Hendrik Vanmaele over 25 jaar Möbius

Artikel

31 januari 2022
Hendrik Vanmaele

“Ik kan moeilijk beweren dat ik gerealiseerd heb wat ik van plan was want ik ben destijds begonnen zonder plan.” En toch slaagde oprichter en CEO Hendrik Vanmaele erin om van Möbius het grootste onafhankelijke advieskantoor van het land te maken. Zijn bedrijf mag dit jaar 25 kaarsjes uitblazen en heeft zich de afgelopen kwarteeuw voortdurend opnieuw uitgevonden, door telkens weer nieuwe niches en sectoren te ontdekken. “Ik geloof heel sterk dat je als ondernemer afhankelijk bent van de mensen die op je pad komen. Veel meer dan een businessplan zijn het interessante ontmoetingen en gesprekken die ons ondernemersverhaal hebben geschreven.”

We schrijven 1997, wanneer professor Hendrik Vanmaele een eigen onderneming uit de grond stampt, als een spin-off uit de Universiteit Gent. “Maar Möbius is vandaag een totaal ander bedrijf dan 25 jaar geleden”, zet hij meteen de puntjes op de i. “We komen oorspronkelijk uit de wereld van logistiek en supply chain, trouwens nog steeds één van onze sterktes. Die ervaring hebben we vervolgens binnengebracht in nieuwe sectoren, zoals de financiële sector, nutsbedrijven, de zorg, de overheid, het onderwijs,… We zijn altijd op zoek gegaan naar nieuwe niches. In de gezondheidssector zijn we vandaag marktleider, net omdat we daar zo vroeg actief in waren.”

“Neem nu een ziekenhuis. Vandaag is een modern hospitaal 20% zorg en 80% logistiek. De coronacrisis heeft dat pijnlijk duidelijk gemaakt. Je moet de flow van patiënten continu in de gaten houden, je moet schuiven met artsen en verpleegkundigen, operaties en behandelingen zorgvuldig plannen om je dure infrastructuur zo efficiënt mogelijk in te zetten, je stock aan geneesmiddelen voortdurend monitoren, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Ziekenhuizen hadden maar weinig ervaring met logistieke operaties, en wij net heel veel. Zo zijn we in die nieuwe wereld beland”, aldus Vanmaele.

Maatschappelijke impact

Möbius is vandaag het grootste onafhankelijke advieskantoor in België, klinkt het niet weinig fier uit de mond van de CEO. “Je hebt de Big Four - Deloitte, PwC, EY en KPMG - en daarna komen wij. Ik ben er trots op dat we de grootste Belgische speler op die markt zijn. Maar ik ben vooral trots dat we tot op vandaag altijd sterk missiegedreven gebleven zijn.”

“Consultants hebben niet altijd een goede naam: het zouden opportunisten zijn die alleen maar dure holle adviezen formuleren. Ik laat in het midden of daar een grond van waarheid inzit, maar wij willen het alleszins niét op die manier doen”, zegt Vanmaele. “Natuurlijk willen we winst maken, maar we moeten niet absoluut de grote volumes opzoeken. Het allerbelangrijkste is dat we maatschappelijke impact maken. Dat is criterium nummer één om ons op nieuwe klanten en projecten te storten.”

Hendrik Vanmaele Headshot

“Vorig jaar hebben we achter de schermen de hele organisatie van de vaccinatiecampagne mee op poten gezet. Zorgen dat miljoenen mensen op tijd hun uitnodiging kregen en gemakkelijk een afspraak konden maken, dat elk centrum over voldoende vaccins beschikte, processen uittekenen voor de vaccinatiecentra,… Meewerken aan zo’n groot en complex project, met zo’n immense impact op de samenleving en de economie, daar doe je het uiteindelijk voor.”

"Al onze medewerkers weten dat we maatschappelijke impact nastreven, dat we bruggen bouwen en dat we werken met uitzonderlijke mensen. Dat is de heilige drievuldigheid bij Möbius."

