de patiënt

UZ Gent heeft het nieuwe kinderziekenhuis optimaal afgestemd op de behoeften en het comfort van de patiënt en de medewerker.

Logo UZ Gent
Kinderziekenhuis UZ Gent

Strategische uitdaging

De bouw van een nieuw kinderziekenhuis is de uitgelezen kans om ambitieuze doelstellingen te realiseren:

  • een optimaal, kindvriendelijk en toekomstgericht zorgtraject inrichten.
  • de nieuwe infrastructuur en verminderde bedcapaciteit maximaal benutten.
  • drie verpleegafdelingen integreren tot één nieuwe fusieafdeling.

Een nieuw gebouw betrekken is voor een kinderkliniek met 17 medische disciplines een hele opgave. Alle neuzen in dezelfde richting krijgen start met een objectieve kijk op de werking van de pediatrie. Omwille van die expertise kozen we voor Möbius, dat tevens een projectmatige en geïntegreerde aanpak hielp verankeren.

Professor Dirk Matthys Diensthoofd Pediatrie

Aanpak

Processen anders inrichten

De nieuwbouw was hét moment om de werkprocessen aan te passen, gebaseerd op respect voor ouder en kind. De capaciteit werd vooraf getest in functie van verschillende parameters (aantal patiënten, ligduur, complexiteit en planbaarheid zorg, … ). Dit leidde tot een optimaal zorgproces, met een werkbare planning.

Samen Werken

De inhuizing werd projectmatig voorbereid. Artsen, verpleegkundigen, IT, logistiek, … werkten samen en leerden van elkaar. Dit resulteerde in een nieuw gedrag in een nieuw gebouw, met ook na de verhuis een blijvend en breed overleg. De opnames verlopen volgens afgesproken criteria, ook voor de perifere ziekenhuizen.

Kunst van het klein maken

De transformatie startte reeds anderhalf jaar voor de inhuizing: de bedplanning werd beter, de lean filosofie verspreidde zich met mondjesmaat, onnodige stappen in een zorgpad werden weggenomen. Testen, piloten, bijsturen, testen, … steeds in nauw overleg met de betrokken arts en de medewerkers.

 

Resultaat

UZ Gent heeft samen met Möbius haar kinderziekenhuis afgestemd op de behoeften en het comfort van de patiënt en de medewerker:

  • reductie aantal bedden (-10%) met een betere bedplanning.
  • efficiënte inrichting van de eigen werkplek aan de hand van de lean-filosofie.
  • ingebruikname van de nieuwe locatie in constructieve sfeer.
  • optimale benutting van vrijgekomen ruimte.