Vormgeven aan Gezondheidsdoelstellingen: Möbius begeleidt Departement Zorg

15 januari 2024
WhatsApp Image 2023-12-04 at 17.59.15_42c2108a

Op 4 december 2023 ging de eerste gezondheidsconferentie Milieugezondheidszorg door. Op deze conferentie werd het ontwerp van de Gezondheidsdoelstelling Milieugezondheidszorg voorgesteld. Gezondheidsdoelstellingen zijn specifieke, meetbare en algemeen aanvaardbare doelstellingen op vlak van preventie met het oog op het behalen van gezondheidswinst op bevolkingsniveau. Door gezondheidsdoelstellingen vast te leggen wordt een breed maatschappelijk draagvlak gecreëerd.

DSCF0272

 

Voor het eerst een gezondheidsdoelstelling Milieugezondheidszorg

Voor het eerst werd dit jaar een gezondheidsdoelstelling over Milieugezondheidszorg voorgesteld, met de focus op 3 thema’s: klimaat-gezondheid, leefomgevingskwaliteit en zeer zorgwekkende stoffen. Via deze doelstelling wordt richting gegeven aan het Vlaamse preventief gezondheidsbeleid in het kader van Milieugezondheidszorg. Het Departement Zorg doorliep met heel wat organisaties en personen een traject om deze doelstelling uit te werken. 

 

Möbius bood begeleiding aan Departement Zorg

Vanuit Möbius mochten we het voortraject richting de formulering van de gezondheidsdoelstelling mee vormgeven en ondersteunen voor Departement Zorg. Dit voortraject startte begin 2022 en omvatte verschillende stappen waarin stakeholders op participatieve en constructieve wijze betrokken werden in het bouwen aan de gezondheidsdoelstelling en het bijhorende strategisch plan. Naast individuele interviews en interactie met overlegplatformen, werden zo’n 40-tal organisaties nauw betrokken via workshops en via een online bevraging werd de input van meer dan 70 verschillende organisaties bereikt.

Möbius bood niet alleen begeleiding tijdens het voortraject, maar verleende ook advies bij de organisatie van het symposium op 4 december en gaf ondersteuning tijdens de dag zelf.

 

Veel belangstelling in de pers

De Gezondheidsconferentie Milieugezondheidszorg kon op heel wat aandacht rekenen in de media, en Möbius is trots op haar betrokkenheid bij dit project. Möbius kon een begeleidende rol opnemen in (het voortraject van) deze conferentie en het doet ons genoegen om te zien hoe de maatschappelijke impact ervan ook werd opgemerkt. We blijven toegewijd aan het bevorderen van gezondheid en welzijn door middel van zinvolle projecten en constructieve bijdragen.

 

kilmaatartikelkilmaatartikel2