Inventarisatieanalyse: stap voor stap naar betere prestaties

Artikel

Inventarisatie is een van de meest zichtbare aspecten van Supply Chain prestaties. En analytics kan op vele manieren veel toegevoegde waarde bieden.

Blog_Inventory Analytics_uitgelicht

Inventarisatie zou een belangrijk topic moeten zijn voor alle Supply Chain directors die hun analysecapaciteiten willen versterken. Voorraad is immers een van de meest zichtbare aspecten van Supply Chain prestaties. En analytics kan op vele manieren veel toegevoegde waarde bieden.

Door te groeien van beschrijvende analyses naar prescriptieve analyses kunnen Supply Chains in elke fase voordelen verzamelen.  

 

Inventarisatie is een goede pilot voor analytics

Voorraad is een van de meest zichtbare aspecten van Supply Chain management. Dat komt voor een groot deel omdat het op de balans van elk bedrijf staat. Chief Financial Officers houden de voorraad in de gaten. Maar zij zijn niet de enigen. Vice-presidenten van verkoop hebben ook belang bij voorraadniveaus. Velen zijn geïnteresseerd, maar meestal is de Supply Chain Director verantwoordelijk. Hij moet de behoefte aan werkkapitaal beperken, de beste klantenservice garanderen en afschrijvingen en sloopkosten vermijden.  

Voorraadbeheer kan een keuze lijken tussen inadequate controle op hoog niveau en omslachtige gedetailleerde analyse. Maar er zijn andere manieren. Met een combinatie van doelstellingen en rapporten kunnen planners alleen werken aan de uitzonderingen. Op die manier bestrijken zij een breed gebied in de diepte, maar blijven zij efficiënt. Analytics kunnen daarbij helpen.  

Een stapsgewijze benadering van prescriptieve voorraadanalyse

Om het meeste uit voorraadanalyse te halen, raden wij aan één stap tegelijk te zetten. Bij elke stap leert men en went men aan nieuwe technieken. En elke nieuwe techniek levert meer voordelen op die de extra investering terugbetalen.  

De beschrijvende stap creëert zichtbaarheid op voorraadniveaus in de hele toeleveringsketen. End-to-end rapporten tonen de positie van de voorraad in de toeleveringsketen. Zij kunnen onthullen hoe de voorraden grondstoffen, tussenproducten en eindproducten de verkoop dekken. Mensen leren denken in waarde en niet alleen in eenheden. En ze beginnen te zien hoe voorraden op verschillende niveaus bij elkaar optellen om aan dezelfde vraag te voldoen. Het nut van descriptive analytics is dat het informatie combineert om deze snel en gemakkelijk te kunnen raadplegen. Maar het helpt de planners niet om de items te vinden die aandacht nodig hebben. 

Diagnostische analyse helpt om tekorten of overvoorraden op te sporen en de oorzaken ervan te begrijpen. Het helpt de planners om direct naar de voorraadhoudende eenheden te gaan die actie nodig hebben. Is er meer voorraad dan nodig? Wat kunnen we daaraan doen? Hoe kunnen we dat in de toekomst vermijden? Hebben we een tekort? Zal dat een probleem opleveren? Diagnostische voorraadanalyse zal het management ook aanmoedigen om verder te kijken dan de totale voorraadwaarde. Door de kwaliteit van de voorraad te tonen, wordt het verschil zichtbaar tussen gezonde en ongezonde voorraden. Om dit mogelijk te maken heeft de onderneming gedetailleerde voorraaddoelstellingen nodig, maar die doelstellingen hoeven niet precies te zijn. Eenvoudige technieken volstaan meestal om de juiste minimum- en maximumvoorraden te bepalen.  

Voorspellende analyses zullen waarschuwen voor mogelijke tekorten en risico's van traaglopende en verouderde voorraden. Door gegevens over voorraden en vraag te koppelen, kunnen algoritmen planners waarschuwen als voorraden hun houdbaarheidsdatum dreigen te overschrijden. Ze kunnen waarschuwen als de voorraden een kritiek laag niveau bereiken en zeer binnenkort tot omzetverlies leiden. Voor deze toepassingen heeft analytics gedetailleerde voorraadinformatie (bijvoorbeeld op batchniveau), betrouwbare stamgegevens en informatie over de vraag nodig. De logica wordt complexer en vereist meer kennis van de mensen in de toeleveringsketen. Daarom is het beter om eenvoudig te beginnen.   

Prescriptive analytics kan acties voorstellen om de voorraadefficiëntie te verbeteren. Deze acties moeten natuurlijk niet simpelweg "start een aanvulling" zijn. Dat soort voorstellen moet van het planningssysteem komen. Voorraadbeheer moet oplossingen voorstellen die een eenvoudig planningssysteem niet kan, zoals "verplaats overtollige voorraad van locatie A naar locatie B om het risico van veroudering te verminderen". Prescriptive analytics kan ook kijken naar de voorraadparameters zelf. Door voorraad-, vraag- en aanbodgegevens te analyseren, kunnen wijzigingen worden voorgesteld in veiligheidsvoorraden, partijgroottes, doorlooptijden of andere planningsparameters.

Conclusie 

Bij elke stap van beschrijvende naar prescriptieve analyse ontstaan nieuwe mogelijkheden om de voorraadefficiëntie te verbeteren. Nieuwe kansen worden zichtbaar. En supply chain mensen krijgen meer controle over voorraden zonder er veel tijd aan te besteden.