Agfa Group schakelt een versnelling hoger met een sterk duurzaamheidsbeleid

Möbius ondersteunde Agfa Group met het verbeteren van het algemeen duurzaamheidsmanagement en het opmaken van de duurzaamheidsrapportering.

Logo AGFA Group
Agfa Group print

De Europese Green Deal zorgt voor een herschikking van de spelregels voor veel industrieën, in het bijzonder voor de (wereldwijde) chemiesector. Tegen 2050 moet de Europese economie klimaatneutraal zijn, veel belanghebbenden vestigen hun hoop hiervoor op groene chemie en een circulaire economie. Meer bepaald kondigde de Europese Unie een ambitie naar nul verontreiniging van lucht, bodem en water aan die ze zal verwezenlijken via een baanbrekende EU-strategie voor duurzame chemie.

Tijd voor chemiebedrijven om de volgende stap te zetten in hun duurzaamheidsmanagement, zoals de Agfa Groep met hulp van Möbius deed.

Mobius hielp ons in het versnellen van onze sustainability journey. Ze boden professionele ondersteuning bij het structureren van onze duurzaamheidsstrategie en het prioriteren van de juiste materiële thema’s. We waardeerden vooral hun pragmatische aanpak op maat, waarmee ze ons begeleidden bij actuele issues en tegelijkertijd de basis legden voor de langere termijn.

Francesca Angiulli Global sustainability manager

Strategische uitdaging

Voor Agfa is duurzaamheid een integraal onderdeel van hun visie en strategie. Het chemiebedrijf, met hoofdzetel in België, wil niet alleen zijn ecologische voetafdruk verkleinen om bij te dragen tot het klimaatakkoord van Parijs. Het wil zich ook sociaal engageren en producten op de markt brengen die de ecologische impact van de klant verbeteren om finaal bij te dragen tot de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Möbius werd gevraagd om te ondersteunen bij het verbeteren van het algemeen duurzaamheidsmanagement, het opmaken van de duurzaamheidsrapportering en het werken aan een duurzaam productportfoliobeheer.

 

Aanpak

Deze ondersteuning kan je binnen verschillende domeinen zien:

Versterken van het duurzaamheidsmanagement

Als eerste stap zorgde de herziening van de materialiteitsmatrix voor het verscherpen van Agfa’s duurzaamheidsstrategie, dit door zich meer te richten op de onderwerpen met hoge prioriteit (zoals bijvoorbeeld het beheer van broeikasgassen). Om dit te bekomen, werd Agfa vergeleken met de duurzaamheidsprioriteiten van klanten en peers in de markt, en werd gesproken met relevante stakeholders. Dit laatste - belanghebbenden betrekken bij de dialoog over sociale en ecologische materiële thema’s - brengt de praktijken van een organisatie op één lijn met de maatschappelijke behoeften en verwachtingen. Zowel interne als externe belanghebbenden werden geïdentificeerd en in kaart gebracht op basis van hun belang en invloed (waarbij investeerders en klanten als de belangrijkste naar voren kwamen), gevolgd door gerichte acties om elke groep belanghebbenden te betrekken.

Verbeteren van de duurzaamheidsrapportering

Agfa wenst zijn duurzaamheidsrapportering te versterken en in overeenstemming te brengen met de vereisten van GRI (de standaarden van de Global Reporting Initiative). Adequate duurzaamheidsrapportering helpt namelijk om de dialoog met investeerders te structureren en om je doelstellingen rond duurzaamheid aan klanten over te brengen.

We vertaalden de belangrijkste GRI-principes in specifieke acties, welke de (jaarlijkse) rapportering voor elk materieel onderwerp optimaliseerden. Hierbij werd de management approach  gedefinieerd, samen met essentiële KPI's, acties en opvolgingsmechanismen. Daarnaast stippelden we een pad uit om de toekomstige rapportage te verbeteren, gebaseerd op collega’s met een bekroond duurzaamheidsrapport.

Beheer van een duurzaam productportfolio

Hoe Agfa zijn producten en oplossingen produceert, alsook de toepassing waarvoor ze worden ingezet, hebben een grote impact op de duurzaamheidsprestaties van klanten, partners en de Groep zelf. Möbius en Agfa werkten samen aan een methode om de duurzaamheidsprestaties van Agfa's producten en oplossingen te beoordelen. Zo ondersteunt het duurzame innovatie, laat het de organisatie toe om doelstellingen te bepalen voor een duurzaam productportfolio en bereidt het de Groep voor op implementatie van de aankomende Europese regelgeving rond duurzame activiteiten. De methode maakt het mogelijk de ecologische en sociale voetafdruk van producten doorheen de hele levenscyclus te beoordelen en pasten we toe aan de hand van een pilootproduct.

Resultaten

  • Verbeterde besluitvorming over de materialiteit van onderwerpen, via een stevige betrokkenheid van belanghebbenden
  • Een solide duurzaamheidsrapportage voor 2020 met een vooruitzicht op verdere verbeteringen
  • Een praktische methode om de duurzaamheidsprestaties van producten te beoordelen en te vergelijken