Employee Experience: Sleutel tot succes

Artikel

Ontdek de cruciale rol van werknemerservaring voor het bereiken van je bedrijfsdoelstellingen, met inzichten over het meten, verbeteren en de voordelen.

Employee experience

Een bedrijf is net zo goed als de mensen die er werken. En de mensen die er werken, zijn op hun beurt net zo goed als de ervaring die ze in hun werk hebben. Dit is het uitgangspunt van de 'employee experience' ofwel de werknemerservaring. De werknemerservaring is een overkoepelende term die alle interacties en ervaringen van een werknemer met zijn werkgever omvat, vanaf het moment van sollicitatie tot aan het vertrek. Het is de totale werkbeleving en de cultuur die de werknemer dagelijks ervaart.

Het belang van een positieve werknemerservaring kan niet genoeg worden benadrukt. Een sterke werknemerservaring kan een sleutelfactor zijn voor het succes van een bedrijf. Een betere werknemerservaring heeft een positieve impact op de werknemersbetrokkenheid, de productiviteit en loyaliteit.

 

Wat is Employee Experience of werknemerservaring?

De gehele employee experience wordt beïnvloed door tal van organisatiefactoren:

  • de zingeving van de job (link met purpose van het bedrijf, link met eindklanten…)

  • de fysieke werkomgeving

  • de technologische omgeving 

  • de culturele omgeving

  • de leeromgeving

  • de werkvoorwaarden inclusief verloningspakket

De fysieke omgeving betreft de fysieke werkplek waar de werknemers werken, inclusief het ontwerp van de werkplek, de ergonomie, de veiligheid en de toegang tot hulpmiddelen en middelen.

De technologische omgeving verwijst naar de tools en technologieën die worden gebruikt om het werk uit te voeren. Dit omvat zowel de hardware en software die werknemers gebruiken, als de systemen en processen die de werkstroom ondersteunen.

De culturele omgeving gaat over de waarden, normen, en overtuigingen binnen de organisatie, en hoe deze het gedrag en de houding van de werknemers beïnvloeden.

De leeromgeving heeft betrekking op alle mogelijkheden die worden aangeboden om te groeien en talenten te ontwikkelen.

 

De levenscyclus van de werknemer

Visual - de levenscyclus van de werknemer

De werknemerservaring is niet statisch; het verandert gedurende de hele levenscyclus van de werknemer, van werving en onboarding tot ontwikkeling, horizontale en verticale carrière groei, behoud en uiteindelijk exit.

 

Voordelen van een positieve employee experience

Voordelen voor de werknemer

Een positieve werknemerservaring draagt bij aan de tevredenheid en het welzijn van de werknemers. Ze vallen minder vaak uit. Een positieve ervaring verhoogt hun motivatie en betrokkenheid. Ze voelen zich gewaardeerd en presteren beter in hun functie.

Voordelen voor de organisatie

Een positieve werknemerservaring heeft op haar beurt voordelen voor de organisatie. Het leidt tot verhoogde productiviteit en winstgevendheid, verbeterde retentie en een aantrekkelijker werkgeversimago.

 

Strategieën voor het verbeteren van de fysieke omgeving

Het verbeteren van de fysieke omgeving kan worden bereikt door aandacht te besteden aan werkplekontwerp, ergonomie en veiligheid. Dit betekent dat de ruimte moet worden geoptimaliseerd voor productiviteit, comfort en welzijn, terwijl tegelijkertijd de veiligheid van de werknemers wordt gewaarborgd.

 

Technologische verbeteringen

De technologische omgeving kan worden verbeterd door het gebruik van technologie om communicatie en samenwerking te vergemakkelijken. Dit kan onder meer het implementeren van geavanceerde samenwerkingstools en het bevorderen van een cultuur van digitale dexterity omvatten. Daarnaast kan de inzet van technologische oplossingen voor work-life balance, zoals flexibele werktijden en remote working, bijdragen aan een betere werknemerservaring.

 

Cultuur- en leiderschapsveranderingen

Cultuurveranderingen kunnen plaatsvinden door het bevorderen van een inclusieve en diverse cultuur, waar iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt. De rol van leiderschap is cruciaal in het bevorderen van een positieve werknemerservaring. Leiders moeten het goede voorbeeld geven en de waarden van de organisatie uitdragen.

 

Het meten van de employee experience

Het belang van het meten van de employee experience

Het meten van de werknemerservaring is een essentieel onderdeel van het verbeteren ervan. Dit geeft inzicht in zowel objectieve als subjectieve aspecten van de ervaring, en stelt organisaties in staat om feedbackloops te creëren waarbij werknemers hun gedachten en gevoelens kunnen delen.

 

Methoden voor het meten van de employee experience

Er zijn verschillende methoden voor het meten van de werknemerservaring, waaronder:

  • enquêtes en feedback tools

  • performance metrics (zoals de eNPS)

  • observaties

  • exit interviews

Elk van deze methoden biedt waardevolle informatie die kan helpen de werknemerservaring te verbeteren. Ze worden best gecombineerd om zo een volledig en correct mogelijk beeld te krijgen van de reële beleving.

 

Analyseren en interpreteren van gegevens

Bij het analyseren en interpreteren van de gegevens is het belangrijk om trends en patronen te identificeren en actiepunten af te leiden. Dit helpt organisaties om gebieden te identificeren die verbeteringen nodig hebben en om strategieën te ontwikkelen om deze verbeteringen te realiseren.

 

Tot slot

Een positieve employee experience is een cruciale factor voor het succes van een organisatie. Het kan bijdragen aan het welzijn en de tevredenheid van werknemers, de productiviteit en winstgevendheid van de organisatie verhogen, en de retentie en aantrekkelijkheid van de organisatie verbeteren. 

Het verbeteren van de werknemerservaring vraagt een integrale aanpak die de fysieke, technologische en culturele omgeving aanpakt. Het is de taak van iedereen binnen de organisatie, van leiders tot medewerkers, om deze positieve ervaring te creëren en te onderhouden.