Eén visie, één richting: de weg naar continue verbeteren

Met begeleiding van Möbius heeft BASF deze initiatieven onder één visie samengebracht op weg naar operational excellence.

Logo BASF
BASF

Strategische uitdaging

Om het hoofd te bieden aan toenemende globalisering en concurrentie heeft de BASF-groep de ambitie uitgesproken om het operational excellence gedachtengoed op lange termijn te omarmen in de organisatie. Hiervoor zijn de afgelopen jaren de nodige initiatieven gestart, met veel aandacht en technische support voor het opzetten, uitbouwen en versterken van continu-verbeterteams in de productieomgeving. Met begeleiding van Möbius heeft BASF deze initiatieven samengebracht onder één visie naar operational excellence.

De Möbius consultants zijn er met hun intellectuele flexibiliteit in geslaagd om, samen met ons, een op maat gesneden oplossing te ontwikkelen vertrekkend van de bestaande situatie en aangepast aan de bedrijfscultuur.

Philip Buskens Vice President Verbund Site Development & Optimization

Aanpak

Eén visie: het creëren van een chemische reactie

Aangezien één gedragen visie het doel was, is deze opgesteld op basis van co-creatie. Stakeholders vanuit de gehele organisatie zijn betrokken met behulp van interviews, gemba walks en world café werksessies.

Vanuit de tien Shingo Principles, is er samen een doorvertaling gemaakt naar één krachtige 'continu verbeter' visie, die een chemische reactie in gang brengt om de volgende doelen te bereiken:

 • Dagdagelijkse verbeterinitiatieven laten ontstaan.

 • Ondernemingsdoelstellingen realiseren op vlak van veiligheid, kwaliteit, cost en ontwikkeling medewerkers.

 • Efficiëntere afdelingsoverschrijdende businessprocessen.

Een krachtig framework vanuit de Shingo Guiding Principles

Voor het opstellen van de visie is gebruik gemaakt vanuit volgende uitgangspunten:

 • Leiderschap: overtuiging en persoonlijk engagement van het management is noodzakelijk voor de duurzame resultaten.

 • Holistische visie: alle initiatieven moeten bij elkaar aansluiten en elkaar versterken.

 • Top-down design: het creëren van sense-of-urgency rondom ondernemingsdoelstellingen voorkomen dat doelstellingen gekannibaliseerd worden.

 • Bottom-up design: het creëren van een verbetercultuur verankerd in de organisatie, verbeteren als ‘part-of-the-job’.

Continu verbeteren

Om de visie uit te rollen in de organsaitie is het huidige continu verbeter-team juist gepositioneerd en van munitie voorzien. De teamleden zijn gecoacht om lean-technieken op te pakken met behulp van een tandum approach: voordoen – samendoen – zelf doen. Aangevuld met een datagedreven Six Sigma filosofie zorgt de verbetercultuur voor een doelgerichte en methodologische aanpak van zowel productie- als administratieve processen.

 

Resultaat

Door goede samenwerking zijn de volgende resultaten gerealiseerd:
 • Éen gedragen roadmap en visie naar operational excellence: er ligt een duidelijke richting met betrekking tot operational excellence voor de lange termijn, waarin guiding principles en een onderliggend programma zijn uitgewerkt, gedragen door het hele management.
 • Draagvlakcreatie: er is een hoge mate van betrokkenheid en welwillendheid gecreëerd voor de verdere uitrol van operational excellence-initiatieven binnen de gehele organisatie.
 • Allignering stimuleringsproces: krijtlijnen voor proces/systeem voor het stimuleren van medewerkergedreven ideeën.
 • Een geolied lean-team: er is efficienter teamwork gerealiseerd binnen het lean-team (introductie dagstarten, 5s acties, teamborden, visualisatie).
 • 'Practice what you preach': een lean-team dat volledig het ‘walk the talk’-principe heeft omarmd en dit nu in de rest van de organisatie verspreidt.