“Pas op, die missie was er niet vanaf dag één. Ze speelde altijd al een belangrijke rol, maar ze heeft niet altijd zwart op wit op papier gestaan. We zagen twintig jaar geleden bijvoorbeeld al dat de circulaire economie een belangrijke rol zou spelen, stonden zelf mee aan de wieg van Bebat en RecupelMaar onze missie heeft pas later formeel vorm gekregen”, vertelt Vanmaele.

We hebben die geschreven toen we zijn overgeschakeld naar een vlakke, zelfsturende organisatie. Als je de hiërarchie binnen je bedrijf volledig laat wegvallen, verliezen je medewerkers ook een houvast. Een heldere missie zorgt voor sturing. Ze zet alle neuzen in dezelfde richting, ze geeft richting. Al onze medewerkers weten dat we maatschappelijke impact nastreven, dat we bruggen bouwen en dat we werken met uitzonderlijke mensen. Dat is de heilige drievuldigheid bij Möbius.”

Sneeuwbal

Möbius heeft vandaag een honderdtal consultants in zijn rangen, en nog eens 15 mensen in support. Die consultants zitten in België, maar ook in Nederland en Frankrijk. Staat het bedrijf vandaag waar Vanmaele 25 jaar geleden op gehoopt had? “Oei, nee, ik had 25 jaar geleden totaal geen afgelijnd beeld van waar ik naartoe wilde of van wat ik wilde bereiken. Ik had niet eens een plan voor het eerste jaar, laat staan voor 2022”, lacht hijIk kan nu moeilijk beweren dat ik gerealiseerd heb wat ik van plan was, want ik had destijds helemaal geen plan.”

"Ik geloof heel sterk dat je als ondernemer afhankelijk bent van de mensen die op je pad komen."

Veel bedrijven groeien vanuit een concreet businessplan. Möbius is altijd gegroeid vanuit de sterkte van onze mensen”, beklemtoont de CEO. “Het talent dat we aan boord haalden, heeft bepaald hoe snel we zijn gegroeid en welke nieuwe markten en sectoren we hebben aangeboord. Ik geloof heel sterk dat je als ondernemer afhankelijk bent van de mensen die op je pad komen. Veel meer dan een businessplan zijn het interessante ontmoetingen en gesprekken die ons ondernemersverhaal hebben geschreven.”

“Neem nu de ziekenhuissector. Het was een totaal nieuwe en onbekende wereld, waar advieskantoren tot dat moment geen brood in zagen. Twee van onze consultants hebben zich daar als eersten in vastgebeten. Ze kenden die sector niet, maar hebben hun logistieke kennis toegepast op één specifiek ziekenhuis. Dat project heeft een sneeuwbaleffect in gang gezet. Na dat eerste ziekenhuis begonnen we voor een tweede te werken en voor we het goed en wel doorhadden, waren we Belgisch marktleider.” 

 

Hendrik Vanmaele lezing

Vooroordelen en clichés overstijgen

Tijdens de coronacrisis kregen veel consultancybedrijven extra wind in de zeilen. Ook Möbius, volgens Vanmaele. “We zagen vorig jaar twee evoluties. Eerst en vooral is het kader voor veel organisaties, in zowat alle sectoren, extreem onvoorspelbaar geworden. Daar komt bij dat de economische heropleving veel sterker was dan ook maar iemand had kunnen voorspellen. De combinatie van die twee elementen heeft de nood aan advies en begeleiding alleen maar verder doen groeien. Elke organisatie heeft change management nodig.”

Vroeger was de reflex om de boel gesloten te houden en de status quo te bewaken veel sterker. Maar met het besef dat transformatie noodzakelijk en onvermijdelijk is, zijn ook ‘klassiekere’ sectoren als de overheid, de zorg of het onderwijs verandering gaan omarmen. Ze schrikken er ook niet meer voor terug om externe expertise aan boord te halen: we doen iets wat we niet elke dag doen, het moet anders dan hoe we het altijd hebben gedaan en dat kunnen we niet op ons eentje, hoor je vaak.”

De drang om te moderniseren ziet hij overal, zegt Vanmaele. “Die is echt niet het monopolie van private ondernemingen. Dat cliché mag voor mij echt dringend op de schop. We werken met Möbius al 25 jaar voor de private sector én voor de publieke sector. Wij zien evengoed mensen met een zogenaamde ambtenarenmentaliteit bij bedrijven werken en hun uren kloppen. Maar we zien vooral zowel bij publieke organisaties als bij privébedrijven ongelooflijk veel passie.”

