Excellente online dienstverlening van de Gemeente Den Haag

De afdeling denhaag.nl wilde zich ontwikkelen tot dé autoriteit op het gebied van de online dienstverlening en zich manifesteren als het kenniscentrum van de gemeente Den Haag.

denhaag
Case_Den Haag_uitgelicht

Strategische uitdaging

De gemeente Den Haag is al jaren een voorloper op het gebied van de digitale en de online dienstverlening. Toch was het nodig om de doelstellingen en de ambitie van de afdeling Den Haag.nl flink aan te scherpen. De afdeling wil zich namelijk ontwikkelen tot dé autoriteit op het gebied van de online dienstverlening en zich manifesteren als het kenniscentrum van de gemeente Den Haag.

 

Mobius heeft de afdeling geholpen met het formuleren van die algemeen gedragen droom, zodat wij als afdeling op een smart en kritische manier naar onszelf kunnen kijken en een deadline aan onze droom/visie konden stellen.

Jacqueline de Zoete Manager Afdeling denhaag.nl, Gemeente Den Haag

Aanpak

Door de ambitie en het plan van aanpak samen met de professionals van de afdeling uit te werken is een scherpe visie geformuleerd, die direct vertaald werd naar een aantal ontwikkelstrategieën en een concreet en gedragen plan van aanpak.

Samen met de medewerkers heeft Möbius een aanpak uitgewerkt met de volgende onderdelen:

  • Huidige situatie vaststellen: door middel van interviews en een klantarena is de huidige situatie vastgesteld van de afdeling denhaag.nl. Vanuit deze situatie en achtergrond konden ze in beeld brengen wat de sterke punten en verbeterpunten zijn van de online dienstverlening van Den Haag.
  • Medewerkers betrekken: de professionals van de afdeling hebben steeds samengewerkt om een gedragen actieplan op te stellen waar de gehele afdeling mee aan de slag kan gaan. Strategie eigenaren zijn aangewezen om verantwoordelijkheid ook bij de afdeling te leggen.
  • Heldere ambitie bepalen: de uitgangspunten zijn samen met de medewerkers in een aantal sessies neergezet. Kernwoorden die voor de afdeling belangrijk zijn: flexibel, innovatief, en klantgericht. De afdeling wil de autoriteit worden op het gebied van online dienstverlening.
  • Concreet actieplan opstellen: er zijn samen met de afdeling strategieën, goals, acties en meetbare kpi’s bepaald. De afdeling kan hieraan werken om zo de ambitie te behalen om het kenniscentrum te worden van de gemeente den haag.

In aanvulling op zijn er ook een aantal sessies besteed aan de teamdynamiek en het uitspreken van verwachtingen en helder maken van verantwoordelijkheden.

 

Resultaat

Een krachtige ambitie met een strak gedefinieerd actieplan, met meetbare doelen. Die door de directie van de gemeente gevalideerd is. Dit actieplan zal nu uitgevoerd worden door de medewerkers zelf.