Krachtig leiderschap ontketend via een raamcontract met opleidingscatalogus

Het Agentschap overheidspersoneel zocht een partner om leiderschap binnen de Vlaamse overheid te versterken via een raamcontract met specifieke modules. Doel was een op maat gemaakt, kwalitatief opleidingsaanbod te realiseren, rekening houdend met diversiteit en blended learning.

Trüvius - People Matter - Logo
Case_AGO_logo
female-african-american-speaker-giving-presentation-hall-university-workshop-1

Strategische Uitdaging

Het Agentschap overheidspersoneel wilde het leiderschapspotentieel binnen de Vlaamse overheid versterken en een impactvolle leiderschapscultuur stimuleren. Ze gingen hiervoor op zoek naar een partner die binnen een raamcontract en via een opleidingscatalogus een aantal specifieke modules kon aanbieden, al dan niet gecombineerd in trajecten, om zo een kwaliteitsvol en uniform opleidingsaanbod te creëren.

Möbius ontwikkelde een opleidingsaanbod op maat van de Vlaamse overheid dat aan de volgende criteria voldeed:

 • Inzetten op blended learning om doelstellingen zo efficiënt en kwalitatief mogelijk te realiseren binnen beschikbare kaders.

 • De mogelijkheid om per module te bestellen of als onderdeel van een leiderschapstraject.

 • Rekening houden met diversiteit in profielen binnen de doelgroep.

 • Behandelen van relevante thema's.

 • Een realistische tijdsinvestering van de deelnemers.

 • Afwisselen van didactische interventies.

 • Integreren van bestaande producten en thema’s binnen de Vlaamse overheid.

 

 

Aanpak

1. Ontwikkeling van de modules

De opleidingscatalogus is tot stand gekomen via een gezamenlijk ontwerpproces, waarbij alle trainers hebben bijgedragen in een virtuele ontwerpomgeving. Leervragen en leerdoelen werden geïnventariseerd, in lijn met de visie op leiderschap van de Vlaamse overheid.

 De modules werden verder ontwikkeld in 7 stappen:

 • Stap 1: Het ontwerpteam (eindverantwoordelijke, kwaliteitsbeheerder, enkele hoofdtrainers) organiseerde een overkoepelend ontwerpoverleg (alle modules) met de opdrachtgever om suggesties te noteren en materiaal van beschikbare producten binnen de Vlaamse overheid te delen.

 • Stap 2: De modules werden uitgewerkt volgens een prioriteit die samen werd bepaald.

 • Stap 3: De supervisor kwaliteit voerde per module een kwaliteitscontrole uit.

 • Stap 4: De module werd gevalideerd door het agentschap.

 • Stap 5: Het materiaal voor het leerplatform werd klaargezet en samen met instructies aan het vormingssecretariaat bezorgd.

 • Stap 6: De module werd goedgekeurd door de opdrachtgever en Möbius en vrijgegeven voor uitvoering.

 • Stap 7: Na het geven van elke module, werd deze bijgestuurd waar nodig.

Bij het ontwerpproces staat steeds maximale leerwinst voorop. Onze visie op leerwinst wordt weergegeven in de volgende figuur:

Case_AGO_leiderschapsopleidingen

 

Elke module start met het aanwakkeren van de leermotivatie en eindigt met reflectie over volgende ontwikkelstappen.

 

2. Leiderschapstrajecten 

De lesplannen voor de modules werden zo opgebouwd dat deze als enkelvoudige module kunnen ingezet worden, maar ook ingeschakeld kunnen worden in een gealigneerd leiderschapstraject.

Doordat ook de modules zelf een modulaire opbouw kennen, is het eenvoudig om trajecten samen te stellen en/of bepaalde thema’s meer of minder te accentueren.

Case_AGO_leiderschapsopleidingen_2

 

3. Kwaliteitsborging

Kwaliteit was voor Möbius prioritair, van bij het ontwerp tot in de concrete uitwerking van de verschillende modules en trajecten. Om die kwaliteit te kunnen garanderen, werkte Möbius samen met Leen Lambrechts (Coaching 4 Coaches) die de rol opnam van supervisor om de kwaliteit van het ontwerp en de uitvoering via gerichte interventies (supervisie en intervisie voor trainers, mentoring, bijsturing …) te maximaliseren.

Als extra garantie werd Kim Oostvogels, partner van Möbius, als eindverantwoordelijke voor dit raamcontract aangeduid. De partner hield nauwlettend toezicht op de kwaliteit van individuele opdrachten en het overkoepelende raamcontract door middel van driemaandelijkse evaluatievergaderingen met de opdrachtgever. Voor de inhoudelijke afstemming tussen trainers bij omvangrijke leiderschapstrajecten werden aanvullende virtuele of fysieke afstemmingsmomenten georganiseerd, afgestemd op de behoeften.

 

Resultaat

Meer dan 22 entiteiten van de Vlaamse overheid plaatsten binnen dit raamcontract bestellingen voor een opleiding en/of leiderschapstraject.

De opleidingsevaluaties toonden hoge scores, dankzij de evidence-based aanpak, de innovatieve benadering en de inzet van ervaren en gecertificeerde trainers/coaches als leerprocesbegeleiders. De rode draad die door de evaluaties liep, omvat o.a. deze resultaten:

 • Gedragsverandering op de werkplek

 • Doorontwikkelde leiderschapsvaardigheden

 • Aangepaste leiderschapsattitudes

 • Een vergroot leervermogen van de deelnemers dankzij de toename in eigenaarschap voor het eigen leren

De leiderschapstrajecten worden vaak besteld binnen een context van een fusie, waarbij deze context maximaal meegenomen worden in de trajecten. Voorbeelden zijn Wonen Vlaanderen, Agentschap voor Uitbetaling Groeipakket (VUTG).