Kostenbesparing door uitbreiding

Friesland-Campina kon besparen op transportkosten, indien het een bijkomende melkstroom kon verwerken in een van zijn Belgische fabrieken. Het was niet duidelijk of de capaciteit volstond om deze Nederlandse industriële melk te verwerken samen met de huidige stromen.

logo_Frieslandcampina
CASE_FrieslandCampina_uitgelicht

Aanpak

De site fysiek modelleren met bewezen geldigheid 

Möbius heeft een event simulation model ontwikkeld om de capaciteit van de huidige installatie na te gaan.

 • De fabriek werd gemodelleerd op het niveau van de fysieke hulpbronnen en de manier waarop ze op elkaar inwerken.
 • Vanaf het begin werkte Möbius nauw samen met productiespecialisten om de veronderstellingen af te toetsen.
 • Het model werd gebouwd met de krachtige R-technologie.

Een ijkingoefening toonde aan dat de resultaten naar verwachting waren, wat bewijst dat deze aanpak heeft geleid tot een geldig model.

Scenarioanalyse om de impact van de verschillende volumes te meten 

De huidige capaciteit werd geëvalueerd door de volgende elementen in het model te variëren:

 • Het verwachte volume voor elk van de stromen (de huidige stromen + de nieuwe stroom).
 • Het aankomstpatroon van de vrachtwagens voor elk van de stromen.

Deze analyse toonde aan dat een bijkomende stroom naast de drie huidige stromen de wachttijd voor de vrachtwagens zou doen oplopen en het risico op een productieonderbreking zou doen toenemen.

Een business case opbouwen om bottlenecks te verminderen 

Aangezien bijkomende capaciteit vereist is om de bijkomende melkstroom te verwerken en de transportkosten te drukken, is een degelijke business case vereist. Möbius ondersteunde FrieslandCampina bij de opbouw van deze business case:

 • Bottlenecks identificeren aan de hand van het simulatiemodel.
 • Workshops organiseren om de relevante mogelijkheden voor een capaciteitsuitbreiding te bepalen.
 • Stresstests uitvoeren en de bezettingsgraad van de hulpmiddelen berekenen om te bepalen of de bijkomende capaciteit robuust is.

Resultaat

De nauwe samenwerking heeft tot de volgende resultaten geleid:

 • Krachtig en geldig model om verschillende volumes en verschillende aankomstpatronen te analyseren, zowel met de huidige capaciteit als in het geval van de mogelijke capaciteitsuitbreidingen.
 • Duidelijk inzicht in de vereiste minimale capaciteit om de bijkomende melkstroom te ontvangen.
 • Robuuste businesscase voor verschillende vormen van capaciteitsuitbreiding en de lagere transportkosten die ermee verband houden.