Samen sterker: De fusie van Havinet vzw

Ontdek hoe Möbius Havinet vzw begeleidde bij een succesvolle fusie, waarbij de organisatiestructuur werd verbeterd en de dienstverlening aan cliënten werd versterkt.

CASE Havinet_logo
Dagcentrum mensen met beperking

Havinet vzw is ontstaan uit de samensmelting van drie organisaties: De Valier, Eigen Thuis en Zonnestraal. Als een fusieorganisatie biedt Havinet vzw een uitgebreid scala aan diensten voor mensen met diverse beperkingen, waaronder mentale en fysieke beperkingen en ook niet-aangeboren hersenletsels. De organisatie streeft naar een inclusieve aanpak en heeft een rijke geschiedenis van zorgverlening en ondersteuning voor haar cliënten, gaande van een dagcentrum voor mensen met een beperking tot begeleid zelfstandig wonen.

 

Op zoek naar de balans tussen schaalbaarheid en klantgerichtheid

Havinet vzw was reeds gekend als samenwerkingsverband in de regio Halle-Vilvoorde. Door de krachten te bundelen in een fusieverhaal, willen de drie voorzieningen de ondersteuning voor hun cliënten nog kwaliteitsvoller en inclusiever maken, terwijl tegelijkertijd synergie en schaalvoordelen benut kunnen worden. Respect voor de eigenheid van de individuele organisaties en kleinschaligheid blijven centraal staan in de visie van de samenwerking. Door de samenwerking kunnen functies gecentraliseerd worden waaronder ICT, administratie, communicatie en facilitair management om efficiënter te werken en expertise op te bouwen.

Je ziet duidelijk dat Möbius al ruimschoots ervaring had binnen deze sector. Niet alleen binnen de sector voor personen met een handicap, maar ook woonzorgcentra en ziekenhuizen.

Filip Slosse Directeur Zonnestraal vzw

 

Onze aanpak

Möbius werd aangesteld als externe partner om het fusieproces te begeleiden. Onze benadering was gebaseerd op het creëren van een samenwerking waar gelijkwaardigheid, transparantie en dialoog centraal stonden.

We zijn gestart met een grondige analyse van de behoeften, uitdagingen, kritische succesfactoren en doelstellingen van Havinet vzw, waarbij we via workshops, interviews en gesprekken met belanghebbenden een diepgaand inzicht kregen in de specifieke context en ambities van de organisaties.

Vervolgens werd een governance model uitgetekend voor de nieuwe organisatiestructuur van Havinet vzw en dit zowel op niveau van de Algemene Vergadering, het Bestuursorgaan en de directie.

In een volgende stap werkten we nauw samen met het leiderschapsteam van Havinet vzw om een duidelijk en haalbaar fusieplan te ontwikkelen waarin de mijlpalen van het fusietraject werden geïdentificeerd en nauwgezet werden opgevolgd, gaande van de administratieve randvoorwaarden tot het ondersteunen in de communicatie, invulling van het zorgmodel, besluitvormingsmomenten, opmaken van statuten en intern reglement … Als neutrale facilitators tijdens het fusieproces leidden we de discussie, identificeerden we knelpunten en reikten we creatieve oplossingen aan.

 

Een nieuw begin: een succesvolle fusie voor Havinet vzw

Dankzij de samenwerking met Möbius heeft Havinet vzw een succesvolle fusie gerealiseerd die heeft geleid tot een versterkte organisatorische structuur en een verbeterde dienstverlening aan haar cliënten. De gelijkwaardigheid tussen de oorspronkelijke organisaties werd gerespecteerd en versterkt, wat resulteerde in een gezamenlijke visie alsook gedeelde waarden doelstellingen. Het fusieproces werd gekenmerkt door open communicatie, constructieve samenwerking en een focus op het creëren van waarde voor alle belanghebbenden.

 

"Möbius heeft echt wel aan de zijlijn het kader gemaakt waarin wij de fusie konden realiseren."

Kathleen Straetmans
Directeur De Valier vzw

 

Blog_WZC