Een geïntegreerde en duurzame kijk op het gebouwenbeheer

Een gemeente, OCMW, stad of provincie beschikt vaak over een uitgebreide vastgoedportefeuille. Even vaak liggen er heel wat kansen om dit gebouwenpark optimaler te benutten en op een duurzamere wijze te beheren.

Logo Oostende
Haven Oostende

Door de principes van een circulaire economie toe te passen, brengt Möbius deze mogelijkheden in kaart. In 2015 hadden stad en sociaal huis Oostende de ambitie om een geïntegreerd facilitair beheer uit te bouwen, waarbij ze elk gebouw effectiever onderhouden en een optimale functionele invulling verwezenlijken.

Möbius maakte in nauw overleg met de betrokken diensten een dynamische gebouweninventaris op. Hierin namen we zowel gebouwtechnische kenmerken op (oppervlakte, staat van het gebouw, materialen, staat van de installaties, mate van demonteerbaarheid,…) in samenwerking met vastgoedbedrijf Colliers als sociale en functionele kenmerken (gebruikersgraad van het gebouw, multi-inzetbaarheid, strategische ligging van het gebouw, belang van het gebouw binnen de wijk,…) . Met dit inzicht in het patrimonium van de stad (ongeveer 200 gebouwen) en de staat ervan stelden we een strategie op voor het duurzaam beheer van dit gebouwenpark. Voorbeelden van dergelijke strategische principes kunnen zijn dat elk gebouw uit de portefeuille efficiënt (met een maximale bezettingsgraad) en polyvalent gebruikt zal worden of dat de gebouwen bestemd voor interne werking als dynamische werkplek afgestemd worden op de behoeften van de gebruikers.

Om de voorgestelde strategie ook in praktijk te realiseren, werkte Möbius een gedetailleerd implementatieplan uit. Dit startte met het uittesten van deze strategie op kleine schaal via de concrete toepassing ervan in twee wijken. Möbius vertaalde de strategie naar verschillende scenario’s waarbij we een programma van eisen opmaakten en de impact ervan op de stad definieerden.

Een volledig in kaart gebrachte vastgoedportefeuille en verschillende scenario’s voor een concrete functionele invulling, inclusief technische analyse, zijn de resultaten van het project. Hiermee zouden stad en sociaal huis Oostende concreet aan de slag kunnen om hun gebouwen geïntegreerd en duurzaam te beheren.