Naar een circulaire (kunststof)cluster in en rond de Port of Antwerp-Bruges

Möbius begeleidde Port of Antwerp-Bruges met een concreet stappenplan voor de ontwikkeling van een circulaire cluster, resulterend in een investering van 250 miljoen euro.

PortofAntwerp_logo
Case_PortofAntwerp_uitgelicht

Strategische uitdaging

Hoe bouw je een geïntegreerde circulaire cluster in en rond de haven van Antwerpen-Brugge (PoAB)?

Dat was de uitdaging die Möbius en Havenbedrijf Antwerpen-Brugge (PoAB) aangingen. Een strategische oefening wijst op het potentieel van geïntegreerde kunststoffenrecyclage, als aanvulling op Antwerps grote chemische cluster. In samenwerking met Möbius ging PoAB na hoe het zijn partners kan ondersteunen bij het opzetten van waardeketens voor kunststoffenrecyclage van wereldklasse. Ze gingen na welke gespecialiseerde spelers bijzonder goed bij de cluster passen en welke rol de PoAB moet spelen om de ontwikkeling van de cluster te vergemakkelijken.

De haven van Antwerpen huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa en streeft samen met deze cluster klimaatneutraliteit na tegen 2050. Het havenbedrijf heeft de ambitie om circulaire waardeketens te ontwikkelen en draagt actief bij om innovatieve kunststofrecyclageactiviteiten in het havengebied te ontplooien.  

Möbius heeft snelheid gebracht in het inzichtelijk maken van de noden van ketenpartijen en het havenbedrijf Antwerpen op weg geholpen een circulaire (kunststof)cluster, genaamd de Antwerp Recycling Hub, op te zetten.

Jessica Gerritsen Port Area development expert, Port of Antwerp

Aanpak

  • Er werd een strategische oefening uitgevoerd om inzicht te krijgen in de kunststoftypes en waardeketens waarop men zich zou moeten richten. Dit was gebaseerd op de huidige recycling praktijken en ambities binnen het cluster.
  • Möbius en PoAB voerden een kennisgedreven dialoog met verschillende partijen, waaronder brand owners, technologieleveranciers, de chemische cluster en verwerkers. Hieruit werden de behoeften en eisen rond (het opstarten van) geavanceerde kunststofrecyclingprojecten in de geselecteerde waardeketens structureel in kaart gebracht.
  • Möbius identificeerde een reeks mogelijke investeringsdoelstellingen voor het circulaire NextGen District. Deze doelstellingen zouden de huidige chemische cluster aanvullen vanuit een circulair perspectief.
  • Samen met PoAB bepaalde Möbius welke rollen het havenbestuur zou kunnen spelen bij het tot stand brengen van veelbelovende projecten op het vlak van geïntegreerde en innovatieve kunststofrecyclage in en rond de haven van Antwerpen-Brugge.

Resultaat 

Door analyse en onderzoek kwam PoAB tot een gefundeerde conclusie over het hoofddoel van de circulaire cluster (plastic en chemische recycling), de projecten die konden worden uitgevoerd en de behoeften van potentiële investeerders. Daardoor kon PoAB met succes een aanzienlijke investering van 250 miljoen euro binnenhalen. De investering kwam van het geavanceerde recyclingbedrijf PureCycle, naast andere geldschieters.

Lees meer over de eerste plastic recyclingfabriek van PureCycle in Europa op de site van Port of Antwerp-Bruges. Of lees het persartikel erover in De Tijd.