Bruggen bouwen

“Het ziekenhuispersoneel heeft evenveel passie voor hun patiënten dan het personeel van privébedrijven voor hun klanten”, stelt Vanmaele. “De flexibiliteit die ziekenhuizen of scholen tijdens de coronacrisis hebben getoond, moet écht niet onderdoen voor wat bedrijven hebben gepresteerd. Bedrijven, organisaties en sectoren moeten meer dan ooit samenwerken om oplossingen te formuleren voor de grote uitdagingen die op ons afkomen. Dan moeten we de vooroordelen en de clichés overstijgen.”

"De flexibiliteit die ziekenhuizen of scholen tijdens de coronacrisis hebben getoond, moet écht niet onderdoen voor wat bedrijven hebben gepresteerd."

Samenwerken. Dat is volgens Vanmaele hét ordewoord voor de komende jaren. “Of het nu over industrie, banken, hernieuwbare energie of over eender welk domein gaat: op de kleine zakdoek die Vlaanderen of België is, kan niet iedereen apart naast elkaar hetzelfde doen. Het komt erop aan om bruggen te bouwen. Dat is een integraal onderdeel van onze missie bij Möbius.

Hendrik Vanmaele

We hebben de voorbije 25 jaar een reputatie opgebouwd als facilitator en bruggenbouwer. Zo hebben we in het verleden een project gefaciliteerd rond burn-outpreventie. Ontzettend belangrijk, want burn-outs hebben een enorme menselijke, maatschappelijke en economische impact. Wij zijn geen artsen of psychologen, maar we kunnen wel alle partners aligneren en hun inspanningen te coördineren en te bundelen. COVID-19 heeft getoond dat het niet altijd evident is om overheid en experts op één lijn te krijgen.”

Volgende generatie lanceren

Voor zichzelf ziet Vanmaele na 25 jaar Möbius één overheersende opdracht weggelegd. “De volgende generatie lanceren. De mensen van het eerste uur staan stilaan voor het einde van hun carrière. Ze maken zich op om afscheid te nemen, of willen nog één keer in hun loopbaan iets totaal anders doen. Het is aan mij om de wissel van de wacht te faciliteren.”

"Wij spreken een andere doelgroep van werknemers aan: mensen die geen belang hechten aan titels op visitekaartjes maar graag zélf hun job en hun loopbaan vormgeven. Mensen die hun eigen rol creëren."

Talent is geen probleem, volgens Vanmaele. “Ok, je moet vandaag wat harder zoeken naar nieuwe medewerkers. Maar ik heb die war on talent al eerder meegemaakt, het gaat altijd met ups en downs op de arbeidsmarkt, de boel zal nu ook wel weer kalmeren. We hebben bij Möbius genoeg troeven in handen om nog talent aan te trekken. Sommige mensen zoeken naar hiërarchie, die hebben graag een netjes uitgestippeld carrièrepad: elke x jaar een promotie, telkens een wat grotere auto en een wat groter kantoor. Wij spreken een andere doelgroep aan: de mensen die geen belang hechten aan titels op visitekaartjes maar graag zélf hun job en hun loopbaan vormgeven. Mensen die hun eigen rol creëren.”

“Ik spendeer het meeste tijd aan faciliteren, aan het bewaken van onze missie. Nog steeds werk ik een kwart van mijn tijd op klantenprojecten, maar dat moet niet in een leidende rol zijn. Ik ben nu in de eerste plaats een coach. Hebben onze medewerkers vragen voor mij? Prima, dan sta ik klaar om die in de mate van het mogelijke te beantwoorden. Kunnen ze het zelf? Dan laat ik hen vooral doen. Dat lijkt me een uitstekende mindset om Möbius te wapenen voor de toekomst.”

 

Dit stuk werd geschreven door Jeroen Verelst en is een samenwerking tussen Bloovi Studio & Möbius. Het originele artikel is hier te vinden.

Bloovi logo