Möbius stelt tweede vooruitgangsrapport 'Circulaire economie' voor

Artikel

15 maart 2024
Voorstelling vooruitgangsrapport circulaire economie

Circular Business Awards 2023-2024

Op 14 maart reikte het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) de Circular Business Awards (CBA) uit. Daarmee wil het VBO innovatieve projecten belonen die circulaire economie opnemen in hun model, wat essentieel is voor de toekomst van de economie en de samenleving. Voor deze eerste editie van de Circular Business Awards (vroeger de Belgian Business Awards for the Environment) werden acht ondernemingen genomineerd die elk op hun manier gebruikmaken van innoverende praktijken, processen en producten die bijdragen aan de overgang naar een circulaire en koolstofarme economie. Een onafhankelijke jury riep JUUNOO uit tot grote winnaar van deze editie en overhandigde hen de prestigieuze Gold Award.

JUUNOO onderscheidt zich binnen de bouwsector door binnenwanden aan te bieden die tot dertig keer kunnen worden hergebruikt. In tegenstelling tot traditionele muren, die aan het einde van hun levenscyclus afbraakkosten met zich meebrengen, genereren de wanden van JUUNOO inkomsten.

Snappies (Silver Award) en Out of Use NV (Bronze Award) vervolledigen de top drie. 

 

Voorstelling vooruitgangsrapport "Circulaire economie 2024"

Collega Thomas De Romagnoli stelde tijdens de uitreiking van de Circular Business Awards het vooruitgangsrapport voor. Na een eerste editie in 2022 kreeg Möbius ook deze keer de opdracht de vooruitgang van de transitie naar een circulaire economie te evalueren.

In het eerste rapport definieerden we een reeks helder omschreven en complementaire (kwalitatieve en kwantitatieve) indicatoren die samen, en dat voor het eerst, een totaalbeeld gaven van de stand van zaken van de circulaire economie in België. Voor dit tweede rapport hebben Thomas De Romagnoli en Karen van Obbergen dit monitoringskader licht aangepast en aangevuld, rekening houdend met nieuwe inzichten uit recente literatuur en nieuw beschikbare data. Het vooruitgangsrapport geeft nu meteen ook meer inzicht in wat nodig is om als Belgische economie verder te evolueren naar het koploperschap inzake circulaire economie.

Ons land behoort vandaag tot de Europese top op vlak van recyclage

Zoals ook vastgesteld in voorgaand vooruitgangsrapport, behoort België tot de Europese top op vlak van recyclage en het inzetten van secundaire materialen om aan de materiaalnoden van de economie te voldoen. De materiaalproductiviteit (bbp/kg materiaal) evolueert weliswaar positief, toch lijkt dit vooral gelinkt aan prijsstijgingen en niet aan een meer efficiënte inzet van materialen.

Op basis van de beschikbare data zijn geen trends geïdentificeerd die op macroschaal wijzen op een evolutie van de Belgische economie naar een meer circulaire economie. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat macro-indicatoren beïnvloed worden door talrijke factoren die het effect van één enkele maatregel of beleidsinitiatief te boven gaan. Dit betekent vanzelfsprekend niet dat circulaire economie niet omarmd wordt door veel Belgische ondernemingen, eerder dat het lineaire stramien vandaag nog steeds dominant is.

Het hele rapport kan je hier raadplegen.

 

Koninklijke interesse

Op de dag van de uitreiking bracht koning Filip ook een informeel bezoek aan het Verbond van Belgische Ondernemingen. De koning wilde zich uitgebreid informeren over het belang van circulaire economie voor ons land. Tijdens het gesprek werd ook stilgestaan bij de vele opportuniteiten die een sterke competitieve circulaire economie kan bieden. Naast de milieuwinsten en het economische aspect is er ook het sociale luik met nieuwe lokale, gespecialiseerde jobs. Tijdens zijn bezoek kon koning Filip in primeur ook het nieuwe vooruitgangsrapport circulaire economie inkijken.

 

122_JZ1_3500
Thomas De Romagnoli (© VBO)
123_JZ2_1849-1
Presentatie Thomas De Romagnoli (© VBO)
081_JZ2_1804
Uitreiking Circular Business Awards (© VBO)
217_JZ2_1959
Goud voor JUUNOO (© VBO)