Möbius behaalt Qfor kwaliteitslabel voor in-company opleidingen

Artikel

07 november 2023
Qfor logo

Een erkenning voor onze kwaliteitsvolle opleidingen

Sinds dit jaar is Möbius een Qfor-gecertificeerde organisatie. Het behalen van dit kwaliteitslabel is een bevestiging van onze toewijding om hoogwaardige in-company opleidingen op het gebied van strategie en management aan te bieden. 

Het Qfor-label is een onafhankelijke en objectieve beoordeling van de kwaliteit van onze diensten en het garandeert dat we voldoen aan de strengste normen. Door het behalen van het kwaliteitslabel kunnen onze klanten erop vertrouwen dat ze werken met een betrouwbare en professionele partner.

 

Wat is het Qfor-label?

Het Qfor-model is een tool voor kwaliteitsmeting en -verbetering binnen organisaties die learning- en consultingdiensten aanbieden. Het is gebaseerd op klantentevredenheidsonderzoek en/of analyse van organisatorische processen en middelen. Het Qfor-label fungeert als een "gatekeeper" en laat potentiële klanten toe een geïnformeerde keuze te maken op basis van de anonieme feedback van klanten die gebruik hebben gemaakt van de diensten van de gecertificeerde organisatie. Organisaties die het Qfor label hebben behaald, hebben aangetoond dat ze zich inzetten voor kwaliteit en werden geëvalueerd op basis van hun vermogen om aan bepaalde normen te voldoen. Een positieve audit mondt uit in een certificaat. De resultaten van de audit worden opgenomen in een auditrapport dat de specificiteit van de organisatie in kaart brengt.

Hoe wordt het Qfor-label toegekend?

Om de kwaliteit van onze opleidingen te evalueren werd een audit uitgevoerd die uit twee delen bestond:

DataScan

Via de module DataScan werden de specifieke kenmerken en de activiteiten van onze organisatie in kaart gebracht. Tijdens het auditbezoek gebeurde de validatie van de informatie op basis van documenten en systemen van de organisatie en een gedetailleerde vragenlijst. Met andere woorden, de DataScan geeft een algemeen beeld van de organisatie. Het betreft geen commerciële informatie, maar informatie gevalideerd door een onafhankelijke derde. 

ClientScan

De module ClientScan heeft de kwaliteit van onze dienstverlening gemeten door middel van een klanttevredenheidsonderzoek. Hierbij heeft de auditor een selectie gemaakt uit onze klantenlijst om een representatief beeld te krijgen. Dit onderzoek geeft inzicht in hoe onze klanten de dienstverlening ervaren en stelt ons in staat om waardevolle feedback te ontvangen.


Resultaten

Qfor score

(= Score berekend door de Certificatiecommissie op basis van meettype, calibratie en type diensten)

Homogeniteitsgraad

(= Graad van cohesie van de resultaten van de individuele klanten met de globale tevredenheid)

82%

87%

De auditor was zeer onder de indruk van onze prestaties met betrekking tot het behalen van het Qfor-label. Ze merkte op dat dergelijke hoge scores uitzonderlijk voorkomen en dat het bovendien opvallend is dat we een homogeniteitsgraad van 87% behalen. Dit betekent dat onze klanten over het algemeen zeer tevreden zijn met onze dienstverlening en dat er consistentie is in de scores die verschillende klanten ons hebben gegeven. Het is een erkenning van het harde werk en de toewijding van onze medewerkers om hoogwaardige in-company opleidingen op het gebied van strategie en management aan te bieden. We zijn trots op deze prestatie en zullen blijven streven naar verbetering om de verwachtingen van onze klanten te overtreffen.

Enkele anonieme quotes uit de klantenbevraging:

"Het zijn echte experts. Ze kunnen moeilijke concepten heel begrijpelijk maken. Onze deelnemers tonen soms weerstand tegenover een nieuwe opleiding, maar waren meteen enthousiast. Een sterk punt is dat ze onze organisatie goed kennen en ook weten hoe onze leidinggevenden werken en denken. We zijn echt blij met Möbius."

"De training was duidelijk van toegevoegde waarde voor ons.  Ze werd gevolgd door individuele coaching. Deze combinatie was super waardevol omdat we zo echt aan de slag konden met wat we geleerd hadden."