Family ProEf: maximaal bereik en automatisch uitbetalen van sociale voordelen

Family ProEf is een samenwerking tussen lokale overheden, het Agentschap Uitbetaling Groeipakket en Möbius. Dit initiatief zorgt voor de automatische uitbetaling van sociale voordelen aan de Vlaamse burger.

Case_Family ProEf_uitgelicht

Strategische uitdaging

Eind 2021 had men bij lokaal bestuur Wingene het idee om de uitbetaling van hun lokale geboortepremie te digitaliseren en automatiseren. Zou het immers niet veel fijner zijn als de kersverse ouders in Wingene zomaar, zonder zelf een aanvraag te moeten indienen, de lokale geboortepremie zouden ontvangen?

 

Aanpak

Van idee naar project

Om de praktische uitvoering van het idee te onderzoeken, klopte Wingene aan bij “Gemeente zonder Gemeentehuis”, een project van Vlaamse Veerkracht, het relancebeleid van de Vlaamse Regering dat gefinancierd werd door de Europese Unie via NextGenerationEU. Dit initiatief stelt middelen ter beschikking om digitaliseringsinitiatieven te onderzoeken en mogelijk te maken … niet alleen voor Wingene, maar schaalbaar richting alle lokale besturen in Vlaanderen. De visietekst van "Gemeente zonder Gemeentehuis" werd geschreven onder begeleiding van Möbius, en zo kwam het idee van de gemeente Wingene in handen van Möbius terecht.

Möbius voerde de haalbaarheidsstudie uit. We brachten het bestaande proces in kaart, identificeerden de knelpunten en gingen op zoek naar oplossingen. Een aantal scenario’s werden opgesteld en uitgediept. We kwamen in contact met het Agentschap Uitbetaling Groeipakket, die de geknipte partner bleek om dit idee in praktijk om te zetten. Tijdens onze zoektocht wonnen we regelmatig informatie in bij andere lokale besturen en slaagden we er ook in om enkele van hen warm te maken om mee te stappen in het vervolgverhaal. Wingene, Leuven, Ledegem, geflankeerd door DVV Midwest en Welzijnszorg Kempen ... in totaal 44 lokale besturen, klopten samen met Agentschap Uitbetaling Groeipakket en Möbius opnieuw aan bij Gemeente zonder Gemeentehuis om het concept te implementeren. Family ProEf was geboren.

 

Waarvoor staat Family ProEf?

Door Family ProEf wordt de uitbetaling van sociale voordelen in het kader van het gezinsbeleid (“Family”) Proactief en Effectief. De burger hoeft niet langer initiatief te nemen, het lokaal bestuur schakelt zelf een versnelling hoger. Door de ruime beschikbare data bij het Agentschap Uitbetaling Groeipakket is het ook mogelijk om alle rechthebbenden te bereiken en op deze manier maximaal effect te realiseren.

 

Waarom Family ProEf?

Lokale besturen zetten zich continu in om een dienstverlening op maat van de burgers te bieden. Met het lokale gezinsbeleid willen zij ook hun gezinnen zo goed mogelijk ondersteunen via gerichte toelagen en andere gezinsvoordelen. Daarbij botsen ze echter soms op drempels:

  • de betrokken gezinnen identificeren is niet altijd eenvoudig
  • de instrumenten ontbreken om de nodige gegevens automatisch samen te brengen en te verwerken
  • het arbeidsproces is intensief en de doorlooptijd is vaak lang
  • de gezinnen worden belast met administratieve rompslomp

In het project Family ProEf willen de projectpartners die drempels wegwerken en het mogelijk maken om toelagen en voordelen in het kader van het lokale gezinsbeleid proactief, automatisch en efficiënt toe te kennen.

 

Resultaat

Bij het indienen van de projectaanvraag was onze ambitie om tegen 2025 een 50 tal lokale besturen Family ProEf te maken. Tijdens het eerste projectjaar 2023 lag de focus op de technische ontwikkeling, het dienstverleningsmodel en het project kenbaar maken. Eind 2023 mogen we al tevreden terugblikken. 9 lokale besturen maken al effectief gebruik van de dienstverlening en bijkomend hebben 46 lokale besturen reeds hun interesse aangegeven. Wat zou het mooi zijn mochten alle lokale besturen in Vlaanderen lid worden van de Family ProEf familie. De evolutie volgen kan je alvast op www.familyproef.be.

Het project krijgt alvast steeds meer waardering. Zo was Family ProEf al keynote spreker tijdens Trefdag Vlaanderen Digitaal en recent nomineerde Agoria Family ProEf voor een Digital Society Award in de categorie “Gebruiksvriendelijkheid.

 

Case_Family ProEf_1

v.l.n.r. Kristien De Waele (Agentschap Uitbetaling Groeipakket), Bart De Vos (Möbius) en Tim Denoulet (gemeente Wingene) op de Trefdag Vlaanderen Digitaal

 

Case_Family ProEf_2.jpg