Visie- en organisatiebepaling van de apotheek van morgen

Om diverse uitdagingen aan te gaan heeft het CHR Mons-Hainaut een toekomstvisie en een uitvoeringsplan ontwikkeld voor de apotheek van morgen.

Logo_CHR-Mons-Hainaut
Case_CHRMonsHainaut_uitgelicht

Strategische uitdaging

De ziekenhuisapotheek van het CHR Mons-Hainaut is actief op twee sites en staat tegenover meerdere uitdagingen op verschillende vlakken: hiertoe behoren de toewijzing en de efficiënte organisatie van middelen, de reglementering en de centralisatie van de twee apotheken. Deze ontwikkelingen leiden tot een druk op de kosten en zorgen tegelijk voor meer verantwoordelijkheden bij de apotheek. Om deze uitdagingen aan te gaan zou het CHR Mons-Hainaut een toekomstvisie en een uitvoeringsplan willen ontwikkelen voor de apotheek van morgen.

 

Een eengemaakte apotheek dankzij het verzamelen van de ideeën en de verwachtingen van alle betrokkenen van het CHR Mons-Hainaut.

Marie-Eve Vryghem en Pierre Sourdeau Hoofdapothekers CHR Mons-Hainaut

Aanpak

Deze studie bestond uit 3 fasen:

Volledige doorlichting van de twee apotheken

Via interviews met alle betrokkenen (medewerkers van de apotheek, dokters, verplegend personeel en directieleden) en procesanalyses in de twee apotheken en de verzorgingseenheden kon een stand van zaken worden opgemaakt. Dit gaf een duidelijk zicht op de activiteiten en de bestaande organisatie en vooral op de hoofdpunten die moeten worden verbeterd en de kansen die bestaan voor de apotheek.

Bepaling van het concept van de apotheek van morgen

In dit kader werden tal van workshops georganiseerd om de toekomstvisie van de apotheek te bepalen. Daaruit konden de grote principes voor de toekomstige werking per categorie worden afgeleid (farmacie, preparaten, steriel materiaal, implantaten, klinische apotheek enzovoort). De kwantitatieve en kwalitatieve behoeften van de centralisatie op het vlak van infrastructuur en middelen werden eveneens bestudeerd.

Uitvoeringsplan

Op basis van de nieuwe visie en organisatie van de apotheek hebben we samen met de belangrijkste spelers een uitvoeringsplan opgesteld.

Resultaat

Voor elk belangrijk werkpunt (centralisatie, farmacie, steriel materiaal, implantaten, nieuwe activiteiten, financiën en organisatie) werd een volgorde van belangrijkheid voor de vastgelegde verbeteringsthema’s bepaald. Het uitvoeringsplan omvat per werkpunt alle acties op korte, middellange en lange termijn.

Een van deze werkpunten is een traject voor de financiële optimalisering van de apotheek. Er werd een financiële analyse gemaakt van onder meer de implantaten, de forfaitaire bedragen voor de geneesmiddelen en de contracten met de leveranciers van de apotheek. Daarna werd een reeks acties gestart.

Naast de acties voor de bestaande activiteiten van de apotheek van het CHR Mons-Hainaut (farmacie, steriel materiaal en implantaten) werd een actieplan voor de nieuwe activiteiten van de apotheek vastgelegd. In de toekomst wil de apotheek van het CHR Mons-Hainaut zich focussen op de klinische apotheek: het wil daarbij beginnen met het advies en de controle van behandelingen bij bepaalde patiëntenpopulaties (vooral de geriatrie en de antibiotherapiebeleidsgroep), maar eveneens met de intelligente parametrering van het geïnformatiseerde voorschrijfsysteem. Ook voor de centrale sterilisatie en het beheer van medische gassen werden actieplannen uitgewerkt.