Vaccinatiestrategie

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid deed een beroep op Möbius om mee het massavaccinatieplan vorm te geven.

Logo Vlaams Agentschap Zorg
Vaccinatie

Eind 2020 werden de eerste coronavaccins geleverd aan België. Vlaanderen kreeg de opdracht om de federaal uitgetekende vaccinatiestrategie te operationaliseren. Een hoeksteen van de strategie was om eerst de meest kwetsbare doelgroepen te vaccineren om zo de druk op de zorg te verlagen. Er was heel wat ervaring op vlak van vaccinatie in Vlaanderen maar voor massavaccinatie lag geen kant en klaar plan op tafel. Om dat plan mee vorm te geven deed het Agentschap Zorg en Gezondheid beroep op Möbius.

De vaccinatiecampagne is een succes. Een enorme opsteker voor al wie werkt in de zorg, maar het brengt ons ook naar de vrijheid waar we allemaal zo naar verlangen. Ik ben blij dat we in Vlaanderen zo snel het punt van 50 procent vaccinatie hebben bereikt.

Jan Jambon Vlaams minister-president

Aanpak 

Het projectteam werd samengesteld met experts in supply chain, data analytics, programma-management, operationeel management, belanghebbendenmanagement, … De toevoer van vaccins vormde in het begin van de campagne het grootste struikelblok. Om de beperkte beschikbaarheid zo optimaal mogelijk te verdelen werd een allocatiemodel uitgewerkt dat de strategische principes van de federale overheid vertaalde in aantal vaccins dat per locatie diende geleverd te worden. Die locaties varieerden van woonzorgcentra over collectieve zorginstellingen tot vaccinatiecentra. Voor elk van die locaties werden de nodige draaiboeken voorzien en werd met de sectororganisaties nauw afgestemd zodat de vaccins zo snel als mogelijk konden worden toegediend. 

Voor de vaccinatiecentra was nabijheid een belangrijk criterium, dit leidde tot de oprichting van 95 vaccinatiecentra in Vlaanderen. Alle centra kregen een draaiboek waarin duidelijk beschreven stond hoe ze konden te werk gaan bij deze massavaccinatie.  

De basisprincipes van de vaccinatiecampagne lagen vast van bij aanvang, de operationele realiteit verplichtte alle betrokkenen om erg wendbaar om te gaan met de steeds veranderende orde van de dag. 

De solidariteit van de voorbije maanden is hartverwarmend. Het zijn geen eenvoudige maanden geweest en we zijn nog niet op het einde van de tunnel. Maar we zien wel stilaan het licht aan het einde. Dat is een belangrijke stimulans om te blijven verder werken aan deze campagne.

Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Gezin, Volksgezondheid en Armoedebestrijding

Resultaat 

Vlaanderen staat internationaal mee in het koppeloton wat betreft algemene vaccinatiegraad. De voorbereidingsfase was grondig en zorgde voor prima uitgelijnde processen en ondersteunende flows. Dit leidde tot een zeer hoge operationele efficiëntie van de vaccinatiecampagne.  

Diverse media pikten het succesverhaal op:  

De MorgenDe StandaardKnackDe Tijd