Planningsprocessen harmoniseren in een wereldwijde supply chain

Met behulp van Möbius heeft Etex zijn wereldwijde supply chain planning geharmoniseerd door de waardeketen in kaart te brengen, geïntegreerde planningsprocessen te ontwerpen (inclusief IBP en S&OE) en ze te valideren met referentiefabrieken.

CASE_Etex_logo
CASE_ETEX_uitgelicht

Strategische uitdaging

Etex is een internationale fabrikant van duurzame bouwmaterialen en een pionier in lichtgewicht constructie. Etex wilde nieuwe state-of-the-art planningsinstrumenten implementeren om de prestaties van haar supply chain te verbeteren. De supply chain leaders bij Etex waren ervan overtuigd dat gestandaardiseerde planningsprocessen noodzakelijk waren om de management teams van de verschillende bedrijfseenheden te helpen bij het realiseren van de globale strategie. Het bereiken van consensus over standaard planningspraktijken in een wereldwijde, heterogene supply chain met meer dan 500 medewerkers verspreid over 3 bedrijfseenheden, was echter een uitdagende taak.

Ons voornaamste doel was om het proces te ontwerpen en overeenstemming te bereiken over de rol van elke functie in het proces. De tool komt later ter ondersteuning van het doelproces.

Isabelle Bellessort Head of Global Supply Chain

Aanpak

Om deze uitdaging aan te gaan, werden  mensen uit de verschillende bedrijfseenheden bijeengebracht om hun supply chain in kaart te brengen, met de nadruk op beperkingen, flexibiliteitsgraden en tijdsvensters voor supply chain beslissingen. Op basis van deze indivicueel in kaart gebrachte elementen, ontwikkelde het team vervolgens een gemeenschappelijke visie op het wereldwijde supply chain model. Ze ontdekten dat de supply chains zeer vergelijkbaar waren, zelfs als productieprocessen en technologieën verschilden.

Met behulp van de gedeelde visie op het supply chain model werden de belangrijkste planningsbeslissingen opgelijst en gegroepeerd per domein en per tijdshorizon. Op deze manier kon een high level ontwerp voor Integrated Planning gemaakt worden, waarbij vergelijkbare beslissingen in één proces werden samengevoegd en de interfaces tussen hen werden gedefinieerd. Voor het toekomstige Integrated Business Planning (IBP) proces heeft het team de activiteiten, verantwoordelijkheden en timing gedetailleerd op basis van een standaard IBP-sjabloon.

Op dezelfde manier werd het toekomstig Sales & Operations Execution (S&OE) proces gedefinieerd, evenals de interacties tussen S&OE en productieplanning, materiaalplanning en orderafhandeling.

Om de validiteit van de doelprocessen te testen, werkte het team samen met mensen van verschillende representatieve locaties (referentiefabrieken) en voerde een gap-analyse uit die leidde tot de uiteindelijke validatie.

 

Resultaat

Aan het einde van het project had Etex een gedeelde visie bereikt op geharmoniseerde planningsprocessen. Het breed samengestelde team supply chain profielen was het erover eens dat de nieuwe manier van plannen zou aansluiten bij de behoeften van de bedrijfseenheden en een solide basis zou vormen voor de selectie van nieuwe gemeenschappelijke planningstools. De procesbeschrijvingen dienden als startpunt voor het selectieproces.