Projectmanagement bij het verhogen van de betrokkenheid van tandartsen

Projectmanagement om de kennis van de werking van Eerstelijnszones en de betrokkenheid van tandartsen binnen de Eerstelijnszones en Zorgraden te verhogen.

Patiënt bij tandarts

Tandartsen nemen een centrale rol in binnen de zorgondersteuning in een Eerstelijnszone. Zowel binnen preventie als binnen detectie nemen ze een centrale positie in bij de Vlaamse bevolking. Het Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT) en de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT) startten eind 2020 een project, in opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, om de kennis van de werking van Eerstelijnszones en de betrokkenheid van tandartsen (3.400-tal) binnen de Eerstelijnszones en Zorgraden te verhogen. Hiervoor richtten het VVT en de VBT samen de STELZ (‘Stuurgroep Tandartsen in de Eerstelijnszones’) op. Möbius nam het projectmanagement op en begeleidde VVT en VBT bij het coördineren van de verschillende activiteiten in kader van dit traject.

We hebben het Möbius team leren kennen als betrokken en professioneel, met een duidelijke visie op het vastgestelde einddoel en wat er moet gebeuren om daar te komen.

Eddy De Vos Penningmeester Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen

Strategische uitdaging

De STELZ ambieerde een verhoging van de kennis over het huidig zorgaanbod binnen de Eerstelijnszones (ELZ) bij de Vlaamse tandartsen en wenste alsook de vertegenwoordiging van tandartsen in de Zorgraden te verhogen. Daarnaast was de STELZ ook op zoek naar ondersteuning bij het professionaliseren van de werking van de STELZ, onder meer in de vorm van uitbreiding van naamsbekendheid.

Aanpak

De STELZ heeft actief ingezet op de communicatie inzake de rol van tandartsen binnen de Eerstelijnszones en Zorgraden. Om gericht te gaan communiceren over de rol van tandartsen binnen de ELZ werd een campagneplan opgemaakt, met maandelijkse acties, waarbij tandartsen structureel werden geïnformeerd over de werking van de Eerstelijnszones en de Sociale kaart, en de rol die tandartsen kunnen opnemen binnen de Eerstelijnszones en Zorgraden.

Er werden hiervoor verschillende communicatiekanalen opgericht waaronder een website (www.tandartsen.vlaanderen), een LinkedIn community page en een YouTube kanaal, allen onderhouden door de STELZ. Via deze kanalen werd alle informatie, relevant voor tandartsen binnen de Eerstelijnszones, gebundeld. Men kon onder andere infographics, artikels uit Eerstelijnszones, nieuwsbrieven, getuigenissen of naslagmateriaal van de webinars terugvinden. Een webinar lichtte de werking van de Eerstelijnszones en de rol die tandartsen hierin kunnen opnemen toe aan de hand van praktische voorbeelden. Een andere webinar werd samen met andere beroepsgroepen georganiseerd. Tevens werd een centraal emailadres opgericht waar tandartsen met hun vragen of opmerkingen terecht kunnen.

Daarnaast werd ook interactie gezocht met de groep van tandartsen door middel van vragenlijsten en gesprekken. Hierin werd gepeild naar de kennis van tandartsen over Eerstelijnszones en naar de beperkingen die ze vandaag ervaren binnen Eerstelijnszones. De resultaten hiervan vormden onder meer de basis voor het opmaken van een actieplan waar de STELZ mee aan de slag kan om de betrokkenheid van tandartsen binnen de Eerstelijnszones de komende maanden nog te verhogen. Hierin was er ook aandacht voor de samenwerking met andere beroepsgroepen zoals de mondhygiënisten, de huisartsen, de diëtisten, …

De ambities van de STELZ en de ondersteuning die hiervoor noodzakelijk is, werd uiteindelijk gebundeld in een rapport dat bezorgd werd aan het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid.  De STELZ wenste immers:

1. de vertegenwoordiging van tandartsen binnen Zorgraden en werkgroepen te verhogen,

2. De toegankelijkheid van preventie te verhogen voor specifieke groepen (o.a. de woonzorgcentra en de instellingen voor personen met een beperking)

3. Partnerships op te stellen met andere beroepsgroepen.

Resultaten

De samenwerking tussen VVT en VBT verliep vlot en constructief. Dankzij de STELZ samenwerking kon een grote groep van tandartsen (3.400-tal) periodiek geïnformeerd worden over de werking van de Eerstelijnszones en werden de tandartsen ook met elkaar in contact gebracht om elkaar te inspireren over mogelijke betrekkingsvormen binnen de Eerstelijn. 

De samenwerking met Möbius verliep zeer positief, zeer goede interactie en Möbius ageert proactief.

Honorair Uitvoerend Directeur Verbond der Vlaamse tandartsen