Interne community zet Infrabel op het spoor van een circulaire visie en strategie

Infrabel wenste zijn rol in de circulaire economie te verkennen. Hiervoor startten ze een interne community van geëngageerde medewerkers met als opdracht een visie, strategie en actieplan te ontwikkelen. Möbius stond in voor de inhoudelijke begeleiding bij de opstart van deze ‘HUB circulaire economie’.

Logo Infrabel
Infrabel


Strategische uitdaging

Ben je op zoek naar dé katalysator om de circulaire ambities van jouw organisatie waar te maken? Een interne coalitie van enthousiaste collega’s is het antwoord!

Infrabel was ervan overtuigd dat het engagement van zo’n community essentieel is om zijn ambitie voor een circulaire economie te versterken. Deze zit vervat in de globale MVO-strategie die de prioritaire duurzame thema’s en de link naar de Sustainable Development Goals overkoepelt. Het afval- en materialenbeheer van de organisatie is er een van. Infrabel wil verkennen welke rol het kan spelen in de materiaaltransitie en wil deze rol verankeren in een uitgebreide visie, strategie en actieplan voor een circulaire economie binnen de organisatie. Deze opdracht was de ‘HUB circulaire economie’ op het lijf geschreven: een multidisciplinaire taskforce van een 20-tal geëngageerde medewerkers in de organisatie. Deze pioniers komen regelmatig samen om hun ideeën en de input die ze van collega’s verkrijgen te verzamelen. Ze maken die concreet, verbinden die met elkaar, stemmen af met collega’s in andere functies en experten in de organisatie en ontwikkelen zo een gedragen visie waarmee ze de circulaire transformatie kunnen sturen. 

Bij Infrabel geloven we heel sterk in een circulaire maatschappij en willen we voor onze spoorwegmaterialen een circulaire aanpak ontwikkelen. Möbius daagde ons uit om doelstellingen op lange termijn te bepalen en deze om te zetten naar concrete projecten. Onze HUB circulaire economie was heel inspirerend en gaf ons concrete ideeën om aan de slag te gaan met onze interne circular community.

Pascal Heylen Manager Environment Infrabel

Aanpak

Möbius stond in voor de inhoudelijke begeleiding bij de opstart van deze ‘HUB circulaire economie’. Hierbij combineerden we zowel onze uitgebreide expertise in het opmaken van circulaire visies bij lokale besturen, overheids- en industriële organisaties als onze ervaring in het vormgeven van een boeiend en inspirerend traject rond circulaire economie. Als inhoudelijk expert, coach en klankbord ondersteunden we de verantwoordelijken van Infrabel stap voor stap in de organisatie van hun eerste workshops.

  • Concreet werkten we toe naar een duidelijke business case: de motivatie en drijfveren van een organisatie als Infrabel om in te zetten op circulaire economie (prioritaire productgroepen, te betrekken stakeholders …).
  • We begeleidden de trekkers in het cocreatief definiëren van een visie en strategie richting circulaire economie (o.a. dankzij een informatiesessie en workshop met de circulaire HUB) en vertaalden dit naar concrete doelstellingen.
  • Om de visie te operationaliseren in acties en tastbare (piloot)projecten fungeerde Möbius als klankbord. We boden ook ondersteuning aan de interne community zodat zij voor de duurzame verankering van het traject kon zorgen.
  • Tot slot namen we ook deel aan de sessies als expert (o.a. als keynotespreker over het wat en het waarom van een circulaire economie, toegepast op de specifieke context en materialen van Infrabel) en als facilitator.

Resultaten

  • Een succesvolle kick-off met de interne circulaire community via een informatiesessie en workshop.
  • Een eerste versie van de visie inclusief een ambitiestatement en doelstellingen o.b.v. input van de ‘HUB circulaire economie’.
  • Een duidelijk overzicht van de volgende stappen, geformuleerd voor een aantal circulaire werkgroepen met duidelijk afgebakende opdrachten.