Prioritering en waardebepaling innovatieprojecten

Möbius ontwierp samen met De Watergroep een nieuwe methode om meer zicht te hebben op de meerwaarde en het rendement van innovatieprojecten, ook voor de voordelen die minder eenvoudig monetair kunnen worden uitgedrukt.

Case_Watergroep_logo
Case_Watergroep_uitgelicht-1

De Watergroep heeft een uitgebreid programma lopen voor onderzoek, ontwikkeling in innovatie. De Watergroep vindt het belangrijk de kennis in huis te hebben om ook in de toekomst te kunnen instaan voor een duurzame drinkwatervoorziening, waarbij extra aandacht wordt geschonken aan leveringszekerheid en de gevolgen van de klimaatverandering. Het team Onderzoek & Ontwikkeling werkt innovatief rond verschillende thema’s die worden onderverdeeld in 3 programma’s: circulaire systemen, industrie 4.0 en optimaal drinkwater. Daarnaast heeft De Watergroep ook enkele samenwerkingen op vlak van innovatie en lopen er momenteel een 70-tal innovatieprojecten. 

 

Dankzij het netwerk van Möbius was het mogelijk om inzichten te verkrijgen in de werking en processen van andere bedrijven. Tijdens het hele traject heeft Möbius ons begeleid zonder te veel sturing te geven wat ervoor zorgde dat we ons de opgeleverde resultaten snel eigen konden maken. De resultaten van de studie worden nu gebruikt voor de innovatie portfolio, maar ook door de collega’s als inspiratiebron voor andere portfolio’s.

Louise Vanysacker Manager R&D

Strategische uitdaging

Om beter te kunnen beslissen en te verantwoorden welke innovatieprojecten De Watergroep effectief zal uitvoeren, wilde het team Onderzoek en Ontwikkeling een transparante methode voor het prioriteren en waarderen van projectvoorstellen (laten) ontwikkelen. Belangrijk punt bij de ontwikkeling van deze methode was dat ook de niet-financiële voordelen van de voorgestelde projecten meegenomen worden in de waardebepaling. 

 

Aanpak

Door middel van een aantal gesprekken met belanghebbenden en het uitvoeren van een externe benchmark verkreeg Möbius niet alleen een goed inzicht in de huidige situatie en de bestaande methodes voor de prioritering en waardebepaling van innovatieprojecten, maar ook in de noden, opportuniteiten en verwachtingen van De Watergroep. Op basis van deze verworven inzichten kon Möbius de krijtlijnen voor de nieuwe prioriteringsmethode uitzetten. 

Tijdens een aantal interactieve werksessies werden de verschillende criteria, de methodologie en het proces voor de prioritering en waardebepaling concreet vormgegeven. De gewichten voor de verschillende criteria werden bepaald aan de hand van een Maxdiff-schaling. Bij deze vraagstelling krijgen deelnemers specifieke selecties uit een totaal van te evalueren items te zien, waarbij ze telkens hun favoriete en minst favoriete item moeten selecteren. Uit alle antwoorden van de ondervraagden ontstaat dan uiteindelijk een zinvol voorkeursmodel. 

De uitgetekende methode werd nadien getest door de scoring en de financiële berekening effectief uit te voeren voor een project uit elk van de drie innovatieprogramma’s. Zo kon Möbius de prioriteringsmethode nog verder verfijnen op maat van De Watergroep. 

 

Resultaten

De Watergroep beschikt nu over een eenduidige en transparante methode voor de beoordeling van toekomstige innovatieprojecten, die bovendien ook inspirerend werkt voor andere portfolio’s. Daarnaast zorgde Möbius met de nieuwe beoordelingsmethode voor drie uitgewerkte testcases binnen de verschillende innovatieprogramma’s van De Watergroep, en werden er ook templates voorzien om de methode te kaderen en toe te lichten aan de rest van de organisatie.