Opzetten van een structurele methodiek voor klantenonderzoek bij VLAIO

Möbius ondersteunde VLAIO bij het uitwerken en realiseren van één van hun vijf strategische doelstellingen, namelijk deze gefocust op klantgerichtheid.

VLAIO
klantgerichtheid VLAIO

Strategische uitdaging

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) ondersteunt alle ondernemers in Vlaanderen door innovatie en ondernemerschap te stimuleren en een gunstig ondernemersklimaat te bevorderen. Dit doen ze door als eerste aanspreekpunt te fungeren, advies te verlenen over specifieke onderwerpen zoals intellectuele eigendom, subsidies zoals de KMO-portefeuille uit te reiken en samenwerkingen met externe partners op te zetten waar nodig.

Één van de vijf strategische doelen voor 2025 is dat ondernemers VLAIO zien als dé betrouwbare overheidspartner waarbij ze terecht kunnen met vragen en voor ondersteuning in hun toekomstplannen. Dit impliceert dat VLAIO vanaf nu op regelmatige basis de verwachtingen en tevredenheid van ondernemers wil bevragen om het dienstverleningsaanbod vervolgens te kunnen afstemmen op de resultaten van deze peilingen. Om dit te realiseren, heeft VLAIO de hulp ingeschakeld van Möbius.

Een CX-transformatie starten in je organisatie is een pittige uitdaging. Het is fijn om een compagnon du route te hebben. Möbius toonde zijn meerwaarde niet alleen door hun expertise in te brengen, maar vooral ook door samen na te denken hoe we VLAIO konden laten groeien in de CX-gedachte.

Sarah Melis Team Personeel & Organisatie

Aanpak

In de eerste fase van het project analyseerden we via interviews en workshops wat 'klantgerichtheid' betekent voor VLAIO en hoe dit begrip al werd ingevuld. Omdat VLAIO een divers publiek van ondernemers in Vlaanderen bedient, vereist dit ook een flexibele aanpak voor het opzetten van klantenonderzoek.

In de tweede fase bepaalden we, gebaseerd op de huidige dienstverlening, hoe een structurele 'Voice of the customer'-methodiek het beste kan worden toegepast.

  • Tijdens een workshop werden verschillende parameters zoals het niveau van complexiteit, de klantenverwachtingen, het achterliggend intern proces ... in kaart gebracht.  

  • Op basis hiervan werden een set van uniforme klantenonderzoeksvragen en een structurele methodiek naar de toekomst toe gedefinieerd. Deze methodiek omvat zowel breed onderzoek, met laagdrempelige feedbackopties voor verschillende types diensten (bijvoorbeeld na het indienen van een aanvraag of ontvangen van een beslissingsbrief), als diepgaand onderzoek van één specifieke dienst over de gehele customer journey heen.

Om verschillende methodieken te testen, voerden we pilootprojecten uit bij onder andere de afdelingen 'Contact Center', 'Enterprise Europe Network', 'Website & Communicatie', 'E-loket voor ondernemers' en de steunmaatregel 'Ecologiepremie+'. Tijdens deze trajecten gebruikten we 'Voice of the Customer'-methodieken zoals kwalitatieve interviews, online vragenlijsten, pop-up methodes en NPS-bevragingen.

De resultaten en inzichten uit deze pilootprojecten worden door de teams gebruikt om verder mee aan de slag te gaan en werden meteen ook vastgelegd als beste praktijken voor toekomstige klantenonderzoeken.

 

Resultaten

Het project leverde enkele concrete resultaten op:

  • Een uitgebreide visietekst over hoe VLAIO in de toekomst kan werken met het onderwerp 'Voice of the Customer' en hoe het CX-kenniscentrum binnen de organisatie kan worden versterkt.

  • Een reeks aanbevelingen voor geschikte methodieken voor toekomstig klantenonderzoek, afgestemd op de verschillende soorten steun- en dienstverlening voor ondernemers.

  • Detectie en borging van beste praktijken die kunnen worden gebruikt voor laagdrempelige interne communicatie en kennisverhoging.