Vereenvoudiging dienstverleningsprocessen met ‘life-event-scans’

Stad Gent zet met het project Vereenvoudiging en Proactieve Dienstverlening in op het realiseren van administratieve vereenvoudiging en een gebruikersvriendelijke dienstverlening.

Logo Stad Gent
Stad Gent

Stad Gent zet in op het realiseren van administratieve vereenvoudiging en een gebruikersvriendelijke dienstverlening en focust hierbij onder meer op het concept ‘life-event’ of ‘business-event’. Dit is een belangrijke gebeurtenis of situatie in het leven van een burger/ondernemer waarbij men in contact kan komen met (verschillende) publieke dienstverleningen. Om de gebruikerservaring in het kader van een life-event te optimaliseren werd het concept van de ‘life-eventscan’ in het leven geroepen. Tijdens zo’n scan worden huidige drempels onderzocht en wordt samen met de bevoegde stadsdienst, maar ook met relevante stakeholders en gebruikers zelf op zoek gegaan naar verbeteropportuniteiten. 

Ik ben zeer tevreden over de ondersteuning van Möbius tijdens onze life-eventscans. Celine was een grote steun tijdens de (helaas tot nu toe steeds) digitale workshops. Samen met haar challengen we onze collega’s bij het opmaken van de customer journeys, om zo meer vanuit het gebruikersperspectief naar onze dienstverlening te kijken. Ik vind het altijd een meerwaarde om doorheen het traject van de life-eventscans even met Celine en Bram te “pingpongen” over aanpak en mogelijkheden.

Sarah Spiessens Projectleider Vereenvoudiging en Proactieve Dienstverlening, Stad Gent

Stad Gent was op zoek naar een betrouwbare externe partner met methodologische expertise in verschillende mogelijke onderdelen van de life-eventscan, en vond in Möbius de geschikte sparring partner. We bieden Stad Gent een brede waaier van gerichte praktijkondersteuning aan bij alle mogelijke onderdelen van de life-eventscan. Bij uitbreiding kunnen al onze klanten een beroep op ons doen wanneer zij hun klantenprocessen wensen te vereenvoudigen, optimaliseren en/of digitaliseren. We beschikken over een uitgebreid arsenaal aan technieken en methodieken om gerichte ondersteuning te bieden bij elke deelstap van een life-eventscan waar nodig: 

 • Uitvoeren van een omgevingsanalyse 
 • Interviewen van experten of gebruikers 
 • Uitvoeren van stakeholderanalyse 
 • Scopen van het life-event 
 • Analyseren van gebruikersprofielen en opmaken van persona's 
 • Organiseren van workshops 
 • Interviewen van gebruikers 
 • Organiseren van een online-bevraging 
 • Uittekenen van customer journeys 
 • Uitvoeren van gebruikerstesten (formulieren, brieven ...) 
 • Uittekenen van interne processtappen, rollen, mogelijke systemen, enz. van het huidig en van het toekomstig (end-to-end-) proces 
 • Opmaken van een roadmap met acties
   

Bij de start van een nieuwe life-eventscan bekijken we samen met Stad Gent bij welke deelstappen Möbius mogelijks ondersteuning kan bieden. Een deelstap kan ofwel volledig intern opgenomen worden, ofwel volledig ondersteund door ons, ofwel gedeeltelijk intern met onze ondersteuning. In elk geval kunnen wij de capaciteit en de expertise aanleveren om elke deelstap kwaliteitsvol uit te voeren. 

"Ik word Belg" 

Voorafgaand aan de opstart van de samenwerking was Stad Gent reeds gestart met een piloottraject, nl. een scan van het life-event “Ik word Belg”. We zijn op korte termijn ingefaseerd en werkten mee aan de afwerking van deze scan. We hebben de nodige inspiratie en methodieken aangereikt en zijn een klankbord geweest voor de interne projectleider. We hebben ook een aantal customer journey-werksessies voorbereid, gefaciliteerd en verwerkt. Omwille van de coronamaatregelen hebben we deze interactieve sessies met behulp van Miro uitgevoerd. Miro is een online ‘whiteboardplatform’ om groepen digitaal bij elkaar te brengen, dat kan worden gebruikt om typische ‘brown paper-sessies’ met post-its online te hosten. De tool UXpressia hebben we gebruikt voor het vormgeven van persona’s en customer journeys. Het volledige traject bestond overigens uit interviews met experten, interviews met burgers, observaties op de werkvloer, een benchmark met andere steden, een stakeholdersanalyse met bijhorende interviews, werkgroepen rond de persona’s en de customer journeys, en uitwerking van de processen. 

"Ik wil sporten" 

Na de afronding van het piloottraject heeft Stad Gent een tweede scan opgestart, meer bepaald rond het life-event “Ik wil sporten”. Er werd opnieuw aan Möbius gevraagd om ondersteuning te bieden bij de voorbereiding, uitvoering en verwerking van verschillende stappen in deze scan. Naast opnieuw de online-facilitatie van een aantal werksessies zat deze keer ook een online-bevraging in de aanpak. 

"Ik start een horecazaak" 

Na de afronding van de eerste 2 scans hebben we Stad Gent ondersteund bij een derde scan, meer bepaald rond het life-event “Ik start een horecazaak”. Hier kwamen onder meer gesprekken met horeca-uitbaters, een online-bevraging en werksessies rond de customer journey aan bod. Een aantal interessante stappen, zoals het meevolgen van startende ondernemers tijdens De Gentse Startersdagen, zijn door de vierde golf van de coronapandemie jammer genoeg niet kunnen doorgaan. 

 

En zo maken we samen werk van een administratieve vereenvoudiging en een gebruiksvriendelijke dienstverlening!