Coaching bij het ontwikkelen van een stappenplan voor het verminderen van broeikasgasemissies

Möbius hielp Bekaert Deslee bij het creëren van een stappenplan voor het verminderen van broeikasgasemissies. Dit stappenplan behandelt investeringen, kosten en besparingen.

Bekaert Deslee
Bekaert Deslee

Strategische uitdaging

Bekaert Deslee is een wereldleider op het gebied van matrasstoffen en -hoezen. Duurzaamheid is een essentieel onderdeel van hun succes en bedrijfsvoering. Samen met Möbius ontwikkelde Bekaert Deslee een duurzaamheidsstrategie waarin het ontwikkelen van duurzame producten, deelname aan de circulaire economie en het verminderen van hun impact op klimaatverandering worden beschreven.

Bekaert Deslee heeft zichzelf ambitieuze klimaatdoelstellingen gesteld. Deze doelstellingen maken deel uit van hun strategie om toekomstige groei en ontwikkeling te realiseren en zijn afgestemd op het scenario van de opwarming van de aarde met 1,5°C. Om de doelstellingen te bereiken, heeft het bedrijf de expertise van Möbius ingeschakeld om de duurzaamheidsmanager te coachen en te ondersteunen bij het ontwikkelen van een stappenplan voor het verminderen van broeikasgasemissies en het ontwerpen van het noodzakelijke kader om financiële inspanningen te schatten die nodig zijn voor het transitieplan.

Möbius was een zeer flexibele en wendbare partner om ons te ondersteunen bij de ontwikkeling van ons stappenplan en tot een professioneel resultaat te komen. 

Charles Christiaens Sustainability Manager

Aanpak

Het doel was een stappenplan voor broeikasgasreductie te ontwikkelen met bijbehorende investeringen, kosten en besparingen, gesimuleerd in verschillende scenario's. Het project omvatte de volgende stappen:

  • Peer benchmarking: er werd een grondige analyse van gelijkaardige bedrijven uitgevoerd om ten eerste een referentiepunt voor klimaatdoelstellingen te stellen en ten tweede een overzicht te krijgen van de verlagingsmaatregelen van gelijkaardige bedrijven en langs de waardeketen (leveranciers en klanten).

  • Simulatie van scenario's voor het einde van de levensduur: Het verminderen van emissies die verband houden met de fase na de verkoop van producten vormt een grote uitdaging voor Bekaert Deslee, omdat dit grotendeels afhankelijk is van externe belanghebbenden, zoals bestaande afvalroutes en infrastructuur. Om dit probleem aan te pakken, heeft Möbius een dashboard ontwikkeld dat emissies en kosten aan het einde van de levensduur simuleert in verschillende regio's waar Bekaert Deslee marktaandeel en groeiambities heeft. Het dashboard hield rekening met verschillende mogelijke routes na het einde van de levensduur, waaronder verbranding, recycling en hergebruik.

  • Analyse van scenario's voor alternatieven met een lage ecologische voetafdruk: Naast andere initiatieven biedt de inkoop van garens en vezels een belangrijke mogelijkheid voor Bekaert Deslee om hun voetafdruk te verkleinen. Om deze inspanning te ondersteunen, heeft Möbius een lijst samengesteld van alternatieve garens met een lage koolstofvoetafdruk en hun beweerde prestaties op dit gebied geanalyseerd. Met behulp van deze informatie heeft Möbius emissiereducties en kosten gesimuleerd voor de komende 10 jaar voor verschillende inkoopstrategieën, waaronder zuivere garens, gerecyclede garens en milieuvriendelijke garens.

  • Kosten van het transitieplan (CAPEX/OPEX-simulatiemodel): Möbius coachte de duurzaamheidsmanager van Bekaert Deslee bij het overleg voeren met interne belanghebbenden, met o.a. een enquête op verschillende locaties, om de financiële vereisten te bepalen voor de implementatie van de 1,5°C-doelstellingen. Om dit proces te ondersteunen, heeft Möbius een simulatiemodel ontwikkeld dat de operationele kosten, besparingen en investeringen schat die nodig zijn voor elke emissiecategorie (scope 1, scope 2 en, indien mogelijk, scope 3).

 

Resultaten

  • Benchmarkanalyse met doelstellingen, belangrijkste reductiehefbomen en acties.

  • Een duidelijke lijst van verlagingsmaatregelen voor broeikasgasemissies die van toepassing zijn op Bekaert Deslee om hun ambitieuze klimaatdoelstellingen te bereiken.

  • Inzicht in de jaarlijks benodigde CAPEX en OPEX om de verlagingsmaatregelen en strategieën te implementeren, evenals de meetbare voordelen door kostenbesparingen.

  • Een visie op het verlagingspotentieel (in tCO2e) van de verschillende strategieën voor het einde van de levensduur en de inkoop van grondstoffen, rekening houdend met groeiambities.