Strategisch beheersinstrument voor monitoring van personeelskredieten

Gedurende verschillende jaren werd het personeelsbudget van de FOD Economie onderbenut. Daarom wenste de Stafdienst P&O van de FOD Economie een eigen methodiek te ontwikkelen inzake de monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten. Möbius ontwikkelde hiervoor een instrument als alternatieve benadering voor de methodologie ontwikkeld door FOD BOSA, en aangepast aan de specifieke context van de FOD Economie.

Trüvius - People Matter - Logo
Logo FOD Economie
FOD Economie data scherm

Gedurende verschillende jaren werd het personeelsbudget van de FOD Economie onderbenut. Daarom wenste de Stafdienst P&O van de FOD Economie een eigen methodiek te ontwikkelen inzake de monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten. Möbius ontwikkelde hiervoor een instrument als alternatieve benadering voor de methodologie ontwikkeld door FOD BOSA, en aangepast aan de specifieke context van de FOD Economie.

 

Methodologie ontwikkelen

In de eerste fase gingen Möbius en de FOD Economie op zoek naar de bestaande brongegevens en informatie om een methodologie te kunnen ontwikkelen aangepast aan de context van de FOD Economie. Verschillende medewerkers van de stafdiensten binnen FOD Economie, alsook van FOD BOSA, werden hierin betrokken. Eenmaal alle brongegevens gecapteerd, werden de verschillende onderdelen van het instrument ontwikkeld volgens de overeengekomen methodiek. De berekende marges werden steeds afgetoetst aan de resultaten van FOD BOSA voor een finale check.

Vervolgens werd het instrument voorgesteld aan de Inspecteur van Financiën en aan de leden van het Directiecomité, die de output van het instrument valideerden. Gedurende de volledige opdracht werkte het team van Möbius erg nauw samen met de interne projectleider, teneinde volledig eigenaarschap van het instrument bij de FOD Economie te verzekeren.

 

Krachtig en gebruiksvriendelijk

Het resultaat van de opdracht is een krachtig en gebruiksvriendelijk instrument. Dit instrument stelt de FOD Economie in staat maandelijks de budgettaire marges te berekenen zodanig dat de personeelskredieten optimaal gestuurd kunnen worden.

Dankzij de uitstekende samenwerking met Möbius beschikken wij over een instrument dat ons een gedetailleerd inzicht in onze personeelsbudgetten geeft zodat we deze vanaf nu ten volle kunnen benutten.

Robby Vanlaer FOD Economie