Uitwerken optimale industriële voetafdruk om marktleider te blijven

Sterima vroeg Möbius om de vereiste industriële voetafdruk uit te werken om marktleider te blijven in de Benelux en om een kostenallocatie- en prijsstrategie te ontwikkelen.

Logo Sterima
surgery

Strategische uitdaging

Sterima, de medische component van Malysse-Sterima, levert sterilisatiediensten voor ziekenhuizen en medische bedrijven in de Benelux. Sterima biedt een breed scala aan sterilisatiegerelateerde diensten, variërend van advies over sterilisatieactiviteiten in ziekenhuizen (bijvoorbeeld procesaudit of advies over accreditatie) tot insourcing of outsourcing en sterilisatie supply chain management.

Sterima is een pionier op het gebied van steriele levering van leensets en heeft uitgebreide expertise op het gebied van herverwerking van instrumenten en implantaten.

Met het oog op verdere duurzame groei heeft Sterima Möbius betrokken bij het uitwerken van de vereiste industriële voetafdruk om marktleider in de Benelux te blijven en om een kostenallocatie- en prijsstrategie te ontwikkelen.

Möbius hielp bij het verder ontwikkelen van onze industriële voetafdruk op basis van onze bedrijfsstrategie. De feiten- en cijfersbenadering gaf ons een goed inzicht in de voor- en nadelen van de verschillende alternatieven en een goede leidraad om de optimale footprint en businesscase te identificeren.

Mia Decaestecker CEO

Aanpak

Om een ​​duidelijk beeld te krijgen van de huidige situatie, voerde Möbius een intensieve audit uit door belangrijke spelers te interviewen, de processen te analyseren en de kostentoewijzingen grondig te bestuderen. Op basis van deze elementen is samen met Sterima de industriële voetafdruk van de 'to be'-situatie ontwikkeld om haar strategische langetermijndoelstelling te realiseren:

  • Ontwikkel een kostentoewijzings- en prijsmodel: Identificeer de meest relevante kostenfactoren voor de verschillende activiteiten en evalueer de ideale grootte voor een sterilisatie-installatie (het vinden van het juiste evenwicht tussen schaalvoordelen voor operaties, logistiek en serviceaspecten).
  • Marktpotentieel evalueren: Om het potentieel van de nieuwe voetafdruk te evalueren, werd contact opgenomen met zes ziekenhuizen om de mogelijke impact op hun specifieke situatie te evalueren als ze hun sterilisatieactiviteiten zouden uitbesteden.
  • Bouw een businesscase op: Op basis van de bevindingen van de auditfase en marktinformatie werd de businesscase voor de 'to be' industriële voetafdruk ontwikkeld en gebruikt voor de raad van bestuur om de juiste investeringsbeslissing te nemen.


Resultaten

  • Ontwerp van de optimale industriële voetafdruk voor nieuwe sterilisatie-installaties (omvang, geografische reikwijdte, …)

  • Ontwikkeling van een prijsstrategie op basis van ABC cost drivers van de operaties

  • Business cases bouwen voor outsourcing voor zes ziekenhuizen

  • Het bouwen van een business case voor de benodigde investeringen om voor te leggen aan de raad van bestuur