Automatisch plannen van Contact Center medewerkers

Artikel

Möbius bouwde een heuristiek model in R dat toeliet de planning voor de medewerkers in een Contact Center op een quasi automatische manier op te maken, rekening houdende met contractuele verplichtingen en / of voorkeuren.

big-family-trip-happy-girls-travel-by-car-mamma-with-daughters-sitting-boot-1

Strategische uitdaging 

Onze klant beschikt over een Contact Center waar meer dan 100 medewerkers samenwerken om op elk moment van de dag een betrouwbare en kwalitatieve dienstverlening te bieden. Elke maand ontvangen de medewerkers een gedetailleerde planning voor de komende drie maanden, rekening houdend met het verwachte aantal oproepen. Door het grote aantal medewerkers en de bijhorende eisen en beperkingen, vergde het opstellen van deze planning met behulp van Excel veel tijd. De klant vroeg daarom aan Möbius om de bestaande methodiek voor het opstellen van de planning te optimaliseren en / of te automatiseren. Ook moesten nieuwe regels die met de sociale partners waren overeengekomen, worden geïntegreerd. 

 

Aanpak

In samenwerking met de klant werden in een eerste fase de verschillende eisen en beperkingen waaraan de planning moest voldoen in kaart gebracht. Deze werden opgesplitst in verschillende niveaus van striktheid. Zo waren er contractuele verplichtingen, klantvoorkeuren en kenmerken van de medewerkers waar rekening mee moest worden gehouden: 

  • Contractuele verplichtingen (‘must have’), bv. respecteren van het werkregime, respecteren van het maximale aantal prestaties per kwartaal, een vroege shift nooit laten volgen op een late shift de dag voordien … 
  • Voorkeuren van de klant (‘nice to have’), bv. idealiter is elke call agent één weekend volledig vrij 
  • Kenmerken van medewerkers (‘must have’), bv. kennis Nederlandse of Franse taal, inzetbaarheid inzake skills … 
  • Voorkeuren van medewerkers (‘nice to have’), bv. gewenste shift volgens tijdstip van avondschool en / of hobby’s … 

     

De consultants van Möbius begonnen vervolgens met het integreren van deze eisen en beperkingen in het bestaande Excelbestand, maar liepen al snel tegen beperkingen aan (bv. te lange rekentijd, gebrek aan flexibiliteit om volledig op maat te kunnen werken …). Na overleg met de klant werd besloten om over te stappen op de programmeertaal R. Hierin werd een heuristiek model ontwikkeld dat via verschillende iteraties per maand een mogelijke oplossing genereerde die aan alle contractuele verplichtingen voldeed en zoveel mogelijk rekening hield met de voorkeuren van de medewerkers. Möbius voegde ook de nodige (visuele) controlemechanismen toe. 

Tot slot werd bekeken hoe de maandelijkse output van het R-model op een overzichtelijke manier in het Excelbestand kon worden ondergebracht om de verandering in communicatie voor de medewerkers zo beperkt mogelijk te houden. 

 

Resultaat

Möbius droeg het uitgewerkte R-model over aan de klant, inclusief handleiding en technische documentatie. Het project leidde tot de automatisering van de methodiek voor het opstellen van de maandelijkse planning voor alle medewerkers in het Contact Center, met een aanzienlijke VTE-besparing op jaarbasis.